Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
İşlemler Yönetimi DIY309 5 3 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Öğr.Gör. SELCEN ZORLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. A.SİBEL BUZKAN, Öğr.Gör. SELCEN ZORLU
Amacı Öğrenciye, sayısal yöntemlerle kullanarak karar verme,verimlilik,finans analizi, istatistik yöntemlerle kalite kontrol uygulaması verilir.
İçeriği Ders içeriği temel olarak malzeme tedarik etmek, malzemenin üretim merkezindeki akışını kontrol etmek ve müşterilere dağıtmak konusundaki firma işlemleri ile ilgili stratejik ve taktiksel kararlar şeklinde olup, ders 4 bölümden oluşmaktadır: Süreç ile ilgili temel bilgiler, fonksiyonlar arası cııtcgrasyon(koordmasyon ve kontrol), üretim sistemlerinin performansını geliştirmek ve teknoloji ve işlemler ile rekabet etmek. ERP(Vcri tabanlı üretim sistemleri), Eş zamanlı mühendislik. Tam zamanında üretim. Toplam Kalite Yönetimi, Değişim Mühendisliği, Kalite Fonksiyon Göçerimi, Scnkronızc Üretim gibi güncel konular.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, İşlemler Yönetimi’nde kullanılan temel kavramları ve stratejileri tanımlayabileceklerdir.
2 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, İşletmenin değişik alanlarındaki İşlemler Yönetimi sorunlarını tanımlayabilecekerdir.
3 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, İşlemler Yönetimi problemlerinin çözümlerini yorumlayabileceklerdir.
4 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, İşlemler Yönetimi’nde kullanılan matematiksel teknikleri uygulayabileceklerdir.
5 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, İşlemler Yönetimi’ndeki matematiksel teknikleri kullanarak alınan stratejik ve taktiksel kararların firmanın başarısı üzerindeki etkilerini tahmin edebileceklerdir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri yüz yüze
Ölçme Yöntemleri Yazılı ara sınav, dönem sonu sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İşlemler yönetimi; tanım, misyon, ve verimlilik kavramları. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 İşlemler yönetiminde karar verme (başabaş analizleri, karar ağaçları) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Rekabete dayalı işlemlerde kalite yönetimi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 İşlemler yönetiminde finansal analizi ( bugünkü değer ölçütü) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Doğrusal programlama ulaştırma modeli ve uygulama teknikleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Ürün tasarımı:Ürünler ve hizmetler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 İş tasarımı ve iş ölçümü (istatistiksel örnek büyüklüğü) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Proje yönetimi (CPM/ PERT) UYGULAMASI Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Kalite kontrol (istatistiksel yöntemler) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 Karar verme tekniklerinin uygulaması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Oyun kuramı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Oyun kuramı ve uygulaması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Toplam planlama ve ana üretim programlaması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Toplam planlama ve ana üretim programlaması (devam) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Monks, G, M.1996, İşlemler Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara (çeviri Prof. Dr. Sevinç ÜRETEN)
Diğer Kaynaklar Yüksel, H.2010 İşlemler Yönetimi, Nobel Yayıncılık, AnkaraDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 88
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,93
Dersin AKTS Kredisi 3