GENEL KAYIT PROSEDÜRÜ
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ)’ nde herhangi bir bölüme yerleştirilen öğrenciler, kazandıkları bölümlerin kayıt tarihleri ve kayıt aşamasında nelerin gerektiği konusunda bilgilendirilirler.

Üniversitenin programlarına kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen tarihlerde, istenen belgelerle birlikte yapılır. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Süresi içinde kaydını yaptırmayan ve/veya istenen belgeleri süresi içinde sağlayamayan öğrenciler kayıt haklarını kaybeder. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da yazılı beyanda bulunanların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir

Kayıt yapıldıktan sonra öğrencilere, öğrenci kayıt numaralarını gösteren yeni kimlikleri verilir. İkinci öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri öğrenim ücretleri ile normal öğrenim süresini aşan gündüz eğitimi öğrencileri öğrenci katkı payını dönem başında yatırmak zorundadır. Tüm öğrenciler, dönem başında akademik danışmanlarının tavsiyelerini alarak, katıldıkları programda yer alan derslere kayıtlarını yaptırırlar.

Bir yüksek lisans programında eğitim görmek isteyen öğrenciler, kayıt için gerekli tüm başvuru belgelerini de yanlarına alarak, direkt olarak ilgili enstitünün sekreterliğine başvurmalıdırlar; alanlarında yapılacak sınavlarda ve yabancı dil yeterlilik sınavlarında başarılı olanlar enstitülere kabul edilirler. Sonuçlar web sayfasında duyurulunca, Öğrenci İşleri Bürosu kayıt sürecini yürütür ve kalan işlemleri tamamlar.

BEÜ’ ye kayıt olmaya hak kazanan tam zamanlı yabancı uyruklu öğrenciler de ayrıca, başvurularının değerlendirilmesinin ardından web sitesinde duyurulacaklardır. Öğrenci vizesi ve diploma denkliği başvuruları için, kendilerine bir “Kabul Mektubu” hazırlanır. Kayıt günleri içinde öğrenciler, gerekli belgelerini teslim etmek ve kayıt işlemlerini zamanında tamamlamak zorundadırlar.

Uluslararası değişim öğrencileri, Bülent Ecevit Üniversitesi ile ortak üniversite arasındaki bir iki taraflı anlaşma çerçevesinde kabul edilirler. Değişim öğrencileri, öğrenim anlaşmalarında yazan derslere kayıt olurlar ve ikili anlaşmada kararlaştırılan koşulların ışığı altında belirlenen prosedürleri yerine getirirler. Öğrenim süresinin sonunda, değişim öğrencilerine, içinde kayıt oldukları tüm derslerin AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) dereceleri ve AKTS kredileri ile listelenmiş olduğu bir Not Dökümü Çizelgesi (Transkript) hazırlanır.

ERASMUS BAŞVURU SÜRECİNDE İSTENEN BELGELER:
-Öğrenci Başvuru Formu (Online)
-Öğrenim Anlaşması (3 nüsha)
-Yasal kimlik kartı veya pasaport örneği
-Transkript (Daha önce alınan dersleri gösterir)
-Kabul Mektubu
-Sağlık sigortası (İsteğe Bağlı)
-Tanınırlık Cetveli (Tanınırlığın Kanıtı)