Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Proses Tasarımı ve Kontrolü GDM407 7 1 + 2 2

Ön Koşul Ön koşul yoktur.

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ÖZGE DUYGU OKUR
Dersi Verenler
Amacı Öğrencilerin proje araştırma geliştirme faaliyetleri ile rapor hazırlaması ve sunumu amaçlanmaktadır.
İçeriği Gıda işletmelerinde proje araştırma-geliştirme faaliyetleri, maliyetler ve hesaplama yöntemleri, faiz, amortisman, yatırım seçeneklerinin değerlendirilmesi, fizibilite çalışmaları, optimizasyon, temel akışkanlar mekaniği teorileri, temel ısı transferi teorileri, optimizasyon, gıda işletmelerindeki temel üretim sistemleri ve atık yönetimi. Gıda endüstrisinde proses kontrolün önemi, genel kontrol sistemleri, sıcaklık ve akış kontrol sistemleri, seviye, basınç, reoloji ve nem ölçümleri, matematiksel modellemeler. Öğrenciler tarafından hazırlanan fizibilite raporlarının sunumu ve tartışılması.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Proje araştırma geliştirme faaliyetlerini bilir.
2 Fizibilite raporu hazırlayarak sunabilir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sözlü ve görsel anlatım
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gıda işletmelerinde proje araştırma-geliştirme faaliyetleri Ders materyalleri okunmalıdır.
2 maliyetler ve hesaplama yöntemleri Ders materyalleri okunmalıdır.
3 faiz, amortisman, yatırım seçeneklerinin değerlendirilmesi Ders materyalleri okunmalıdır.
4 fizibilite çalışmaları, temel akışkanlar mekaniği teorileri optimizasyon Ders materyalleri okunmalıdır.
5 optimizasyon, gıda işletmelerindeki temel üretim sistemleri ve atık yönetimi. Ders materyalleri okunmalıdır.
6 Gıda endüstrisinde proses kontrolün önemi Ders materyalleri okunmalıdır.
7 genel kontrol sistemleri, Ders materyalleri okunmalıdır.
8 sıcaklık ve akış kontrol sistemleri Ders materyalleri okunmalıdır.
9 seviye, basınç, reoloji ve nem ölçümleri Ders materyalleri okunmalıdır.
10 matematiksel modellemeler. Ders materyalleri okunmalıdır.
11 Öğrenciler tarafından hazırlanan fizibilite raporlarının sunumu ve tartışılması. Ders materyalleri okunmalıdır.
12 Öğrenciler tarafından hazırlanan fizibilite raporlarının sunumu ve tartışılması. Ders materyalleri okunmalıdır.
13 Öğrenciler tarafından hazırlanan fizibilite raporlarının sunumu ve tartışılması. Ders materyalleri okunmalıdır.
14 Öğrenciler tarafından hazırlanan fizibilite raporlarının sunumu ve tartışılması. Ders materyalleri okunmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Geankoplis, C. J. 1993. Transport Processes and Unit Operations. Third edition PTR Prentice, Hall.
Diğer Kaynaklar Singh, R.P. and Heldman, D.R. 1993. Introduction to Food Engineering. Second edition.Academic Press, Inc. Toledo, R.T. 1991. Fundamentals of Food Process Engineering. Avi Pub. Co., NY.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 6 6
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 6 6
Toplam İş Yükü (saat) 68
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,27
Dersin AKTS Kredisi 2