Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Dış Ticarete Giriş DIY307 5 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı Dış ticaretin öğrenciler tarafından kavranmasını sağlamak.
İçeriği İthalat ve ihracat süreci ve süreç içinde kullanılan belgeleri içerir.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir
2 İhracat ve ithalat kavramlarını açıklayabilir
3 Dış ticarette ödeme şekillerini bilir
4 Dış ticarette teslim şekillerini bilir
5 İhracat ve ithalat için gerekli olan belgeleri açıklayabilir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders anlatımı, soru-cevap, tartışma, ödev
Ölçme Yöntemleri 1 Arasınav, 1 Genel SınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dış Ticaret ile ilgili temel kavramlar Yok
2 İhracat, İhracata hazırlık ve hedef pazar seçimi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
3 Müşteri bulma ve ürün ve/veya hizmet tanıtımı Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
4 Acenta ve distribütör seçimi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
5 Fiyatlandırma ve sözleşme Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
6 İhracatta yapılan işlemler Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
7 İhracatta devlet destekleri Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
8 Finansman ve ödeme Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
9 İthalatta yapılan işlemler Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
10 Nakliye ve belgeler Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
11 Ambalajlama ve etiketleme Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
12 Kalite, çevre ve güvenlik Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
13 Dünya Ticaret Örgütü Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
14 Uluslararası ilişkiler Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdırKaynaklar
Ders Notu Kaya, Feridun (2011), Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Beta Yayınevi, İstanbul
Diğer Kaynaklar 100 Soruda Dış Ticaret, 2010, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Ankara. T.C. Ekonomi Bakanlığının yaptığı diğer yayınlar. TÜİK Sorularla İstatistik Dizisini bütün kitapları. Megep dış ticaret konulu bütün kitaplar.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 128
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,27
Dersin AKTS Kredisi 4