Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Levha Tektoniği JEL211 4 2 + 0 2

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. YEŞİM BÜYÜKMERİÇ
Dersi Verenler
Amacı Levha Tektoniği Teorisinin anlaşılması, Bölgesel tektonik yapıların levha tektoniği ile ilişkisini öğretmek
İçeriği Depremler ve levha tektoniği kuramı. Levha sınırlarının kinematik özellikleri. Litosferin yapısal elementleri. Kıtasal riftleşme. Yayılma merkezlerinin kinematiği. Transform fayların kinematiği. Küre üzerinde levha kinematiği ve Euler kutbu kavramı. Üçlü eklemler ve geometrileri. Sıkışma tektoniği ve yitim zonları. Depremler ve volkanizma. Levha içi tektoniği. Deprem sismolojisi. Sismisite ve sismotektonik çalışmalar. Deprem kaynak parametreleri ve fay düzlemi çözümleri. Fay Düzlemi Çözümleri; Yerkürenin Kinematiği; Litosferin Yapısal Elementleri; Tektonik Yerleşim ve Kıta Kenarları; Kıtasal Riftleşme; Açılma Merkezleri, Transform Faylar; Sıkışma Tektoniği; Yitim Zonları ve Magmatik Kuşaklar, Ada Yayı Çarpışması - Kıta-Kıta Çarpışması; Okyanus Ortası Açılma Merkezleri ve Sıcak Noktalar; Alp-Himalaya Kuşağı; Doğu Akdeniz Bölgesi
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Öğrenciler Depremler ve levha tektoniği kuramını ayırt ederler
2 Öğrenciler Litosferin yapısını ve dünya üzerinde levha kinematiğini tanır ayırt ederler
3 Öğrenciler Levha tektoniği, deprem sismolojisi, sismotektonik çalışmalar, deprem kaynak parametreleri ve fay düzlemi çözümlerini tanır ayırt ederler
4 Öğrenciler Kıta-kıta çarpışması, okyanus tabanı yayılma merkezleri ve sıcak noktalar, Alp-Himalaya kuşağı, Doğu Akdeniz Bölgesini tanır ve ayırt ederler Öğrenciler Türkiye, Asya ve Pasifik bölgelerindeki levha elemanlarını tanır ve yorumlar
5 Öğrenciler Amerika, Atlas okyanusu ve Afrika bölgelerindeki levha elemanlarını tanır ve yorumlar

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teori, Ödev, Sunum
Ölçme Yöntemleri Ara Sınav, Ödev, Genel SınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Depremler ve levha tektoniği kuramı, Levha sınırlarının kinematik özellikleri. Konu ders materyallerinden okunmalıdır
2 Litosferin yapısal elementleri. Kıtasal riftleşme. Yayılma merkezlerinin kinematiği Konu ders materyallerinden okunmalıdır
3 Transform fayların kinematiği. Küre üzerinde levha kinematiği ve Euler kutbu kavramı, Üçlü eklemler ve geometrileri Konu ders materyallerinden okunmalıdır
4 Sıkışma tektoniği ve yitim zonları, Depremler ve volkanizma Konu ders materyallerinden okunmalıdır
5 Levha içi tektoniği. Deprem sismolojisi. Sismisite ve sismotektonik çalışmalar, Deprem kaynak parametreleri ve fay düzlemi çözümleri Konu ders materyallerinden okunmalıdır
6 Fay Düzlemi Çözümleri; Yerkürenin Kinematiği; Litosferin Yapısal Elementleri Konu ders materyallerinden okunmalıdır
7 Transform Faylar; Sıkışma Tektoniği; Yitim Zonları ve Magmatik Kuşaklar, Ada Yayı Çarpışması Konu ders materyallerinden okunmalıdır
8 Transform Faylar; Sıkışma Tektoniği; Yitim Zonları ve Magmatik Kuşaklar, Ada Yayı Çarpışması Konu ders materyallerinden okunmalıdır
9 Ara Sınav
10 Kıta-Kıta Çarpışması; Okyanus Ortası Açılma Merkezleri ve Sıcak Noktalar, Alp-Himalaya Kuşağı; Doğu Akdeniz Bölgesi Konu ders materyallerinden okunmalıdır
11 Asya ve Pasifik kıtasındaki levha elemanları ve tektoniği Konu ders materyallerinden okunmalıdır
12 Amerika kıtası ve Atlas Okyanusu civarındaki levha elemanları ve tektoniği Konu ders materyallerinden okunmalıdır
13 Afrika kıtası ve civarındaki levha elemanları ve tektoniği Konu ders materyallerinden okunmalıdır
14 Ülkemizin levha elemanları ve tektoniği Konu ders materyallerinden okunmalıdırKaynaklar
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Gubbins, D., 1990. Seismology and Plate Tectonics, Cambridge University Press, UK. Emiliani, C., 1996. Planet Earth: Cosmology, Geology, and the Evolution of Life and Environment, Cambridge University Press, UK Kearey, P. and Vine, F.J., 1990, Globel Tectonics, Blackwell Scien. Publ. LondonDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Yıliçi Toplam 0 0
Yıliçinin Başarıya Oranı
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı
Genel Toplam

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptirAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 60
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2
Dersin AKTS Kredisi 2