BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA

Üniversitemizin çekirdeğini teşkil eden Mühendislik Fakültesinin orijini 1924 yılında kurulan Maden Mühendislik Mektebi’dir. Bu kurum sırasıyla Maden Meslek ve Başçavuşları Okulu, Maden Teknik Okulu, Mühendislik Mimarlık Akademisi aşamalarından geçerek 2809 Sayılı Kanunla Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanarak Zonguldak Mühendislik Fakültesi adını almış ve 11.07.1992 tarih 21281 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 Sayılı Kanunun 9. Ek Maddesi ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi kurulmuştur. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nin ismi 11.04.2012 tarih 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6287 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca “Bülent Ecevit Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir. Bülent Ecevit Üniversitesi Batı Karadeniz Bölgesinde ön lisans,  lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Üniversitemiz kuruluşunun  amacı, Zonguldak ve Batı Karadeniz’de her açıdan mükemmeliyetçi bir merkez oluşturmaktı. Bu sebeple, BEÜ hem uluslararası standartlarda eğitim sağlamaya hem de araştırma öncüsü olmaya kendini adamıştır. Üniversitemiz iş dünyasının ve sanayinin ihtiyacı olan taleplere cevap verebilecek programların öğretiminin başlatılmasında öncü kurumlar arasında yer almaktadır. Yenilikçi öğretim metotları ve programlar geliştirmek BEÜ’nün politikaları arasında yer almaktadır.

Üniversitemiz Stratejik Planında da belirtildiği üzere, BEÜ uluslararasılaşmaya büyük önem vermektedir. Bu amaçla, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, ortak araştırma ve bilimsel çalışmalar için dünyadaki üniversitelerle güçlü bağlantılar kurulmuştur. Uluslararası değişim programları ve çift diploma programları BEÜ’nün uluslararası karakterinin bir göstergesidir. Bütün programlarda, değişim öğrencilerinin yanı sıra tam zamanlı ve yarı zamanlı yabancı uyruklu öğretim üyeleri de bulunmaktadır.

BEÜ, Erasmus Üniversite Beyannamesi’ni 2004 yılında, Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi’ni de 2007 yılında almıştır

BEÜ, 2005-2006 öğretim yılından bu yana tüm mezunlarına Diploma Eki vermektedir. Bu uygulamayla BEÜ, Üniversitelerde verilen eğitimin kalitesinin bir ölçütü olarak gösterilen “Diploma Eki Etiketi (Diploma Supplement Label)”  ile Avrupa Komisyonu tarafından 2012 yılında ödüllendirilmiştir.

Üniversitemizde ders dışı faaliyetler güçlü bir şekilde desteklenmektedir. Öğrencilerimiz, yapmakla yükümlü oldukları zorunlu stajları  sayesinde, iş hayatları konusunda deneyim kazanma şansına sahip olabilmektedir. Bunun yanı sıra, Üniversitemiz çok canlı ve eğlenceli bir kampus yaşamına sahiptir.

Üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan mevcut programlar güçlendirilmekte, yeni programlar eklenmektedir. Şu an üniversitemizde,  11 fakülte, 5 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvar ve 3 enstitü bulunmaktadır.  38349 BEÜ mezunu bugüne kadar kendi alanlarında önemli başarılara imza atmışlardır.

Bülent Ecevit Üniversitesi, bu yaratıcı ve girişimci ruhu paylaşmak üzere, dünyanın dört bir yanından tüm öğrencilere kapılarını açmaktadır.

Tanıtım Buroşürüne erişmek için tıklayınız...

Tanıtım videosunu izlemek için tıklayınız...

Üniversite Teşkilat Şeması'na erişmek için tıklayınız...