Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Haritacılık Bilim Tarihi JDF901 2 2 + 0 5

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Alan Dışı Serbest Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. AYCAN MURAT MARANGOZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. AYCAN MURAT MARANGOZ
Amacı Yeryüzünü tanımlama ve haritalama insanoğlunun var oluşundan bu yana herzaman merak konusu olmuştur. Geçmişten günümüze insanların ülkelerin savaşta ve barışta, askeri ve sivil amaçlı uygulamalarında harita hep yardımcı bir kaynak ve önemli bir araç olmuştur. Bu nedenle haritacılık tarihindeki bilimsel amaçlı çalışmaların tanıtılması ve bunların günümüz yansımalarının öğretilmesi bu dersin temel amacını teşkil etmektedir.
İçeriği İlkçağ, Orta çağ ve yakın çağımızda haritacılık. Savaşlarda haritanın tarihsel önemi, sivil amaçlı haritacılık faaliyeteri, keşif amaçlı haritacılık faaliyetleri. Haritacılığın insanlığa bilimsel kazanımları,Haritacılıkta önemli bilim insanları ve yaptığı çalışmalar.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Geçmişten günümüze haritacılığın kullanım alanlarını kavramak, haritanın nasıl bir destek aracı olduğu bilincine varmak, yakın geçmişimize kadar ve günümüzde haritanın bize ne kazandırdığı ve ne kazandıracağını algılamak.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders, tartışmalı ders, ödev, seminer
Ölçme Yöntemleri ödev, seminer, genel sınav