Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Yeni Ürün Geliştirme Yöntemleri GDM418 8 3 + 0 6

Ön Koşul Ön koşul yoktur.

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ÖZGE ALGAN CAVULDAK
Dersi Verenler
Amacı Gıda endüstrisinde üretilebilme potansiyeli olan yeni gıda ürünü geliştirme stratejileri ve tüketici eğilimleri hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.
İçeriği Gıda endüstrisinde üretilebilme potansiyeli olan yeni gıda ürünü geliştirme stratejileri ve tüketici eğilimleri; yeni ürün fikirlerinin değerlendirilmesi, panel testleri, ürün özellikleri, duyusal değerlendirme teknikleri, yeni ürün konseptleri çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi ve dökümante edilmesi, prototip ürünün belirlenmesi ve tasarımı, ürün spesifikasyonlarının belirlenmesi, formülasyon, ingredientler ve fonksiyonel özellikleri, reçete optimizasyonu, mevcut ürünlerin maliyet ve içerik yönünden iyileştirilmesi, tüketici kabul testleri, pazarlama stratejileri, son ürünün raf ömrünün ve güvenilirliğinin tespiti, ambalaj seçimi ve etiket tasarımı, piyasaya sunumu ve dağıtımı, mevcut ürünlerin fonksiyonel hale getirebilme olanakları kapsamında çeşitli şekillerde zenginleştirme çalışmaları.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Yeni ürün geliştirme stratejilerini uygulayabilir.
2 Ürün özellikleri ve değerlendirme teknikleri hakkında bilgi sahibi olabilir.
3 Piyasa ürünleri ile karşılaştırma yapabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sözlü ve görsel anlatım
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gıda endüstrisinde üretilebilme potansiyeli olan yeni gıda ürünü geliştirme stratejileri ve tüketici eğilimleri Ders materyalleri okunmalıdır.
2 Yeni ürün fikirlerinin değerlendirilmesi Ders materyalleri okunmalıdır.
3 Panel testleri Ders materyalleri okunmalıdır.
4 Ürün özellikleri Ders materyalleri okunmalıdır.
5 Duyusal değerlendirme teknikleri Ders materyalleri okunmalıdır.
6 Yeni ürün konseptleri çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi ve dökümante edilmesi Ders materyalleri okunmalıdır.
7 Prototip ürünün belirlenmesi ve tasarımı Ders materyalleri okunmalıdır.
8 Ürün spesifikasyonlarının belirlenmesi Ders materyalleri okunmalıdır.
9 Formülasyon, ingredientler ve fonksiyonel özellikleri, reçete optimizasyonu, mevcut ürünlerin maliyet ve içerik yönünden iyileştirilmesi Ders materyalleri okunmalıdır.
10 Tüketici kabul testleri Ders materyalleri okunmalıdır.
11 Pazarlama stratejileri, son ürünün raf ömrünün ve güvenilirliğinin tespiti Ders materyalleri okunmalıdır.
12 Ambalaj seçimi ve etiket tasarımı, Ders materyalleri okunmalıdır.
13 Piyasaya sunum ve dağıtım Ders materyalleri okunmalıdır.
14 Mevcut ürünlerin fonksiyonel hale getirebilme olanakları kapsamında çeşitli şekillerde zenginleştirme çalışmaları Ders materyalleri okunmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Baker, R.C., Hahn, P.W., Robbins, K.R. 1988. Fundamentals of New Food Product Development. Elsevier Science Publishing Com. Inc. New York, U.S.A. 290 p.
Diğer Kaynaklar Beckley, J.H., Foley, M.M., Topp, E.J., Huang, J.C., Prinyawiwatkul, W. 2007. Accelerating New Food Product Design and Development. Blackwell Publishing and the Institute of Food Technologists Doğan, İ.S., Küçüköner, E. 2003. Yeni Ürün Geliştirmede Gıda Bileşenleri ve Fonksiyonlarının Rolü. Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu. İzmir. 195-200. Smith, J., Charter, E. 2010. Functional Food Product Development. Blackwell Publishing Ltd.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 2 15 30
Sunum / Seminer 2 10 20
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 169
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,63
Dersin AKTS Kredisi 6