YAŞAM MASRAFLARI

Öğrenciler için öngörülen aylık tahmini yaşam masrafları aşağıdaki şekildedir:

YURTKUR Genel Yurt Ücreti:  €42 (Aylık)
YURTKUR Özel  Yurt Ücreti :   € 58 (Aylık)
Ev Kira Gideri                  :   € 150-257 (Aylık)
Ev Geçindirme Giderleri     :   € 100-200 (Aylık)