Erasmus+ Kalite Politikası

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) uluslararası değişimin giderek artan süreci ile Erasmus+ Programını Yüksek Öğretim’de Bolonya Sürecini uygulamak için bir araç olarak tanıyarak uluslararasılaşmayı taahhüt eder. Erasmus+ programı 15 ülke ile olan yaklaşık 69 ikili anlaşmasıyla Üniversitenin uluslararası faaliyetinin önemli bir açısıdır. BEÜ, AKTS kredi sisteminin kullanımını çoktan benimsemiştir ve AKTS kredi sistemi AB eğitim faaliyetlerine öğrencilerimizin katılımını geliştirmek için tamamen uygulanmıştır. Ayrıca öğrencilerimizin çoğunu Erasmus+ programına katılmaları ve çalışmalarının bir dönemini başka bir ülkede yürütmeleri için cesaretlendirmekteyiz. Bu amaçla, Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü Ofisi düzenli olarak öğrencilerle toplantı yapmakta ve bu toplantılarda öğrenciler sadece Erasmus+ değişim programının prosedürleri ve yararları hakkında bilgilendirilmekle kalmamakta ayrıca deneyimlerini paylaşmak amacıyla daha önceki Erasmus+ öğrencileri ile de buluşmaktadırlar. Ayrıca, personel hareketliliği akademik değişimi, araştırmayı, müfredat geçerliliğini ve gelişimi sürdürmek için desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Erasmus+ değişimini öğrenciler ve akademik personel arasında teşvik etmek içinde Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü posterler, broşürler, toplantılar ve sunumlar ile iletişim kurmaktadır. BEÜ öğrenci motivasyon oranını yükseltmek ve program katılımını arttırmak için her çabayı gösterecektir ve bütün iletişim araçları ile Erasmus+ programı hakkında sürekli geri bildirimde bulunacaktır. Erasmus+ değişim sürecinde seçimin objektif, şeffaf ve verimli olması için bütün önlemler alınmıştır. Üniversitenin gelecekteki amacı gelen öğrenci ve personelini arttırmaktır.

Müfredatta yürütülen bütün programların ve derslerin bilgi paketlerine üniversite internet sayfasından ulaşılmaktadır. BEÜ eğitimin ve araştırmanın kalitesini arttırmak için Avrupa entegrasyonuna büyük önem vermekte ve her türlü çabayı göstermektedir. Eğitim, araştırma ve öğrenci ve personel hareketliliği, uluslararası müfredatın uluslararası akredite ve gelişimi gibi öncelikli alanlar Avrupa eğitimi ile ilgili olarak her fakültenin kısa dönemli ve uzun dönemli stratejik planına odaklanmıştır, bu yüzden BEÜ’nün stratejik planına dâhil edilmiştir. Bu sayede Avrupa faaliyetleri açısından gerçekçi bir yaklaşım sağlanabilir, bu yüzden her fakülte ve enstitü eğitimle ilgili Avrupalılaştırma ile ilgili olarak kendi bağımsız politikalarını yürütebilmektedirler.

BEÜ çalışma alanlarını genişleterek ve geliştirerek ve organizasyonun tesislerini yenileyerek AB fonlarıyla desteklenen projelere katılımı teşvik etmektedir. Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü AB fonlarıyla ilgili sunumlar ve bilgilendirme toplantıları düzenleyerek ve proje teklifleri yazma süreci için teknik ve idari destek sağlayarak projelerdeki artışı teşvik etmektedir.

Erasmus Politika Bildirgesi üniversitemizin Avrupa Eğitim Alanına ve Erasmus+ Programına bağlılığını beyan etmektedir. Bu yüzden Erasmus+ Programı kurumun çeşitli bilgileri, basını kullanmasını sağlamıştır ve bütün ilgili faaliyetler internet, yerel gazeteler ve televizyon ağları ile ileride görünürlük ve tanınma sağlayacaktır. Kurumlar mesleki staj ve eğitim alanında çalışmaktadır. Bu faaliyetler hem yoğun ilgi ve isteği arttırmak için en geniş bilgiyi vermeyi hem de genel Türk halkına Avrupa bakış açısı ile bir bilgi toplumu geliştirmek için merkeziyetçiliğini göstermeyi amaçlamaktadır. Üniversitemiz cinsiyet, din, ırk, yaş ve fiziksel engellilik gözetmeksizin bütün bireylerin eşit olduğunu göz önüne almaktadır.