Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Gıda Endüstrisi Atıklarının Değerlendirilmesi GDM425 7 3 + 0 6

Ön Koşul Ön koşul yoktur.

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ÖZGE ALGAN CAVULDAK
Dersi Verenler
Amacı Gıda prosesinde farklı teknoloji atıklarının değerlendirilmesi için bilgi vermeyi amaçlar.
İçeriği Önemli gıda endüstrisi atıkları, süt işleme atıkları, su ürünleri işleme atıkları, et işleme atıkları, yağ işleme atıkları, patates işleme atıkları, gazlı içeceklerin işleme atıkları, fırın ürünleri işleme atıklarının değerlendirilmesi, güncel atık değerlendirme örnekleri, çöplerin geri dönüşümü, kompost işlemi ve biyogaz üretimi.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Gıda endüstrisi atıklarının değerlendirilme yollarını bilir.
2 Atık değerlendirme örneklerini kavrayabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sözlü ve görsel anlatım
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Önemli gıda endüstrisi atıkları Ders materyalleri okunmalıdır.
2 Süt işleme atıkları Ders materyalleri okunmalıdır.
3 Su ürünleri işleme atıkları Ders materyalleri okunmalıdır.
4 Et işleme atıkları Ders materyalleri okunmalıdır.
5 Yağ işleme atıkları Ders materyalleri okunmalıdır.
6 Patates işleme atıkları Ders materyalleri okunmalıdır.
7 Gazlı içeceklerin işleme atıkları Ders materyalleri okunmalıdır.
8 Fırın ürünleri işleme atıklarının değerlendirilmesi Ders materyalleri okunmalıdır.
9 Güncel atık değerlendirme örnekleri Ders materyalleri okunmalıdır.
10 Çöplerin geri dönüşümü Ders materyalleri okunmalıdır.
11 Kompost işlemi Ders materyalleri okunmalıdır.
12 Biyogaz üretimi Ders materyalleri okunmalıdır.
13 Ödev ve sunum değerlendirme Ders materyalleri okunmalıdır.
14 Genel değerlendirme Ders materyalleri okunmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Wang, L.K., Hung, Y.T., Lo, H.H., Yapıjakis, C. 2005. Waste Treatment in the Food Procesing Industry. CRC Press. 344p.
Diğer Kaynaklar •Ockerman, H.W., Hansen, C.L. 1999. Animal By-Product Processing and Utilization, CRC Taylor and Francis. 544p. •Aran, N. 2012. Gıda Biyoteknolojisi. Nobel Yayın Dağıtım. 512s.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 2 15 30
Sunum / Seminer 2 15 30
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 174
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,8
Dersin AKTS Kredisi 6