Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Araştırma Yöntem ve Teknikleri DIY431 7 3 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Öğr.Gör. ÖZLEM PAMUKSUZ
Amacı Bu dersin temel amacı araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır. Veri değerlendirme ve rapor yazma için gereken bazı istatistik ve bibliyografik yazılım paketleri de ders süresince kullanılacaktır.
İçeriği Bilimlerin sınıflandırılması ve bilimsel düşünce yöntemi. Araştırma türleri ve veri toplama teknikleri. Bilimsel araştırmanın aşamaları, bilimsel araştırmada uyulması gereken biçimsel koşullar, kütüphane kullanımı, kaynak gösterme, dipnotların yazılım özellikleri
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Bilgiyi ve Bilimsel bilgiyi tanımlar.
2 Bilimsel düşünme,akıl yürütme ilkelerini uygulayabilir
3 Bilimsel yaklaşım ve yöntemlerini kullanır
4 Problem ortaya çıkma koşularını bilir ve problemi tanımlar.
5 Bilimsel bir araştırma yapabilir.
6 Araştırma, problem çözme, karar verme süreçlerini bilir ve uygulayabilir
7 Literatür çalışması yapabilir.
8 Bilimsel rapor ve tez yazma tekniklerini kullanabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüzyüze anlatım, soru-cevap, tartışma
Ölçme Yöntemleri Ödev, sunum,1 arasınav 1 genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilimsel araştırma tekniklerine giriş, ilgili temel kavramlar ve tanımlar Yok
2 Bilim sınıflandırılması: Temel ve uygulamalı bilimler. Fen ve sosyal bilimlerde temel ve uygulamalı bilimler: Mühendislik, işletme, yönetim, eğitim bilimleri İlgili konular ile ilgili araştırma ve okuma yapılmalıdır
3 Bilimsel düşünme akıl yürütme teknikleri, Bilimsel yaklaşım ve yöntemle İlgili konular ile ilgili araştırma ve okuma yapılmalıdır
4 Bilimsel araştırma yöntemlerinin sınıflandırılması nicel yöntemler İlgili konular ile ilgili araştırma ve okuma yapılmalıdır
5 Bilimsel araştırma yöntemlerinin sınıflandırılması Nitel Araştırma Yöntemleri İlgili konular ile ilgili araştırma ve okuma yapılmalıdır
6 Bilimsel araştırma modeli ve politikaları. Sistem, model, model geliştirme, algoritma tanımları. Karar verme ortamları ve yaklaşımları İlgili konular ile ilgili araştırma ve okuma yapılmalıdır
7 Araştırma projesinin hazırlanması ve bölümleri İlgili konular ile ilgili araştırma ve okuma yapılmalıdır
8 Araştırmaların yürütülmesi, planlama, verilerin toplanması ve işlenmesi. İlgili konular ile ilgili araştırma ve okuma yapılmalıdır
9 Araştırma raporu yazım esasları, bölümler, içerikleri ve kaynak gösterme teknikler İlgili konular ile ilgili araştırma ve okuma yapılmalıdır
10 Araştırmalar için başvuru kaynakları. İlgili konular ile ilgili araştırma ve okuma yapılmalıdır
11 İnternet ve tarama motorlarının kullanımı. İlgili konular ile ilgili araştırma ve okuma yapılmalıdır
12 Öğrencilerin hazırladıkları ödevi sunmaları İlgili konular ile ilgili araştırma ve okuma yapılmalıdır
13 Bilimsel rapor ve tez yazma tekniği İlgili konular ile ilgili araştırma ve okuma yapılmalıdır
14 Bilimsel rapor ve tez yazma tekniği İlgili konular ile ilgili araştırma ve okuma yapılmalıdırKaynaklar
Ders Notu 1.Seyidoğlu, H. 2000. Bilimsel Araştırma ve Yazma El kitabı. Kurtiş Matbaası. İstanbul. ISBN: 975-7516-09-0 2. Day, R. A. 1996. Bilimsel Bir Makale Nasıl Hazırlanır ve Yayımlanır. Tübitak Yayınları. Ankara. 3. Earl Babbie, The Practice of Social Research. 9th ed. Belmont, CA: Wadsworth, 2001. (ISBN 0534574742)
Diğer Kaynaklar 1. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA Yayınları. 2. Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.2. bs. Ankara: Seçkin, 2000. 3. Nilgün Köklü ve Şener Büyüköztürk, Sosyal Bilimler İçin İstatistiğe Giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2000.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 60
Ödev 1 20
Sunum / Seminer 1 20
Yıliçi Toplam 3 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum / Seminer 1 3 3
Proje 1 4 4
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 93
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,1
Dersin AKTS Kredisi 3