Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Enzim Bilimi GDM318 6 3 + 0 6

Ön Koşul Ön koşul yoktur.

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ÖZGE DUYGU OKUR
Dersi Verenler
Amacı Enzim bilimi hakkında detaylı öğrenilmesini amaçlar.
İçeriği Enzimlerin tarihsel gelişimi, enzimlerin önemi, enzimlerin temel yapısı, enzimlerin isimlendirilmesi ve sınıflandırılması, enzim kinetiği, gıdalarda enzimlerden kaynaklanan bozulmalar, gıda endüstrisi açısından önemli enzimler, ticari enzim üretimi ve enzimlerin saflaştırılması, gıda teknolojisinde kullanılan enzimlerin özellikleri ve önemli fonksiyonları.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Enzim tanımı ve önemi hakkında bilgi sahibi olur.
2 Gıda teknolojisinde kullanılan enzimler hakkında bilgi sahibi olur.
3 Enzim üretim işlem basamaklarını tanımlayabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sözlü ve Görsel Anlatım
Ölçme Yöntemleri Ara Sınav ve Genel SınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Enzimlerin tarihsel gelişimi Ders materyalleri okunmalıdır.
2 Enzimlerin önemi Ders materyalleri okunmalıdır.
3 Enzimlerin temel yapısı Ders materyalleri okunmalıdır.
4 Enzimlerin isimlendirilmesi ve sınıflandırılması Ders materyalleri okunmalıdır.
5 Enzim kinetiği Ders materyalleri okunmalıdır.
6 Gıdalarda enzimlerden kaynaklanan bozulmalar Ders materyalleri okunmalıdır.
7 Gıdalarda enzimlerden kaynaklanan bozulmalar Ders materyalleri okunmalıdır.
8 Gıda endüstrisi açısından önemli enzimler Ders materyalleri okunmalıdır.
9 Gıda endüstrisi açısından önemli enzimler Ders materyalleri okunmalıdır.
10 Ticari enzim üretimi Ders materyalleri okunmalıdır.
11 Enzimlerin saflaştırılması Ders materyalleri okunmalıdır.
12 Gıda teknolojisinde kullanılan enzimlerin özellikleri ve önemli fonksiyonları Ders materyalleri okunmalıdır.
13 Gıda teknolojisinde kullanılan enzimlerin özellikleri ve önemli fonksiyonları Ders materyalleri okunmalıdır.
14 Genel değerlendirme Ders materyalleri okunmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Yıldız, S. 2007. Enzimler, Fakülte Kitabevi, Isparta.
Diğer Kaynaklar Palmer, G. 2001. Enzymes: Biochemistry, Biotechnology and Clinical Chemistry, Horwood.Saldamlı, İ. 2007. Gıda Kimyası. Hacettepe Üniversitesi yayınları. 3. baskı.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Sunum / Seminer 1 4 4
Arasınavlar 1 12 12
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 182
Toplam İş Yükü / 30 (s) 6,07
Dersin AKTS Kredisi 6