Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
İnsan Kaynakları Yönetimi DIY315 5 3 + 0 3

Ön Koşul yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı İşletmenin sahip olduğu insan kaynaklarının önemi üzerinde durulmakta, işgücünden verimli bir şekilde faydalanılması ve iş yaşamının niteliğinin yükseltilmesi için yapılması gerekenlerle ilgili bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçeriği Örgütlerin insan kaynaklarının elde edilmesi, idamesi ve elde tutulması. İnsan kaynakları bölümünün hedeflerinin tanımlanması, yüz yüze kalınan farklı meydan okumalarla mücadele, insan kaynaklarının planlanması, işe alma, seçim, alıştırma, iş başında eğitim, geliştirme, değerlendirme ve teşvik edilmesi.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 insan kaynakları politikalarını ve uygulamalarını tanımlayabilirler.
2 iş analizini, işe alım ve uyum sürecini, eğitim ve geliştirme programlarını, kariyer planlamayı, performans değerlendirmeyi, iş değerlemesini ve ücret yönetimini, sendika ilişkilerini, uluslararası insan kaynakları yönetimini açıklayabilirler
3 işletme stratejileri ile insan kaynakları uygulamalarını uyumlaştırabilirler.
4 işletmelerin stratejilerine uygun insan kaynakları uygulamalarını planlayabilirler.
5 Türkiye'de insan kaynakları uygulamalarının gelişimini özetleyebilirler.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri anlatım, soru cevap,örnek inceleme
Ölçme Yöntemleri ödev, 1 arasınav, 1 genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 insan kaynakları yönetiminin tanımı, önemi ve kapsamı, insan kaynakları yönetiminin stratejik önemi, insan kaynakları yönetimi ve örgütsel etkinlik
2 insan kaynakları yönetiminin tanımı, önemi ve kapsamı, insan kaynakları aktivitelerini kimler yönetir, insan kaynakları departmanının faaliyetleri
3 personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, dış çevre koşullarının etkileri, iç çevre koşullarının etkileri
4 insan kaynakları yönetiminin temel prensipleri, global insan kaynakları yönetimi, uluslararası şirketlerde expatriate yönetimi, global HRM yasal ve etik iklimi
5 insan kaynakları kavramının tanımı ve önemi, insan kaynakları planlamasının amacı ve kapsamı, etkili bir insan kaynakları planlaması, insan kaynakları palanlaması yöntemleri, insan kaynakları plalamasında kullanılan niteliksel teknikler
6 iş analizi ve dizaynı, iş analizi adımları, veri toplama yöntemleri, iş tanımı ve iş dizaynı, personelin işe alınması, personelin seçim süreci, seçim kriterleri
7 personelin eğitimi, işe alıştırma, eğitim ve geliştirme: seçilmiş metotlar
8 kariyer planlaması, kariyer aşamaları, kariyer gelişimi, bireysel ve örgütsel kariyer
9 performans değerlemenin tanımı, amaçları, performans değerleme süreci
10 performans değerleme yöntemleri
11 Ücret Yönetimi,ücret ve teşvik sistemleri
12 çalışanların motivasyonu, çalışanların katılımı, çalışanlara sağlanan faydalar
13 endüstriyel ilişkiler, işgücü ilişkileri, çalışanların sağlığı ve güvenliği, sendika ilişkileri
14 İKY ile İlgili Yasal DüzenlemelerKaynaklar
Ders Notu Uyargil, Cavide ve diğerleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Beta Yayınevi, 2010.
Diğer Kaynaklar Zeyyat Sabuncuoğlu, İnsan Kaynakları Yönetimi Dursun Bingöl, İnsan Kaynakları Yönetimi İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayını, İnsan Kaynakları Yönetimi Gary Dessler, Human Resource ManagementDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 80
Ödev 1 20
Yıliçi Toplam 2 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 1 6 6
Arasınavlar 1 4 4
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü (saat) 98
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,27
Dersin AKTS Kredisi 3