Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Analizde Özel Konular MTK403 7 3 + 0 5

Ön Koşul Yok.

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. TÜLİN COŞKUN
Dersi Verenler Prof.Dr. A. ERDAL COŞKUN, Doç.Dr. TÜLİN COŞKUN, Yrd.Doç.Dr. NAZMİYE GÖNÜL
Amacı Analiz dersinin matematiğin diğer alanlarıyla olan ilişkisini kurabilme yeteneğini kazandırmak; analiz alanında seçilen güncel konularla ilgili teoremleri araştırmak ve ispatlayabilmek; öğrenimi süresince analiz derslerinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri ortaöğretime uyarlayan çalışmalar yapmak ve gelişmeleri takip ederek bu bilgileri günün koşullarına bağlı olarak yenilemek.
İçeriği Her dönem başında seçilen konularla ilgili tanımlar, teoremler ve uygulamalar.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Analizle ilgili konuları takip eder ve güncel konulardaki tanımları bilir.
2 Analiz konularıyla ilgili güncel konulardaki teoremleri araştırır ve kanıtlar.
3 Seçilen güncel konulardaki uygulamaları yapar.
4 Analiz derslerinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
5 Analiz derslerinde edindiği bilgileri, gelişmeleri takip ederek günün koşullarına bağlı olarak yeniler.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, soru cevap, grup çalışması, problem çözme, öğrenci merkezli sunum.
Ölçme Yöntemleri Kısa sınav, Ara sınav, Genel sınav.