Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Kuyu Hidroliği JEL416 8 2 + 2 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. YEŞİM BÜYÜKMERİÇ
Dersi Verenler
Amacı Kuyularda su seviyesi ve debi ölçümleriyle akifer karakteristiklerinin akifer tiplerine göre çeşitli metodlarla bulunması ve kuyu veriminin saptanması. Bu nedenle bir çok dilde yazılmış pompa testi analizleri derlenerek uygun metodların sunulması amaçlanmıştır. Yeraltısuyu hareketi ve oluşumu inceleme tekniklerini geliştirme, su kaynakların yönetimi hakkında fikirlerin oluşturulması
İçeriği Yeraltısuyu ve kuyu arasındaki hidrolik bağlantının kurulması, Akifer ve rejim şartlarının belirlenmesi, Kuyu yeri seçimi ve kuyu dizaynının belirlenmesi, Jeolojik yapıların akifer karakteristiklerine olan etkilerinin belirlenmesi, Akiferin özelliklerine göre uygun metodun seçilmesi, Kuyu üretimleri ile su yönetiminin ilişkilendirilmesi, Akiferin ve su bütçesinin korunmasının öğretilmesi
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Yeraltısuyu hareketi ve oluşumu inceleme tekniklerini geliştirme, su kaynakların yönetimi hakkında fikirlerin oluşturulması

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teori, Uygulama
Ölçme Yöntemleri Ara Sınav %40, Genel Sınav %60



Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve tanımlar: Akiferlerin Sınıflandırılması, Pompaj deneyleri, Pompaj (Deney) kuyusunun özellikleri, Su Seviyelerinin ölçülmesi, Pompaj debisinin ölçülmesi, Pompaj deneyinin Süresi, Dengeli rejim, Dengesiz rejim, Statik seviye, Dinamik seviye, Düşüm ve düşüm konisi, Etki alanı yarıçapı, gözlem kuyuları, Prof. Dr. Baki Canik, 1998, Hidrojeoloji, 286 s., Ankara C. W. Fetter, 2004, Uygulamalı Hidrojeoloji, 684 s., Çeviri, Gazi Kitapevi, Ankara Kruseman, G. P. And Ridder, N.A., (1983), Analysis and evaluation of pumping test data, International Institute for Land Reclamation and Imprıvement/ILRI, p. 200, Wageningen.
2 Kuyuların donanımı, donanım malzemeleri ve geliştirilmeleri
3 Kuyu ve akifer karakteristiklerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemler: Dengeli (Permanen) rejimde; Drenaj hendekleri, serbest akiferler, Dupui yöntemi, Thiem yöntemi Prof. Dr. Baki Canik, 1998, Hidrojeoloji, 286 s., Ankara C. W. Fetter, 2004, Uygulamalı Hidrojeoloji, 684 s., Çeviri, Gazi Kitapevi, Ankara Kresic, N., (1997), Quantitative solution in hydrogeology and groundwater modeling, CRC Lewis Publishers, New York, 461 p.
4 Kuyu ve akifer karakteristiklerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemler: Dengeli (Permanen) rejimde; Geçirimsiz taban formasyonu eğik olan serbest akiferler, Schoeller formülü, sondajın geçirimsiz tabana ulaşmaması Porchet formülü Prof. Dr. Baki Canik, 1998, Hidrojeoloji, 286 s., Ankara C. W. Fetter, 2004, Uygulamalı Hidrojeoloji, 684 s., Çeviri, Gazi Kitapevi, Ankara Kresic, N., (1997), Quantitative solution in hydrogeology and groundwater modeling, CRC Lewis Publishers, New York, 461 p.
5 Kuyu ve akifer karakteristiklerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemler: Dengeli (Permanen) rejimde; Geçirimsiz taban formasyonu eğik olan basınçlı akiferler, Dupui yöntemi, Thiem yöntemi, Wenzel yöntemi Prof. Dr. Baki Canik, 1998, Hidrojeoloji, 286 s., Ankara C. W. Fetter, 2004, Uygulamalı Hidrojeoloji, 684 s., Çeviri, Gazi Kitapevi, Ankara Kruseman, G. P. And Ridder, N.A., (1983), Analysis and evaluation of pumping test data, International Institute for Land Reclamation and Imprıvement/ILRI, p. 200, Wageningen.
6 Kuyu ve akifer karakteristiklerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemler: Dengesiz (Tranzituar) rejimde; Theis yöntemi, Jacob yaklaşık yöntemi, Cooper Jacob yöntemi, Chow yöntemi, Yükselme yöntemi (Houpeurt-Pouchan yöntemi) Prof. Dr. Baki Canik, 1998, Hidrojeoloji, 286 s., Ankara C. W. Fetter, 2004, Uygulamalı Hidrojeoloji, 684 s., Çeviri, Gazi Kitapevi, Ankara Kruseman, G. P. And Ridder, N.A., (1983), Analysis and evaluation of pumping test data, International Institute for Land Reclamation and Imprıvement/ILRI, p. 200, Wageningen.
7 Kuyu ve akifer karakteristiklerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemler: Dengesiz (Tranzituar) rejimde; Theis yöntemi, Prof. Dr. Baki Canik, 1998, Hidrojeoloji, 286 s., Ankara C. W. Fetter, 2004, Uygulamalı Hidrojeoloji, 684 s., Çeviri, Gazi Kitapevi, Ankara Kresic, N., (1997), Quantitative solution in hydrogeology and groundwater modeling, CRC Lewis Publishers, New York, 461 p.
8 Kuyu ve akifer karakteristiklerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemler: Dengesiz (Tranzituar) rejimde; Jacob yaklaşık yöntemi, Cooper Jacob yöntemi, Prof. Dr. Baki Canik, 1998, Hidrojeoloji, 286 s., Ankara C. W. Fetter, 2004, Uygulamalı Hidrojeoloji, 684 s., Çeviri, Gazi Kitapevi, Ankara Kresic, N., (1997), Quantitative solution in hydrogeology and groundwater modeling, CRC Lewis Publishers, New York, 461 p.
9 Kuyu ve akifer karakteristiklerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemler: Dengesiz (Tranzituar) rejimde; Yükselme yöntemi (Houpeurt-Pouchan yöntemi) Prof. Dr. Baki Canik, 1998, Hidrojeoloji, 286 s., Ankara C. W. Fetter, 2004, Uygulamalı Hidrojeoloji, 684 s., Çeviri, Gazi Kitapevi, Ankara Kruseman, G. P. And Ridder, N.A., (1983), Analysis and evaluation of pumping test data, International Institute for Land Reclamation and Imprıvement/ILRI, p. 200, Wageningen.
10 Ara sınav
11 Gerçek rejimde boşalma; Maillet ve Tison yöntemleri Prof. Dr. Baki Canik, 1998, Hidrojeoloji, 286 s., Ankara C. W. Fetter, 2004, Uygulamalı Hidrojeoloji, 684 s., Çeviri, Gazi Kitapevi, Ankara Kresic, N., (1997), Quantitative solution in hydrogeology and groundwater modeling, CRC Lewis Publishers, New York, 461 p.
12 Kuyularda sınır koşulları ve girişim olayı; pozitif sınır koşulu, negatif sınır koşulu Prof. Dr. Baki Canik, 1998, Hidrojeoloji, 286 s., Ankara C. W. Fetter, 2004, Uygulamalı Hidrojeoloji, 684 s., Çeviri, Gazi Kitapevi, Ankara Kresic, N., (1997), Quantitative solution in hydrogeology and groundwater modeling, CRC Lewis Publishers, New York, 461 p.
13 Pompaj kuyularında girişim olayı, çeşitli sınır koşullarında görüntü kuyu sistemi planları Prof. Dr. Baki Canik, 1998, Hidrojeoloji, 286 s., Ankara C. W. Fetter, 2004, Uygulamalı Hidrojeoloji, 684 s., Çeviri, Gazi Kitapevi, Ankara Butler, J. J. (1998), The Design, Performance, and Analysis of Slug Tests, Lewis Publishers, New York.
14 Kaptaj çalışmaları; drenaj hendekleri, yatay kaptaj, dikey kaptaj, karışık kaptaj Prof. Dr. Baki Canik, 1998, Hidrojeoloji, 286 s., Ankara C. W. Fetter, 2004, Uygulamalı Hidrojeoloji, 684 s., Çeviri, Gazi Kitapevi, Ankara Butler, J. J. (1998), The Design, Performance, and Analysis of Slug Tests, Lewis Publishers, New York



Kaynaklar
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Prof. Dr. Baki Canik, 1998, Hidrojeoloji, 286 s., Ankara C. W. Fetter, 2004, Uygulamalı Hidrojeoloji, 684 s., Çeviri, Gazi Kitapevi, Ankara Butler, J. J. (1998), The Design, Performance, and Analysis of Slug Tests, Lewis Publishers, New York Kresic, N., (1997), Quantitative solution in hydrogeology and groundwater modeling, CRC Lewis Publishers, New York, 461 p. Kruseman, G. P. And Ridder, N.A., (1983), Analysis and evaluation of pumping test data, International Institute for Land Reclamation and Imprıvement/ILRI, p. 200, Wageningen.



Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Yıliçi Toplam 0 0
Yıliçinin Başarıya Oranı
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı
Genel Toplam





Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir



AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 1 4 4
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 92
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,07
Dersin AKTS Kredisi 3