Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Hizmet Pazarlaması DIY311 5 3 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere hizmet kavramı ve hizmet pazarlamasının ne olduğunu öğreterek, günümüzdeki önemini vurgulamaktır. Hizmet ile somut malı birbirinden ayırt edebilme;Hizmet pazarlamasında pazarlama karması elemanlarını öğretme ;Bireysel hizmetler ve müşteri tatmin yöntemlerini öğreterek mesleğe hazırlama bu dersin amaçları arasında yer almaktadır.
İçeriği Hizmetlerin karakteristikleri, sınıflanması, hizmet işletmelerinin performansına pazarlamanın etkisi, hizmet kalitesi ve tüketicinin hizmet bekleyişleri, hizmetleri iyileştirme ve ilişkisel pazarlamadaki rolü, hizmet geliştirme ve tasarımı, hizmet tesliminde çalışan ve tüketicinin rolü, hizmetlerin aracılar vasıtasıyla teslimi, hizmetlerin fiyatlanması, hizmet pazarlaması iletişimi.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Hizmet pazarlamasının işsizliğin önlenmesi ve geleceğin iyileştirilmesinde temel faktör olduğunun kavranması
2 Hizmetlerin sınıflandırılması, gelişimi, stratejileri hakkında bilgilenmek
3 Hizmet sektöründe pazarlama karması elemanlarına yönelik uygulamaların kavranması

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, soru cevap, örnek olay
Ölçme Yöntemleri Ödev, 1 arasınav, 1 genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hizmetler sektörü ve sektörün özellikleri Yok
2 Hizmetlerin temel özellikleri ve hizmet pazarlaması Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
3 Hizmet ürünü ve hizmet sunumu analizi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
4 Hizmet ürünü ve hizmet sunumu analizi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
5 Hizmet kalitesi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
6 Hizmetlerin düzenlenmesi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
7 Hizmetlerin Fiyatlandırılması Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
8 Hizmet pazarlarının araştırılması ve pazar analizi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
9 Hizmetlerde satışlar ve tanıtım Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
10 Hizmet ürünlerinde talep ve kapasite yönetimi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
11 İlişkisel pazarlama Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
12 Hizmet sektöründe dağıtım Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
13 Hizmet işletmelerinde yer seçimi ve yerleşim kararları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
14 Hizmet kalitesi ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdırKaynaklar
Ders Notu Christopher Lovelock, Jochen Wirtz, (2007), Service Marketing: People, Technology, Strategy, Prentice Hall, Inc. - Christian Grönroos, (2007), Service Management and Marketing, John Wiley and Sons, Ltd. - Anıl Değermen, (2006), Hizmet Ürünlerinde Kalite, Müşteri Tatmini ve Sadakati, Türkmen Kitabevi, İstanbul. - Ayşe Sevgi Öztürk, (2007), Hizmet Pazarlaması, Ekin Kitabevi, Eskişehir.
Diğer Kaynaklar İSLAMOĞLU,Prof.Dr.Ahmet Hamdi-CANDAN Burcu; HACIEFENDİOĞLU, Şenol; AYDIN, Kenan; Hizmet pazarlaması, BETA Yayaıevi 2006, İÇÖZ,Orhan,Hizmet pazarlaması, Turhan kitabevi 2005 KARAHAN, Kasım, Hizmet pazarlamasıDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 1 12 12
Arasınavlar 1 4 4
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü (saat) 104
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,47
Dersin AKTS Kredisi 3