Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Anonim Türk Halk Edebiyatı TDE330 6 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. BETÜL MUTLU
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Berna AYAZ
Amacı Masal, efsane, fıkra, atasözü, ninni, bilmece, alkış-kargış, türkü, ağıt, tekerleme, halk tiyatrosu gibi halk edebiyatı örneklerinin tür özelliklerini belirlemek ve bu türler üzerinde incelemeler yapmak.
İçeriği Anonim halk edebiyatı ürünlerinin tür özelliklerini bilmek ve bu türler üzerinde gerekli tanım ve tahlilleri yapabilmek öğrencilerin metinler üzerinde anlama, inceleme ve yorum yapma yeteneğini geliştirir.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
Kayıt Bulunmamaktadır.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap
Ölçme Yöntemleri SınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Masal kavramı ve masalın tür özellikleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Efsane kavramı ve efsanenin tür özellikleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Fıkra Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Atasözü kavramı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Ninni Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Bilmece Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Alkış-kargış Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Türkü Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Ara sınav
10 Ağıt Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Tekerleme Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Köy Seyirlik Oyunları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Orta Oyunu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Karagöz Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Saim Sakaoğlu, Anadolu Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu Efsaneleri Tip Kataloğu Metin Ergun, Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi Ömer Asım Aksoy, Atasözleri ve Deyimler Âmil Çelebioğlu, Türk Ninniler Hazinesi Şükrü Elçin, Türk Bilmeceleri İlhan Başgöz-A. Tietze, Türk Halkının Bilmeceleri L. Sami Akalın, Alkışlar ve Kargışlar Muhan Bali, Ağıtlar
Diğer Kaynaklar Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı Hikmet Dizdaroğlu, Halk Şiirinde TürlerDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. x
2 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. x
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. x
4 Alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. x
5 Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. x
6 Alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. x
7 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. x
8 Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. x
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. x
10 Alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. x
11 Alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır. x
12 Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. x
13 Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). x
14 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. x
15 Alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. x
16 Alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir. x
17 Alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
18 Alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. x
19 Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 116
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,87
Dersin AKTS Kredisi 4