Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Temel Bilgisayar Teknolojileri GDM103 1 2 + 2 4

Ön Koşul Ön koşul yoktur.

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ÖZGE ALGAN CAVULDAK
Dersi Verenler
Amacı Öğrencilere bilgisayar teknolojisinin temellerini öğretmek ve kendilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
İçeriği Bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve gömülü sistemler gibi bilgi saklayan ve işleyen cihazlar, çevre birimleri, veri saklama ortamları, veri büyüklükleri (bit, bayt, KB, MB, GB, vs.), dosyada ve veri tabanında veri saklama, işletim sistemleri, Internet, web tarayıcılar, kelime işlemci, işlem tabloları, sunu hazırlama, resim ve çizim programları, güncel MS Windows ve MS Office sürümlerinin kullanımı
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve gömülü sistemler gibi bilgi saklayan ve işleyen cihazları kullanabilir.
2 Veri saklayabilir.
3 İşletim sistemleri, Internet, web tarayıcılar, kelime işlemci, işlem tabloları, sunu hazırlama, resim ve çizim programları, güncel MS Windows ve MS Office sürümlerinin kullanabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sözlü ve görsel anlatım
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve gömülü sistemler gibi bilgi saklayan ve işleyen cihazlar Ders materyalleri okunmalıdır.
2 Çevre birimleri Ders materyalleri okunmalıdır.
3 Veri saklama ortamları Ders materyalleri okunmalıdır.
4 Veri büyüklükleri (bit, bayt, KB, MB, GB, vs.) Ders materyalleri okunmalıdır.
5 Dosyada ve veri tabanında veri saklama Ders materyalleri okunmalıdır.
6 İşletim sistemleri Ders materyalleri okunmalıdır.
7 Internet Ders materyalleri okunmalıdır.
8 Web tarayıcılar Ders materyalleri okunmalıdır.
9 Kelime işlemci Ders materyalleri okunmalıdır.
10 İşlem tabloları Ders materyalleri okunmalıdır.
11 Sunu hazırlama Ders materyalleri okunmalıdır.
12 Resim ve çizim programları Ders materyalleri okunmalıdır.
13 Güncel MS Windows ve MS Office sürümlerinin kullanımı Ders materyalleri okunmalıdır.
14 Genel değerlendirme Ders materyalleri okunmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu • Temel Bilgisayar Teknolojileri 2011, Kadir Yalçın, Eğitim Akademi Yayınları
Diğer Kaynaklar •Bilişim Teknolojileri 2013, Hüseyin Uzunboylu, Pegem Yayıncılık •“Office 2013 Türkçe”, Bayram YILDIZ, Kodlab Yayınevi •“Bilgisayar Öğreniyorum 2013”, Teoman DİNÇEL, Kodlab YayıneviDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 132
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,4
Dersin AKTS Kredisi 4