DEĞİŞİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN PRATİK BİLGİLER

Öğrenci ve Öğretim Elemanları Değişim Programları

Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü, Ulusal ve Uluslararası programlarda öğrenci ve öğretim elemanlarının değişimi amaçlı, karşılıksız destek sağlayan Farabi (Yurtiçi), Erasmus+ (AB Ülkeleri), Mevlana (AB dışındaki ülkeler) programlarından yararlanmasını koordine eder.

Farabi Değişim Programı

Farabi Değişim Programı, öğrenci/öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumları dışında anlaşmalı başka bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programı, gönüllülük esasına dayanır.

Üniversite ile ileri teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler ile bu yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri, Farabi Değişim Programına katılabilirler.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Mevlana Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

Erasmus+ Programı

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam etmektedir.

Erasmus+ programı çerçevesinde öğrencilerin bir/iki dönem AB üyesi ülkelerde öğrenim görmeleri sağlanmakla birlikte 3-12 ay süresince mesleklerinde ilerlemeleri için staj yapma imkanı da sunulmaktadır. Erasmus+ programından yararlanan öğrenci sayılarının yıllar içerisinde katlanarak artması öğrencilerimizin uluslararası platformda olma isteklerini ortaya koymaktadır.

Bir Yükseköğretim Hareketlilik Projesi öğrenci öğrenim, staj, personel ders verme, personel eğitim alma faaliyetlerinden bir ya da birkaçını içermektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız...

İletişim

Bülent Ecevit Üniversitesi
Merkez Kampüs
Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü
67100 /ZONGULDAK
Tel   : +90 372 291 11 00 /1639
         +90 372 291 16 39
Tel   : +90 372 281 05 34
Faks: +90 / 372 / 2576215