Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Mühendislik Mekaniği JEL210 4 2 + 0 2

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. YEŞİM BÜYÜKMERİÇ
Dersi Verenler
Amacı Mekaniğin temel kavramlarını ve ilkelerini öğretmek, bu kavramlar ve ilkelerle mühendislik problemlerinin nasıl çözülebileceğini göstermek
İçeriği
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Mekaniğin kavramlar ve ilkelerle mühendislik problemlerinin nasıl çözülebileceğini göstermek
2 Kaya mekaniği, zemin mekaniği ve akışkanlar mekaniği ve yöntemleri hakkında genel bilgi sahibi olmak

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Problem çözme
Ölçme Yöntemleri Ara Sınav %40, Genel Sınav %60Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel kavramlar, Bir noktada kesişen kuvvetler Konu Ders materyallerinden okunmalıdır
2 Düzlemde Genel Kuvvetler Konu Ders materyallerinden okunmalıdır
3 Kütle Merkezi, Ağırlık Merkezi Konu Ders materyallerinden okunmalıdır
4 Taşıyıcı Sistemler Konu Ders materyallerinden okunmalıdır
5 Kafes Sistemler Konu Ders materyallerinden okunmalıdır
6 Maddesel Noktanın Kinetiği, Doğrusal Hareket Konu Ders materyallerinden okunmalıdır
7 Düzlemsel Hareket, Kartezyen Koordinat ve Doğal Koordinat takımı Konu Ders materyallerinden okunmalıdır
8 Maddesel Noktanın Kinetiği, Bir boyutlu hareket Konu Ders materyallerinden okunmalıdır
9 Ara Sınav
10 Maddesel Noktanın titreşimi Konu Ders materyallerinden okunmalıdır
11 İki boyutlu hareket ve İki Noktanın rölatif hareketi Konu Ders materyallerinden okunmalıdır
12 Akışkanları Doğası ve Akışkanlar mekaniği Konu Ders materyallerinden okunmalıdır
13 Akışkanlar mekaniği, Basınç ölçümü, hidrostatik basınç Konu Ders materyallerinden okunmalıdır
14 Akışkanların kinematiği Konu Ders materyallerinden okunmalıdırKaynaklar
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Mühendisler için Mekanik, DİNAMİK, Prof. Dr. A. Yalçın Aköz Akışkanlar Mekaniği, 2011, Yunus ÇengelDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Yıliçi Toplam 0 0
Yıliçinin Başarıya Oranı
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı
Genel Toplam

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptirAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 60
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2
Dersin AKTS Kredisi 2