1. Yıl - Güz
1. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
DIY101 Matematik I Zorunlu 3 + 0 4
DIY103 Mikro Ekonomi Zorunlu 3 + 0 4
DIY105 İşletme Bilimine Giriş Zorunlu 3 + 0 5
DIY107 Davranış Bilimleri Zorunlu 3 + 0 4
DIY109 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 + 0 4
DIY111 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I Zorunlu 1 + 2 3
YDL183 Yabancı Dil I (Zorunlu Hazırlık Programı Olan Lisans) Zorunlu 2 + 0 2
AIT181 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 + 0 2
TUR181 TURK DİLİ I Zorunlu 2 + 0 2
AKTS Toplam 30
1. Yıl - Bahar
2. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
DIY102 Matematik II Zorunlu 3 + 0 4
DIY104 Makro Ekonomi Zorunlu 3 + 0 4
DIY106 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 + 0 4
DIY114 Deniz Taşımacılığı Zorunlu 3 + 0 5
DIY110 İş Hukuku Zorunlu 3 + 0 4
DIY112 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II Zorunlu 2 + 2 3
YDL184 Yabancı Dil II (Zorunlu Hazırlık Programı Olan Lisans) Zorunlu 2 + 0 2
AIT182 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 + 0 2
TUR182 TURK DİLİ II Zorunlu 2 + 0 2
AKTS Toplam 30
2. Yıl - Güz
3. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
DIY201 İşletme İstatistiği Zorunlu 3 + 0 4
DIY209 Gemiciliğin Temelleri Zorunlu 3 + 0 4
DIY211 Deniz Hukuku Zorunlu 3 + 0 4
DIY213 Kalite Yönetim Sistemleri Zorunlu 3 + 0 3
DIY215 Finansal Muhasebe I Zorunlu 3 + 0 4
YDL285 Yabancı Dil III Zorunlu 4 + 0 4
DIY217 Liman İşletmeleri Yönetimi I Zorunlu 3 + 0 4
(1)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 2 3
AKTS Toplam 30

(1) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenci Alan Dışı Serbest Seçmeli derslerden 3 AKTS lik bir ders seçer.

2. Yıl - Bahar
4. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
DIY226 Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi Zorunlu 3 + 0 3
DIY202 Yöneylem Araştırması Zorunlu 3 + 0 3
DIY208 Lojistiğe Giriş Zorunlu 3 + 0 3
DIY212 Deniz Ticaret Hukuku Zorunlu 3 + 0 4
DIY214 Liman İşletmeleri Yönetimi II Zorunlu 3 + 0 4
DIY224 Staj I Zorunlu 0 + 0 2
YDL286 Yabancı Dil IV Zorunlu 4 + 0 4
DIY228 Finansal Muhasebe II Zorunlu 3 + 0 4
(2)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 2 3
AKTS Toplam 30

(2) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenci Alan Dışı Serbest Seçmeli derslerden 3 AKTS lik bir ders seçer.

3. Yıl - Güz
5. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
DIY303 Uluslararası Pazarlama Zorunlu 3 + 0 3
DIY307 Dış Ticarete Giriş Zorunlu 3 + 0 4
DIY339 Finansal Yönetim Zorunlu 3 + 0 3
DIY313 Denizcilik Ekonomisi I Zorunlu 3 + 0 4
DIY317 Deniz Araçları Kiralaması ve Kira Sözleşmeleri Zorunlu 3 + 0 4
(3)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 2 3
()
Mesleki Seçmeli
3 + 0 3
()
Mesleki Seçmeli
3 + 0 3
()
Mesleki Seçmeli
3 + 0 3
AKTS Toplam 30

(3) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenci Alan Dışı Serbest Seçmeli derslerden 3 AKTS lik bir ders seçer.

() Mesleki Seçmeli:

5. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
DIY329 Maliyet Muhasebesi 3 + 0 3
DIY309 İşlemler Yönetimi 3 + 0 3
DIY311 Hizmet Pazarlaması 3 + 0 3
DIY315 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 + 0 3
DIY319 Meteoroloji 3 + 0 3
DIY321 İş Hayatı İçin Yabancı Dil 3 + 0 3
DIY325 Gemi Modelciliği I 3 + 0 3
DIY333 Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri 3 + 0 3
DIY335 Deniz Turizmi 3 + 0 3
DIY337 Denizcilik Piyasaları Çevresi 3 + 0 3
DIY331 Mesleki Yabancı Dil I 3 + 0 3
3. Yıl - Bahar
6. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
DIY304 Tedarik Zinciri Yönetimi Zorunlu 3 + 0 4
DIY306 Tehlikeli Maddeler Lojistiği Zorunlu 3 + 0 4
DIY310 Taşımacılık Acenteleri ve Gemi Komisyonculuğu Zorunlu 3 + 0 4
DIY324 Staj II Zorunlu 0 + 0 2
DIY312 Denizcilik Ekonomisi II Zorunlu 3 + 0 4
SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Zorunlu 1 + 2 3
()
Mesleki Seçmeli
3 + 0 3
()
Mesleki Seçmeli
3 + 0 3
()
Mesleki Seçmeli
3 + 0 3
AKTS Toplam 30

