DEĞERLENDİRME SİSTEMİ


Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.
Ders başarı derecesi, başarı notu, katsayısı ve puan karşılığı aşağıda verilmiştir:

Başarı DerecesiBaşarı NotuKatsayıPuanı
PekiyiAA4.0094 – 100
İyi-PekiyiBA3.5087 – 93
İyiBB3.0080 – 86
Orta-İyiCB2.5073 – 79
OrtaCC2.0065 – 72
Zayıf-OrtaDC1.5058 – 64
ZayıfDD 1.0050 – 57
Başarısız-ZayıfFD0.5045 – 49
BaşarısızFF0.000 – 44
GeçerYT
KalırYZ
MuafMU
MazeretliMZ
DevamsızDZ0.00
Sınava GirmediGR0.00

(2) Başarı notu tablosuna göre;

  1. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
  2. Bir dersten alınan DC ve DD notları bu dersin koşullu olarak başarıldığını belirtir.
  3. Bir dersten DZ, GR, FD, FF ve YZ notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmamış sayılır ve dersin açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.
  4. Yarıyıl içinde derslere devam koşulunu sağlamayan öğrencilere DZ notu verilir. Bu öğrenciler, genel sınava alınmaz.
  5. Genel sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmaksızın GR notu verilir.
  6. DZ ve GR notları, FF gibi işlem görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.
  7. YT notu, kredisiz derslerin başarı notu olarak verilir.
  8. YZ notu, kredisiz derslerin başarısızlık notu olarak verilir.
  9. MU notu, muafiyet sınavı uygulanan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
  10. MZ notu, ilgili yönetim kurulunca geçerli görülen mazereti nedeni ile genel sınava giremeyen öğrencilere verilir.