Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Sosyal Sorumluluk Projesi SSP900 3 1 + 2 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Öğr.Gör. A.SİBEL BUZKAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. A.SİBEL BUZKAN
Amacı Öğrencilerimizin, insan haklarına, sosyal konulara ve sosyal çevrelerine duyarlı, sorumlu bireyler olmalarına katkıda bulunmaktır.
İçeriği Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirebilmek için gerekli bilgi ve beceriyi elde edinebilmek, farklı sosyal çevrelerle çalışabilmek.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Sosyal konulara ve sosyal çevrelerine duyarlı, sorumlu bireyler olmalarına katkıda bulunmak;
2 Üniversite öğrencilerimizin aktif vatandaşlar olarak rol almalarına katkıda bulunmak;
3 Farklı sosyal çevrelerle birlikte çalışmak.
4 Sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri geliştirebilecek ve uygulayabileceklerdir.
5 Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirebilmek için gerekli bilgi ve beceriyi edinecekler;

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sunum yapmak
Ölçme Yöntemleri Dönem içi: Toplam sınıfdaki öğrenci mevcuduna göre gruplandırma. grup çalışmalarının sunumlarına ve ara sınava göre değerlendirme.