Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Bilim Tarihinde Yerküre JEL334 6 2 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. YEŞİM BÜYÜKMERİÇ
Dersi Verenler Doç.Dr. YEŞİM BÜYÜKMERİÇ
Amacı Bilim Tarihi dersinin temel amacı öğrencilere Yerbilmileri ve Doğa Blimleri konusunda bilimsel gelişmelerin hangi faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıktığını öğretmek; Bilimsel düşüncenin yerbilimlerini ve dolayısıyla da faklı xamanlarda farklı toplumları toplumu nasıl etkilediğini geniş bir bakış açısıyla anlatmak
İçeriği Bilimsel düşünce ve Bilimsel yöntem nedir sorusuna cevap vermek amacıyla eski uygarlıklardan başlayarak günümüze gelen bilim tarihinin gelişimini açıklamak, Bilim nedir? Bilimin kaynakları nelerdir? Eski uygarlıklarda başlayarak günümüze bilimin gelişimine katkıda bulunan uygarlıkları, çağ açan bilim insanlarını tanıtmak
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Jeolojik çalışmalarda, bilimsel düşünce önemini anlar
2 Yerkürenin tarihçesini ve Yerbilimlerini gelişimini Bilimsel düşüncenin tarihçesi ile birlikte, evrensel bir perspektifle öğrenir
3 Bilimsel bakış açısının yaratıcılığı ile Gözlem ve veriler arasında sebep-sonuç ilişkisi kurabilmeyi öğrenir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik ders, ödev, sunum
Ölçme Yöntemleri Ara Sınav %40, Genel Sınav &60Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilim nedir? Bilimsel Çalışma Yöntemleri, bilimsel gözlem, merak, yaratıcılık Konu ders materyallerinden okunmalıdır
2 Bilimin Tarih Öncesi, Bilimin Doğuşu Konu ders materyallerinden okunmalıdır
3 İlk Çağ Uygarlıklarında Bilim ve Yerküre üzerine düşünceler Konu ders materyallerinden okunmalıdır
4 Eski Yunan ve Roma´da bilim ve Yerküre üzerine düşünceler Konu ders materyallerinden okunmalıdır
5 Eski Çin´de bilim, Hindistan´da bilim ve Yerküre üzerine düşünceler Konu ders materyallerinden okunmalıdır
6 İslam Medeniyetinde bilim ve Yerküre üzerine düşünceler Konu ders materyallerinden okunmalıdır
7 Roma ve Ortaçağ´da bilim ve Yerküre üzerine düşünceler Konu ders materyallerinden okunmalıdır
8 Rönesanstan sonra ve On sekizinci ve On dokuzuncu yüzyılda bilim ve Yerküre üzerine düşünceler Konu ders materyallerinden okunmalıdır
9 Ara Sınav
10 Yirminci yüzyılda bilim ve Yerküre üzerine düşünceler Konu ders materyallerinden okunmalıdır
11 Yerbilimde zaman ve Yerbilimsel değişimin hızı Konu ders materyallerinden okunmalıdır
12 Ölçüm araçları yardımıyla düşünmek: İlk deprembilim çalışmaları ve Yerkürenin saklı iç yapısı Konu ders materyallerinden okunmalıdır
13 Yerbilim Haritalarının Yapımı: Yerküre üzerinde egemen olma süreci Konu ders materyallerinden okunmalıdır
14 Tümel düşünme yolları, Günümüzde ve Gelecekteki bilim Konu ders materyallerinden okunmalıdırKaynaklar
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Colin A.Ronan, Bilim Tarihi Dünya Kültürlerinde Bilimin Tarihi ve Gelişmesi, TÜBİTAK Yayınları, Akademik Dizi I, Ankara, 2003. Cemal Yıldırım, Bilim Tarihi, 1997, Remzi Kitabevi David Oldroyd, 1996. İnsan düşüncesinde Yerküre. Tübitak Popüler Bilim kitaplarıDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Yıliçi Toplam 0 0
Yıliçinin Başarıya Oranı
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı
Genel Toplam

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptirAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödev 1 3 3
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 119
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,97
Dersin AKTS Kredisi 4