Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Cerrahi Hastalıklar Bilgisi I CER103 1 4 + 0 5

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Ön Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Öğr.Gör. SEVİL KIZGUT
Dersi Verenler Öğr.Gör. SEVİL KIZGUT
Amacı Cerrahi müdahale gerektiren hastalıkları hastalıkların tanımı, etiyopatogenezi, yapılacak ameliyatın ne amaçla yapıldığını, dikkat edilecek noktaların öğrenilmesini sağlamaktır.
İçeriği Sistemlere ilişkin cerrahi hastalıkların tanımı ,cerrahi müdahale yöntemleri ve cerrahi müdahalenin kapsamını içermektedir.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Öğrenciler ilgili sisteme ilişkin cerrahi tedavi gerektiren hastalıkları bilir.
2 İlgili hastalıklara ilişkin cerrahi müdahalenin ne olduğunu bilir
3 İlgili cerrahi müdahalenin kapsamını bilir.
4 İlgili cerrahi müdahale için hasta hazırlığını bilir.
5 İlgili cerrahi müdahale için gerekli masa hazırlığını bilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sözlü anlatım,tartışma,soru-cevap,fotoğraf,video ile cerrahi girişimlerin gösterimi.
Ölçme Yöntemleri Sözlü,yazılı sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnsizyonlar,Sütur teknikleri,yara bakımı ve iyileşmesi Literatur ready
2 Ameliyat yöntemleri ,Genel Postoperatif erken ve geç komplikasyonlar. Literatur ready
3 Özefagus,mide,duedonum,fıtık ameliyatları Literatur ready
4 İnce barsak,kolon,rektum,anal kanal ameliyatları,stomalar Literatur ready
5 Karaciğer,Pankreas,safra kesesi,dalak ameliyatları Literatur ready
6 Meme,tiroid ve paratiroid ameliyatları Literatur ready
7 Trakeotomi ,Kulak-Burun-Boğaz ameliyatları Literatur ready
8 Plastik –Rekonstrüktif ve estetik cerrahi Literatur ready
9 Kırık ve çıkıklar ,el cerrahisi, Literatur ready
10 Omurga hastalıkları,eklem hastalıkları Literatur ready
11 Koroner arter hastalıkları cerrahisi,kalp nakli Kalp kapak hastalıkları cerrahisi ,Perikard hastalıklarının cerrahi ted. Literatur ready
12 Konjenital kalp hastalıkları cerrahisi Literatur ready
13 Venöz sistem hastalıklarında cerrahi girişimler Literatur ready
14 Genel tekrar ve yıl sonu değerlendirme Literatur readyKaynaklar
Ders Notu 1-Temel Cerrahi Teknikleri.Colin D.Johnson ve John Cummıng 1998 2-Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği.F.Erdil,N.Özhan Elbaş.2001 3.Cerrahi hastalıkları ve Bakımı.Güler Öz.2008.
Diğer Kaynaklar İlgili web sayfalarıDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 2 60
Kısa sınavlar 2 0
Ödev 2 40
Yıliçi Toplam 6 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Ameliyathane Hizmetleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. x
2 Ameliyathane Hizmetleri alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. x
3 Ameliyathane Hizmetleri alanındaki etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar. x
4 Ameliyathane Hizmetleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. x
5 Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. x
6 Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. x
7 Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. x
8 Ameliyathane Hizmetleri alanında sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. x
9 Ameliyathane Hizmetleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. x
10 Ameliyathane Hizmetleri alanında öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir. x
11 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. x
12 Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
13 Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. x
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir. x
15 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
16 Ameliyathane Hizmetleri alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
17 Ameliyathane Hizmetleri alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır. x
18 Ameliyathane Hizmetleri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. x
19 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır. x
20 Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. x
21 Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. x
22 Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir. x
23 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. x
24 Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 2 16 32
Arasınavlar 2 16 32
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (saat) 164
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,47
Dersin AKTS Kredisi 5