Staj
Bülent Ecevit Üniversitesi’nde öğrenciler teorik bilgilerini ve yeteneklerini geliştirmek için staj yaparlar.

Başvuru
Staj yapmaya başlamadan önce tüm öğrenciler yapacakları kurumdan imzalı ‘Staj Kabul Formu’ almak zorundadırlar. Daha sonra, Haziran ayı sonuna kadar Staj Komisyonu tarafından staj yerleri kabul edilmelidirler. Staj Kabul Formu, staj programına başlamadan en az 2 hafta önce ilgili birime teslim edilmelidir.

Süre ve Kalite
Lisans ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri için minimum staj süresi Üniversite Senatosunca belirlenen yönergelerde belirtilir.
Öğrenciler, Staj komisyonu tarafından belirlenip bildirilen kurumlarda tamamlamak zorundadır.
Eğer öğrenci staj süresinde ilgili yönergelerde belirtilen süreden fazla devamsızlık yaptıysa ve bu kurum tarafından bildirilirse öğrencinin stajı kabul edilmeyecektir.
Öğrenciler, staj programlarını normal eğitim programlarına engel teşkil etmeyecek şekilde yurt dışında yapabilirler. Yurt dışı staj belgeleri ilgili Staj Komisyonu tarafından kabul edilir.

İbraz
Her öğrenci başvuru süresi bitmeden staj belgelerini hazırlamak zorundadır. Staj raporu içerikler alakalı olarak ve bölüm/program staj kurallarına uygun şekilde İngilizce hazırlanmalıdır. Eğer istenirse Türkçe özette verilmelidir.
İngilizce staj raporunun ilgili Staj Komisyonuna staj bitiş tarihinden ilgili yönergelerde belirtilen sürelerde verilmelidir.

Değerlendirme
Staj değerlendirmesi yapılırken Bülent Ecevit Üniversitesi Staj Direktifleri temel alınır. Staj belgeleri ilgili komisyon, akademik personel tarafından güz dönemi dersleri başlayana kadar incelenir.
Eğer ihtiyaç duyulursa, komisyon öğrenciye staj deneyimlerini göstermesini, rapor yazmasını ya da öğrenci ile görüşme yapmayı talep edebilir.

Staj 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sonuç fakülte/yo/myo öğrenci işlerine bildirilir.
Başarısız olan öğrenciler stajı tekrar ederler.