Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Hazır Yemek Teknolojisi GDM415 7 3 + 0 6

Ön Koşul Ön koşul yoktur.

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ÖZGE ALGAN CAVULDAK
Dersi Verenler
Amacı Toplu beslenme sistemleri ve yönetimleri hakkında örnekler dahilinde bilgi vermeyi amaçlar.
İçeriği Tarihsel gelişim ve sınıflandırılması, toplu beslenme sistemi ve yönetimi, hazır yemek konserveleri üretiminde ön işlemler, hazır yemek konservelerinde kullanılan hammaddeler, katkılar, ambalajlama, ısıl işlem tekniği, çeşitli hazır yemek formülasyonları ve işlenmesi, konserve üretim tekniğinde uygulamalar, kalite kontrol, muhafaza ve nakliye, hazır yemek endüstrisinde kalite güvence sistemleri.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
Kayıt Bulunmamaktadır.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sözlü ve görsel anlatım
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tarihsel gelişim ve sınıflandırılması Ders materyalleri okunmalıdır.
2 Toplu beslenme sistemi ve yönetimi Ders materyalleri okunmalıdır.
3 Toplu beslenme sistemi ve yönetimi Ders materyalleri okunmalıdır.
4 Hazır yemek konserveleri üretiminde ön işlemler Ders materyalleri okunmalıdır.
5 Hazır yemek konserveleri üretiminde ön işlemler Ders materyalleri okunmalıdır.
6 Hazır yemek konservelerinde kullanılan hammaddeler Ders materyalleri okunmalıdır.
7 Hazır yemek konservelerinde kullanılan katkılar Ders materyalleri okunmalıdır.
8 Ambalajlama Ders materyalleri okunmalıdır.
9 Isıl işlem tekniği Ders materyalleri okunmalıdır.
10 Çeşitli hazır yemek formülasyonları ve işlenmesi Ders materyalleri okunmalıdır.
11 Konserve üretim tekniğinde uygulamalar Ders materyalleri okunmalıdır.
12 Kalite kontrol Ders materyalleri okunmalıdır.
13 Muhafaza ve nakliye Ders materyalleri okunmalıdır.
14 Hazır yemek endüstrisinde kalite güvence sistemleri Ders materyalleri okunmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Cemeroğlu, B., F. Karadeniz, M. Özkan. 2003. Meyve ve sebze işleme teknolojisi, Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, No: 28, Ankara. 690 s.
Diğer Kaynaklar •Yurdagel, Ü., Ü.R. Yaman, T. Baysal. 1996. Hazır Yemek Et ve Balık Konservesi Yapım Teknolojisi. Ege Meslek Yüksekokulu Yayın No: 21. İzmir. 32 s. •Acar, J., F. Şahbaz. 1995. Gıda Mühendisliğinde Sterilizasyon Değerlendirme Yöntemleri. Literatür Yayıncılık. Ankara, 206 s. •Tayar, M. Hecer, C.2013. Hazır Yemek Sistemleri. Dora Basım Yayın. 310s.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 2 15 30
Sunum / Seminer 2 10 20
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 169
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,63
Dersin AKTS Kredisi 6