Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Gıdalarda Duyusal Analizler GDM419 7 3 + 0 6

Ön Koşul Ön koşul yoktur.

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ÖZGE ALGAN CAVULDAK
Dersi Verenler
Amacı Duyusal analizi tüm faktörleri ile birlikte etkin bir şekilde öğretmeyi amaçlar.
İçeriği Duyusal analizin ilkeleri, duyu organlarının yapısı ve algılamadaki rolleri, gıdaların duyusal nitelikleri, gıda maddelerinin duyusal olarak test edilme yöntemlerinin (tanımlayıcı, ayırt edici, tercih testleri) tanıtılması, duyusal ölçümleri etkileyen faktörler, duyusal analiz için örneklerin ve test odalarının hazırlanması ve kontrolü, duyusal analiz için kullanılacak panelist seçimi ve eğitimi, eşik değerinin belirlenmesi, laboratuvarda duyusal test yöntemleri uygulamaları ve uygulamada dikkat edilecek hususlar.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Gıdalarda duyusal analiz hakkında fikir yürütebilir.
2 Gıdayı duyusal olarak nasıl değerlendireceğini çözümler.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sözlü ve görsel anlatım
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Duyusal analizin ilkeleri Ders materyali okunmalıdır.
2 Duyusal analizin ilkeleri Ders materyali okunmalıdır.
3 Duyu organlarının yapısı ve algılamadaki rolleri Ders materyali okunmalıdır.
4 Gıdaların duyusal nitelikleri Ders materyali okunmalıdır.
5 Gıdaların duyusal nitelikleri Ders materyali okunmalıdır.
6 Gıda maddelerinin duyusal olarak test edilme yöntemlerinin (tanımlayıcı, ayırt edici, tercih testleri) tanıtılması Ders materyali okunmalıdır.
7 Gıda maddelerinin duyusal olarak test edilme yöntemlerinin (tanımlayıcı, ayırt edici, tercih testleri) tanıtılması Ders materyali okunmalıdır.
8 Duyusal ölçümleri etkileyen faktörler Ders materyali okunmalıdır.
9 Duyusal analiz için örneklerin ve test odalarının hazırlanması ve kontrolü Ders materyali okunmalıdır.
10 Duyusal analiz için örneklerin ve test odalarının hazırlanması ve kontrolü Ders materyali okunmalıdır.
11 Duyusal analiz için kullanılacak panelist seçimi ve eğitimi Ders materyali okunmalıdır.
12 Duyusal analiz için kullanılacak panelist seçimi ve eğitimi Ders materyali okunmalıdır.
13 Eşik değerinin belirlenmesi Ders materyali okunmalıdır.
14 Laboratuvarda duyusal test yöntemleri uygulamaları ve uygulamada dikkat edilecek hususlar Ders materyali okunmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Altuğ, T., Elmacı, Y. 2011. Gıdalarda Duyusal Değerlendirme. Sidas Medya. 2. Baskı. İzmir. 134s.
Diğer Kaynaklar •Yetim, H., Kesmen, Z. Gıda Analizleri, 2009. Erciyes Üniversitesi, Ders Yayınları, Yayın No:163 •Altuğ, T., Elmacı, Y. Demirağ, K. 2011. Gıda Kalite Sağlama. Sidas Medya. İzmir. 248s.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 2 15 30
Sunum / Seminer 2 15 30
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 174
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,8
Dersin AKTS Kredisi 6