Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Gıda Analizleri GDM307 5 2 + 2 4

Ön Koşul Ön koşul yoktur.

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ÖZGE DUYGU OKUR
Dersi Verenler
Amacı Öğrencilerin gıda analizlerini öğrenerek laboratuvar ortamında uygulama yapmaları amaçlanmaktadır.
İçeriği örnek alma, örneklerin analize hazırlanması,sonuçların değerlendirilmesi, pH ve titrasyon asitliği, toplam kuru madde ve nem analizleri, mineral madde ve kül analizleri, yağ, protein, şeker analizleri, vitamin analizleri, yoğunluk tayini, enzim aktivitesinin belirlenmesi, reolojik analizler,renk analizleri, duyusal değerlendirme.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 gıda analizlerinin teorisini bilir.
2 gıda analizlerini laboratuvar ortamında pratik olarak yapabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sözlü ve görsel anlatım
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 örnek alma, örneklerin analize hazırlanması Ders materyalleri okunmalıdır.
2 sonuçların değerlendirilmesi Ders materyalleri okunmalıdır.
3 pH ve titrasyon asitliği Ders materyalleri okunmalıdır.
4 toplam kuru madde ve nem analizleri Ders materyalleri okunmalıdır.
5 mineral madde ve kül analizleri Ders materyalleri okunmalıdır.
6 yağ analizleri Ders materyalleri okunmalıdır.
7 protein analizleri Ders materyalleri okunmalıdır.
8 şeker analizleri Ders materyalleri okunmalıdır.
9 vitamin analizleri Ders materyalleri okunmalıdır.
10 yoğunluk tayini Ders materyalleri okunmalıdır.
11 enzim aktivitesinin belirlenmesi Ders materyalleri okunmalıdır.
12 reolojik analizler Ders materyalleri okunmalıdır.
13 renk analizleri Ders materyalleri okunmalıdır.
14 duyusal değerlendirme Ders materyalleri okunmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Cemeroğlu, B. 2011. Gida Analizleri. Nobel Yaym Dağıtım. Ankara. 682s
Diğer Kaynaklar Ulaşer V., Basoglu F. 2011. Temel Gıda Analizleri, Dora Yayıncılık, 125s.Hecer, c., Ulusoy, B. 2015. Glda Analizleri. Dora Yayıncılık, 317s.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Laboratuvar 14 2 28
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 118
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,93
Dersin AKTS Kredisi 4