GENEL KAYIT KOŞULLARI

Türk öğrenciler için:
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler için:
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE  vb. gibi sınav sonuçlarına göre yada Üniversitemizce veya Türkiye’deki üniversitelerince yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli puan alan adaylar kabul edilmektedir.

Değişim programları için:
Değişim öğrencilerinin kabulü, BEÜ ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus, Farabi, Mevlana ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır.

Özel öğrenciler için:
Özel öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıtlanabilirler. Üniversitemizde eğitim dilinin bazı derslerde İngilizce olması nedeniyle, öğrencilerin bu derslere kayıtlanabilmesi için aynı zamanda İngilizce Dil Yeterliliklerini belgelemeleri gerekmektedir

Yatay geçiş öğrencileri için:
Herhangi bir yükseköğretim kurumundan BEÜ’ye yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen koşulları sağlamaları gerekmektedir. Yatay geçiş öğrencilerinin kayıt kabulleri, üniversite tarafından belirlenen kontenjanlara göre yapılmaktadır. 

Lisansüstü öğrencileri için:
Adaylar, BEÜ web sayfasından ilan edilen başvuru süresi içinde istenilen belgelerle ilgili enstitüye başvururlar. Başvuru koşulları ve belgeler BEÜ.Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenmiştir.