Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Meyve Sebze Teknolojisi GDM312 6 2 + 0 3

Ön Koşul Ön koşul yoktur.

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ÖZGE DUYGU OKUR
Dersi Verenler
Amacı Meyve-sebzelere uygulanan tüm teknolojik işlemlerin ve ürün bazında teknolojik proseslerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
İçeriği Meyve ve sebzelerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, meyve ve sebzelerin muhafazasında uygulanan ön işlemler, meyve ve sebzelerin dondurularak muhafazası, konserve üretim teknolojisi, salça üretim teknolojisi, reçel-marmelat üretim teknolojisi, kurutma teknolojisi, meyve suyu üretim teknolojisi, meyve sebze ve ürünlerinde kalite analizleri.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Meyve-sebze ürünleri teknolojilerini özümser
2 Meyve-sebze proses ekipmanlarını tanıma fırsatı yakalar.
3 Meyve-sebze teknolojisinde uygulanan son yöntemleri gözlemleme fırsatı yakalar.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sözlü ve görsel anlatım
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Meyve ve sebzelerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri Ders materyalleri okunmalıdır.
2 Meyve ve sebzelerin muhafazasında uygulanan ön işlemler Ders materyalleri okunmalıdır.
3 Meyve ve sebzelerin dondurularak muhafazası Ders materyalleri okunmalıdır.
4 Konserve üretim teknolojisi Ders materyalleri okunmalıdır.
5 Konserve üretim teknolojisi Ders materyalleri okunmalıdır.
6 Salça üretim teknolojisi Ders materyalleri okunmalıdır.
7 Salça üretim teknolojisi Ders materyalleri okunmalıdır.
8 Reçel-marmelat üretim teknolojisi Ders materyalleri okunmalıdır.
9 Reçel-marmelat üretim teknolojisi Ders materyalleri okunmalıdır.
10 Kurutma teknolojisi Ders materyalleri okunmalıdır.
11 Kurutma teknolojisi Ders materyalleri okunmalıdır.
12 Meyve suyu üretim teknolojisi Ders materyalleri okunmalıdır.
13 Meyve sebze ve ürünlerinde kalite analizleri Ders materyalleri okunmalıdır.
14 Genel değerlendirme Ders materyalleri okunmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Cemeroğlu B. 2004. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi (I. Cilt). Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara.
Diğer Kaynaklar Cemeroğlu B. 2004. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi (II. Cilt). Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara. Cemeroğlu B., Karadeniz F., Özkan M. 2003. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No:28 Ankara.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum / Seminer 1 3 3
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 93
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,1
Dersin AKTS Kredisi 3