ULUSLARARASILAŞMA

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ); ulusal düzeyde eğitim-öğretim hizmeti verme, bilimsel araştırmalar yapma ve bilimi, teknolojiyi, sanatı ve kültürel değerleri girişimci bir üniversite olarak insanlığın hizmeti sunmanın yanı sıra, uluslararası platformda ilerleyebilmek adına bireysel, kurumsal, toplumsal ve küresel etkileşim ve uyum içerisinde olunması gerektiğinin bilincindedir. Bu sebeple, BEÜ, eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet faaliyetlerine uluslararası ve kültürler arası boyutu entegre etmek amacıyla“uluslararasılaşma”yı önemli bir aşama olarak değerlendirmektedir.

BEÜ Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü'nün uluslararasılaşma yönünde hedefleri, üniversitenin uluslararası ortaklık ve işbirliklerini geliştirmek, akademik personel, öğrenci ve idari personelin çağın gerekliliklerini yerine getirmesini sağlamak, uluslararası düzeyde bilgi ve kültürlerarası yeterliliğini, deneyimini ve yetkinliğini arttırmak, uluslararası kampüs hayatı oluşturmak hedefleriyle çalışmalarını sürdürmektedir.

BEÜ’nün uluslararasılaşmaya ilişkin uzun vadedeki hedefleri ve bu hedeflerin uygulanması için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  • BEÜ tarafından sunulan programların uluslararası geçerliliğini ve tanınırlığını sağlamak,
  • BEÜ’nün sunduğu derslere ve programlara uluslararası katılımı teşvik etmek,
  • BEÜ ve uluslararası alanda önde gelen, etkin ve saygın üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve anlaşma sayısını artırmak,
  • Uluslararası akademik ve mesleki etkinlikler organize etmek,
  • Kültürler arası farkındalık düzeyini geliştirmek.
Dış ilişkiler Genel Koordinatörlüğü internet sayfası için tıklayınız...

Adres: Bülent Ecevit Üniversitesi
Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü
Farabi Kampüsü, 67100
İncivez- Zonguldak / TÜRKİYE

E-posta: internationalaffairs@beun.edu.tr
Telefon: +90 372 291 18 76
Faks    : +90 372 291 07 05