Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Peynir Teknolojisi GDM412 8 3 + 0 6

Ön Koşul Ön koşul yoktur.

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ÖZGE DUYGU OKUR
Dersi Verenler
Amacı Peynir teknolojisi hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak amaçlanmaktadır.
İçeriği Peynirin besin değeri, peynirlerin sınıflandırılması, peynir hammaddesi süt, peynir yapımında kullanılan katkı maddeleri ve işlem yardımcısı maddeler sütün peynir üretimine hazırlanması, pıhtılaştırılması ve telemenin işlenmesi, starter kültürler, peynirin olgunlaştırılması, peynirde ambalajlama, yerli ve yabancı tip peynirlerin teknolojisi anlatılmakta; peynir kusurları ve alınabilecek önlemler belirtilmekte; peynir suyunun değerlendirilmesi.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Farklı peynirlerin besin değerlerini bilir.
2 Peynir çeşitlerini sınıflandırabilir.
3 Peynir üretim aşamalarını bilir.
4 Peynir üretimindeki kusurları tanımlayabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sözlü ve görsel anlatım
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Peynir Teknolojisine Giriş Ders materyalleri okunmalıdır.
2 Peynirin besin değeri Ders materyalleri okunmalıdır.
3 Peynirlerin sınıflandırılması Ders materyalleri okunmalıdır.
4 Peynir hammaddesi süt Ders materyalleri okunmalıdır.
5 Peynir yapımında kullanılan katkı maddeleri Ders materyalleri okunmalıdır.
6 Peynir yapımında kullanılan işlem yardımcısı maddeler Ders materyalleri okunmalıdır.
7 Sütün peynir üretimine hazırlanması Ders materyalleri okunmalıdır.
8 Pıhtılaştırma ve telemenin işlenmesi Ders materyalleri okunmalıdır.
9 Starter kültürler Ders materyalleri okunmalıdır.
10 Peynirin olgunlaştırılması Ders materyalleri okunmalıdır.
11 Peynirde ambalajlama Ders materyalleri okunmalıdır.
12 Yerli ve yabancı tip peynirlerin teknolojisi Ders materyalleri okunmalıdır.
13 Peynir kusurları ve alınabilecek önlemler Ders materyalleri okunmalıdır.
14 Peynir suyunun değerlendirilmesi Ders materyalleri okunmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Üçüncü, M. 2008. A’dan Z’ye Peynir Teknolojisi, II Cilt, Meta Basım, Bornova, İzmir.
Diğer Kaynaklar •Hayaloğlu, A.A., Özer, B. 2011. Peynir Biliminin Temelleri. Sidas Yayınları. 643s. •Fox. F.P., McSweeney, P.L.H., Cogan, T.M., Guinee, T.P. 2000. Fundamentals of Cheese Science. An Apsen Pub. Inc. Maryland. USA. •Eck.A. 1987. Cheesemaking; Science and Technology. Lavoisier Pub. Inc.New York. USADeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 2 15 30
Sunum / Seminer 2 10 20
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 174
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,8
Dersin AKTS Kredisi 6