Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Süt Teknolojisi GDM302 6 2 + 0 3

Ön Koşul Ön koşul yoktur.

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ÖZGE DUYGU OKUR
Dersi Verenler
Amacı Süte uygulanan tüm teknolojik işlemlerin ve ürün bazında teknolojik proseslerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
İçeriği Sütün önemi, taşınması ve soğukta muhafazası, süte uygulananan teknolojik işlemler, sütün temizlenmesi (klarifikasyon), süt yağ oranının standardizasyonu ve separatörler, sütün homojenizasyonu ve homojenizatörler, sütün gazlarının alınması, süte uygulanan ısıl işlemler, ısıtıcılar, pastörizasyon ve sterilizasyon, içme sütü teknolojisi, süt işletmelerinde sanitasyon, dondurma üretim teknolojisi, koyulaştırılmış süt ürünleri teknolojisi, süt tozu üretim teknolojisi, sütün raf ömrünün uzatılmasında ısıl işleme bağlı olmayan yöntemler (mikrofiltrasyon, vurgulu elektrik alan, yüksek hidrostatik basınç, ultrasound, mikrodalga,uv vb. uygulamalar)
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Süt ve süt ürünleri teknolojilerini özümser.
2 Süt proses ekipmanlarını tanıma fırsatı yakalar.
3 Süt teknolojisinde uygulanan son yöntemleri gözlemleme fırsatı yakalar.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sözlü ve görsel anlatım
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sütün önemi Ders materyalleri okunmalıdır.
2 Sütün taşınması ve soğukta muhafazası Ders materyalleri okunmalıdır.
3 Süte uygulanan teknolojik işlemler Ders materyalleri okunmalıdır.
4 Sütün temizlenmesi (klarifikasyon) Ders materyalleri okunmalıdır.
5 Süt yağ oranının standardizasyonu ve separatörler Ders materyalleri okunmalıdır.
6 Sütün homojenizasyonu, homojenizatörler, sütün gazlarının alınması Ders materyalleri okunmalıdır.
7 Süte uygulanan ısıl işlemler, ısıtıcılar, pastörizasyon ve sterilizasyon Ders materyalleri okunmalıdır.
8 Süt işletmelerinde sanitasyon Ders materyalleri okunmalıdır.
9 İçme sütü teknolojisi Ders materyalleri okunmalıdır.
10 Dondurma üretim teknolojisi Ders materyalleri okunmalıdır.
11 Koyulaştırılmış süt ürünleri teknolojisi Ders materyalleri okunmalıdır.
12 Süt tozu üretim teknolojisi Ders materyalleri okunmalıdır.
13 Sütün raf ömrünün uzatılmasında ısıl işleme bağlı olmayan yöntemler (mikrofiltrasyon, vurgulu elektrik alan, yüksek hidrostatik basınç, ultrasound, mikrodalga,uv vb. uygulamalar) Ders materyalleri okunmalıdır.
14 Genel değerlendirme Ders materyalleri okunmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Metin, M. 2012. Süt Teknolojisi, Sütün Bileşimi ve İşlenmesi. Ege Üniversitesi Basımevi. 802 s.
Diğer Kaynaklar •Üçüncü, M. 2013. Süt ve Mamülleri Teknolojisi. Sidas Yayınları. 590s. •Tekinşen,C. 2005. Süt ve Süt Ürünleri. Temel Bilgiler, Teknoloji, Kalite Kontrolü. 364 s.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum / Seminer 1 4 4
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 94
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,13
Dersin AKTS Kredisi 3