Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler II GDM306 6 3 + 0 4

Ön Koşul Ön koşul yoktur.

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ÖZGE ALGAN CAVULDAK
Dersi Verenler
Amacı Gıda Mühendisliğinde temel işlemler kapsamında ayrıntılı bilgi vermeyi amaçlar.
İçeriği Isı ve kütle transfer işlemleri; destilasyon ve uygulamaları, dondurma, katı-sıvı ekstraksiyonu ve uygulamaları, buharlaşma ve evaparatörler, kristalizasyon ve kristalizatörler, rutubetlendirme ve rutubet giderme, kurutma yöntemleri ve kurutucular.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Gıda işletmelerindeki temel işlemler hakkında bilgi sahibi olur.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sözlü ve görsel anlatım
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Isı ve kütle transfer işlemleri Ders materyalleri okunmalıdır.
2 Isı ve kütle transfer işlemleri Ders materyalleri okunmalıdır.
3 Isı ve kütle transfer işlemleri Ders materyalleri okunmalıdır.
4 destilasyon ve uygulamaları, dondurma Ders materyalleri okunmalıdır.
5 destilasyon ve uygulamaları, dondurma Ders materyalleri okunmalıdır.
6 destilasyon ve uygulamaları, dondurma Ders materyalleri okunmalıdır.
7 katı-sıvı ekstraksiyonu ve uygulamaları Ders materyalleri okunmalıdır.
8 Katı-sıvı ekstraksiyonu ve uygulamaları Ders materyalleri okunmalıdır.
9 Katı-sıvı ekstraksiyonu ve uygulamaları Ders materyalleri okunmalıdır.
10 Buharlaşma ve evaparatörler Ders materyalleri okunmalıdır.
11 Buharlaşma ve evaparatörler Ders materyalleri okunmalıdır.
12 Kristalizasyon ve kristalizatörler Ders materyalleri okunmalıdır.
13 rutubetlendirme ve rutubet giderme, kurutma yöntemleri ve kurutucular Ders materyalleri okunmalıdır.
14 rutubetlendirme ve rutubet giderme, kurutma yöntemleri ve kurutucular Ders materyalleri okunmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu •Brennan, J.G., Butters, J.R., and Cowell, N.D., 1990. Food Engineering Operations, Elsevier Applied Science, London, 700 pp.
Diğer Kaynaklar •Geankoplis, C. J., 2003. Transport Processes and Separation Process Principles 4th Edition, Prentice Hall NJ, 1026 pp. •Mc Cabe, W.L., and Smith, J. C. 1976. Unit Operations of Chemical Engineering 3th Edition, McGraw-Hill, Inc, New York, 1027 pp.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Kısa sınavlar 9 30
Laboratuvar 9 70
Yıliçi Toplam 18 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 1 10 10
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 114
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,8
Dersin AKTS Kredisi 4