() Mesleki Seçmeli:

6. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Dersler T+U AKTS
DIY314 Deniz İş Hukuku 3 + 0 3
DIY316 Gemi Yapısı ve Sınıflaması 3 + 0 3
DIY308 İthalat-İhracat Uygulamaları 3 + 0 3
DIY318 Denizde Güvenlik 3 + 0 3
DIY326 Gemi Modelciliği II 3 + 0 3
DIY320 Deniz Kaynakları Yönetimi 3 + 0 3
DIY322 Pazarlama Araştırması 3 + 0 3
DIY328 İnovasyon Yönetimi 3 + 0 3
DIY334 Liman ve Terminal Operasyonları 3 + 0 3
DIY336 Yönetim Muhasebesi 3 + 0 3
DIY332 Mesleki Yabancı Dil II 3 + 0 3
4. Yıl - Güz
7. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
DIY401 Gemilerin Teftişi ve İncelenmesi Zorunlu 3 + 0 4
DIY403 Deniz Sigortası Hukuku Zorunlu 3 + 0 4
DIY431 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 3 + 0 3
DIY447 Uluslararası Finans I Zorunlu 3 + 0 3
()
Seçmeli
3 + 0 4
()
Seçmeli
3 + 0 4
()
Seçmeli
3 + 0 4
()
Seçmeli
3 + 0 4
AKTS Toplam 30

() Seçmeli:

7. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
DIY405 Uluslararası İşletmecilik 3 + 0 4
DIY407 Deniz İletişim Sistemleri 3 + 0 4
DIY413 Lojistik Bilgi Sistemleri 3 + 0 4
DIY419 Yük Elleçleme ve İstifleme 3 + 0 4
DIY421 Gemi Alım-Satımı 3 + 0 4
DIY425 Deniz Yolcu Taşımacılığı 3 + 0 4
DIY427 Yatçılık Ve Marina Yönetimi 3 + 0 4
DIY429 Dağıtım Kanalları Yönetimi 3 + 0 4
DIY435 İleri Bilgisayar I 3 + 0 4
DIY441 Halkla İlişkiler ve İletişim 3 + 0 4
YDL485 İleri İngilizce I 3 + 0 4
DIY443 Seyir I 3 + 0 4
DIY445 Ticarileşme 3 + 0 4
4. Yıl - Bahar
8. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
DIY402 Gemi Yönetimi Zorunlu 3 + 0 5
DIY404 Denizcilik Sektöründe Yatırım ve Risk Yönetimi Zorunlu 3 + 0 4
DIY406 Diploma Çalışması Zorunlu 0 + 6 2
DIY456 Uluslararası Finans II Zorunlu 3 + 0 3
()
Seçmeli
3 + 0 4
()
Seçmeli
3 + 0 4
()
Seçmeli
3 + 0 4
()
Seçmeli
3 + 0 4
AKTS Toplam 30

() Seçmeli:

8. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
DIY420 Su Yolları Denetimi 3 + 0 4
DIY436 İleri Bilgisayar II 3 + 0 4
DIY422 Deniz Nakliyat Teknolojisi 3 + 0 4
DIY410 Deniz Taşımacılığı Politikası 3 + 0 4
DIY438 Oyun Teorisi 3 + 0 4
DIY440 Girişimcilik 2 + 2 4
DIY412 İnternet Ortamında Pazarlama 3 + 0 4
DIY414 Satış Yönetimi 3 + 0 4
DIY418 Stratejik Yönetimde Güncel Konular 3 + 0 4
DIY442 Proje Yönetimi 3 + 0 4
DIY444 Örgütsel Davranış ve Psikoloji 3 + 0 4
YDL486 İleri İngilizce II 3 + 0 4
DIY458 Finansal Tablolar Analizi 3 + 0 4
DIY446 Seyir II 3 + 0 4
DIY448 Tekne ve Yat Bilgisi 3 + 0 4
DIY450 Temel Makine Bilgisi 3 + 0 4
DIY452 Marka Yönetimi 3 + 0 4
DIY454 Konteyner Elleçleme Sistemleri 3 + 0 4