Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Gıda Muhafaza Teknikleri GDM426 8 3 + 0 6

Ön Koşul Ön koşul yoktur.

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ÖZGE ALGAN CAVULDAK
Dersi Verenler
Amacı Öğrencilerin gıdaların depolanmasında meydana gelen değişimler ve muhafaza amacıyla kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
İçeriği Gıdalarda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik bozulmalar, gıda muhafazasında yararlanılan temel ilkeler, gıda muhafaza yöntemleri, kontaminasyonun önlenmesi, mikroorganizmaların uzaklaştırılması, gıdaların kimyasal koruyucularla muhafazası, soğutma ve dondurma teknikleri, su aktivitesinin düşürülmesi, kontrollü ve modifiye atmosferde paketleme, gıda işleme ve muhafazada ısıl işlemler, elektrik akımı, yüksek basınç, ışınlama, mikrodalga vb.yeni uygulamalardan örnekler.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Gıdaların depolanmasında meydana gelen değişimleri tanımlayabilir.
2 Gıda muhafaza yöntemlerini ayrıntılarıyla bilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sözlü ve görsel anlatım
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gıdalarda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik bozulmalar Ders materyalleri okunmalıdır.
2 Gıda muhafazasında yararlanılan temel ilkeler Ders materyalleri okunmalıdır.
3 Gıda muhafaza yöntemleri Ders materyalleri okunmalıdır.
4 Kontaminasyonun önlenmesi Ders materyalleri okunmalıdır.
5 Mikroorganizmaların uzaklaştırılması Ders materyalleri okunmalıdır.
6 Gıdaların kimyasal koruyucularla muhafazası Ders materyalleri okunmalıdır.
7 Soğutma ve dondurma teknikleri Ders materyalleri okunmalıdır.
8 Su aktivitesinin düşürülmesi Ders materyalleri okunmalıdır.
9 Kontrollü ve modifiye atmosferde paketleme Ders materyalleri okunmalıdır.
10 Gıda işleme ve muhafazada ısıl işlemler Ders materyalleri okunmalıdır.
11 Elektrik akımı Ders materyalleri okunmalıdır.
12 Yüksek basınç Ders materyalleri okunmalıdır.
13 Işınlama Ders materyalleri okunmalıdır.
14 Mikrodalga Ders materyalleri okunmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Bilişli, A. 2011.Gıdaların Soğutularak ve Dondurularak Muhafazası, Sidas Medya, 166s.
Diğer Kaynaklar Baysal, T. İçier, F. 2012. Gıda Mühendisliğinde Isıl Olmayan Teknolojiler. Nobel Yayıncılık, Ankara, 434 s.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Sunum / Seminer 1 20 20
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 172
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,73
Dersin AKTS Kredisi 6