Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Gıda Teknolojileri Laboratuarı II GDM402 8 0 + 3 2

Ön Koşul Ön koşul yoktur.

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ÖZGE DUYGU OKUR
Dersi Verenler
Amacı Öğrencilerin gıda analizlerini öğrenerek laboratuvarda uygulamaları amaçlanmaktadır.
İçeriği Et teknolojisi uygulamaları, yağ teknolojisi uygulamaları, hububat teknolojisi uygulamaları.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Et teknolojisi analizlerini yapabilir.
2 Yağ teknolojisi analizlerini yapabilir.
3 Hububat teknolojisi analizlerini yapabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sözlü ve görsel anlatım
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Et teknolojisi uygulamaları Ders materyalleri okunmalıdır.
2 Et teknolojisi uygulamaları Ders materyalleri okunmalıdır.
3 Et teknolojisi uygulamaları Ders materyalleri okunmalıdır.
4 Et teknolojisi uygulamaları Ders materyalleri okunmalıdır.
5 Et teknolojisi uygulamaları Ders materyalleri okunmalıdır.
6 Yağ teknolojisi uygulamaları Ders materyalleri okunmalıdır.
7 Yağ teknolojisi uygulamaları Ders materyalleri okunmalıdır.
8 Yağ teknolojisi uygulamaları Ders materyalleri okunmalıdır.
9 Yağ teknolojisi uygulamaları Ders materyalleri okunmalıdır.
10 Hububat teknolojisi uygulamaları Ders materyalleri okunmalıdır.
11 Hububat teknolojisi uygulamaları Ders materyalleri okunmalıdır.
12 Hububat teknolojisi uygulamaları Ders materyalleri okunmalıdır.
13 Hububat teknolojisi uygulamaları Ders materyalleri okunmalıdır.
14 Hububat teknolojisi uygulamaları Ders materyalleri okunmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Cemeroğlu, B. 2011. Gıda Analizleri. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara. 682s
Diğer Kaynaklar Uylaşer V., Başoğlu F. 2011. Temel Gıda Analizleri, Dora Yayıncılık, 125s. Hecer, C., Ulusoy, B. 2015. Gıda Analizleri. Dora Yayıncılık,317sDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Arasınavlar 1 5 5
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 66
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,2
Dersin AKTS Kredisi 2