1. Yıl - Güz
1. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
YDL183 Yabancı Dil I (Zorunlu Hazırlık Programı Olan Lisans) Zorunlu 2 + 0 2
ISL101 İşletme Bilimi I Zorunlu 3 + 0 4
ISL107 Davranış Bilimleri Zorunlu 3 + 0 4
AIT181 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 + 0 2
TUR181 TURK DİLİ I Zorunlu 2 + 0 2
ISL105 Genel Muhasebe Zorunlu 3 + 3 5
ISL183 Computer I Zorunlu 1 + 2 3
ISL195 Mathematics for Business I Zorunlu 3 + 0 4
IKT105 İktisada Giriş Zorunlu 3 + 0 4
AKTS Toplam 30
1. Yıl - Bahar
2. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
YDL184 Yabancı Dil II (Zorunlu Hazırlık Programı Olan Lisans) Zorunlu 2 + 0 2
IKT106 Mikro İktisat Zorunlu 3 + 0 4
ISL102 İşletme Bilimi II Zorunlu 3 + 0 4
ISL104 Envanter Bilanço Zorunlu 3 + 0 5
AIT182 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 + 0 2
TUR182 TURK DİLİ II Zorunlu 2 + 0 2
ISL184 Computer II Zorunlu 2 + 2 3
ISL196 Mathematics for Business II Zorunlu 3 + 0 4
KAM124 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 + 0 4
AKTS Toplam 30
2. Yıl - Güz
3. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
YDL285 Yabancı Dil III Zorunlu 4 + 0 4
IKT205 Makro İktisat Zorunlu 3 + 0 4
ISL203 İşletme Yönetimi I Zorunlu 3 + 0 4
ISL211 Şirketler Muhasebesi Zorunlu 3 + 0 4
ISL233 Maliyet Muhasebesi I Zorunlu 3 + 0 5
EKN207 İstatistik I Zorunlu 3 + 0 5
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Öğrenciler 3. yarıyılda danışmanının onayıyla bir tane seçmeli ders almak zorundadırlar.

3. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
ISL235 Ticaret Hukuku 3 + 0 4
ISL237 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 3 + 0 4
2. Yıl - Bahar
4. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
ISL226 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 + 0 4
ISL204 İşletme Yönetimi II Zorunlu 3 + 0 4
ISL216 Financial Mathematics Zorunlu 3 + 0 6
EKN208 İstatistik II Zorunlu 3 + 0 5
YDL286 Yabancı Dil IV Zorunlu 4 + 0 4
ISL234 Maliyet Muhasebesi II Zorunlu 3 + 0 3
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Öğrenciler 4. yarıyılda danışmanının onayıyla bir tane seçmeli ders almak zorundadırlar.

4. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
ISL220 Kıymetli Evrak Hukuku 3 + 0 4
ISL228 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 3 + 0 4
3. Yıl - Güz
5. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
ISL331 Yöneylem Araştırması Zorunlu 3 + 0 4
ISL309 Marketing Management I Zorunlu 3 + 0 4
ISL311 Corporate Finance I Zorunlu 3 + 0 4
ISL313 International Business Zorunlu 3 + 0 4
MLY317 Türk Vergi Sistemi I Zorunlu 3 + 0 3
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
(2)
Seçmeli
3 + 0 4
(3)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Öğrenciler 5. yarıyılda danışmanının onayıyla iki tane seçmeli ders almak zorundadırlar.

(2) Seçmeli: Öğrenciler 5. yarıyılda danışmanının onayıyla iki tane seçmeli ders almak zorundadırlar.

(3) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenciler 5. 6. 7. ve 8. yarıyıllarda danışmanının onayıyla bölümü dışından üniversitemizin herhangi bir bölümünce bu amaçla açılmış birer alan dışı seçmeli ders almak zorundadırlar. Bu derslerden bir tanesi SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ (1+2) 3AKTS dersi olmak zorundadır. Öğrenci SSP900 dersini 5., 6., 7. ve 8. yarıyıllardan istediği bir döneminde seçebilir.

5. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
ISL325 Finansal Kurumlar 3 + 0 4
ISL327 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları 3 + 0 4
CLS331 Endüstri İlişkileri 3 + 0 4
ISL333 Tüketici Davranışları 3 + 0 4
KAM337 Borçlar Hukuku 3 + 0 4
ISL335 Yönetim Ekonomisi 3 + 0 4
ISL337 Ürün ve Marka Yönetimi 3 + 0 4
ISL339 Satış Yönetimi 3 + 0 4
EKN301 Ekonometri I 3 + 0 4
ISL323 Financial Corporations 3 + 0 4
MLY311 Kamu Maliyesi 3 + 0 4
ISL341 Perakendecilik Yönetimi 3 + 0 4
3. Yıl - Bahar
6. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
ISL306 Üretim Yönetimi Zorunlu 3 + 0 4
MLY320 Türk Vergi Sistemi II Zorunlu 3 + 0 3
ISL310 Marketing Management II Zorunlu 3 + 0 4
ISL312 Corporate Finance II Zorunlu 3 + 0 4
ISL314 Financial Modeling Zorunlu 3 + 0 4
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
(2)
Seçmeli
3 + 0 4
(3)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Öğrenciler 6. yarıyılda danışmanının onayıyla iki tane seçmeli ders almak zorundadırlar.

(2) Seçmeli: Öğrenciler 6. yarıyılda danışmanının onayıyla iki tane seçmeli ders almak zorundadırlar.

(3) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenciler 5. 6. 7. ve 8. yarıyıllarda danışmanının onayıyla bölümü dışından üniversitemizin herhangi bir bölümünce bu amaçla açılmış birer alan dışı seçmeli ders almak zorundadırlar. Bu derslerden bir tanesi SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ (1+2) 3AKTS dersi olmak zorundadır. Öğrenci SSP900 dersini 5., 6., 7. ve 8. yarıyıllardan istediği bir döneminde seçebilir.

6. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
ISL320 İstatistik Analiz 3 + 0 4
ISL324 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler 3 + 0 4
ISL326 Bankacılık Muhasebesi 3 + 0 4
ISL330 Turizm İşletmeciliği 3 + 0 4
KAM306 Anayasa Hukuku 3 + 0 4
ISL332 Servislerin Pazarlaması 3 + 0 4
ISL334 Yönetimde İletişim Sistemleri 3 + 0 4
ISL336 Finansal Piyasaların Analizi ve Karar Verme Teknikleri 3 + 0 4
EKN302 Ekonometri II 3 + 0 4
ISL322 Statistical Analyses 3 + 0 4
SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi 1 + 2 3
4. Yıl - Güz
7. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
ISL401 Proje Değerlendirme Zorunlu 3 + 0 4
ISL405 Pazarlama Araştırması Zorunlu 3 + 0 4
ISL451 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 3 + 0 3
ISL409 Managerial Accounting Zorunlu 3 + 0 4
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
(2)
Seçmeli
3 + 0 4
(3)
Seçmeli
3 + 0 4
(4)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Öğrenciler 7. yarıyılda danışmanının onayıyla üç tane seçmeli ders almak zorundadırlar.

(2) Seçmeli: Öğrenciler 7. yarıyılda danışmanının onayıyla üç tane seçmeli ders almak zorundadırlar.

(3) Seçmeli: Öğrenciler 7. yarıyılda danışmanının onayıyla üç tane seçmeli ders almak zorundadırlar.

(4) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenciler 5. 6. 7. ve 8. yarıyıllarda danışmanının onayıyla bölümü dışından üniversitemizin herhangi bir bölümünce bu amaçla açılmış birer alan dışı seçmeli ders almak zorundadırlar. Bu derslerden bir tanesi SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ (1+2) 3AKTS dersi olmak zorundadır. Öğrenci SSP900 dersini 5., 6., 7. ve 8. yarıyıllardan istediği bir döneminde seçebilir.

7. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
ISL411 Bilgisayarlı Muhasebe 3 + 0 4
ISL413 Sermaye Piyasaları 3 + 0 4
ISL419 Halkla İlişkiler 3 + 0 4
ISL443 E-Pazarlama 3 + 0 4
ISL433 Yönetim Bilişim Sistemleri 3 + 0 4
ISL437 Değişim Mühendisliği 3 + 0 4
ISL441 Portföy Yönetimi 3 + 0 4
ISL455 Sayısal Yöntem Uygulamaları 3 + 0 4
ISL457 Güncel Pazarlama Yaklaşımları 3 + 0 4
ISL459 Davranışsal Finans 3 + 0 4
ISL421 Mali Tablo Analizi 3 + 0 4
EKN413 Zaman Serileri Analizi 3 + 0 4
ISL457 Reengineering the Corporation 3 + 0 4
ISL461 Portfolio Management 3 + 0 4
ISL467 Yenilik Yönetimi ve Teknoloji Transferi 3 + 0 4
4. Yıl - Bahar
8. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
ISL498 Diploma Çalışması Zorunlu 0 + 6 3
ISL404 Strategic Management and Business Policy Zorunlu 3 + 0 4
ISL414 Auditing Zorunlu 3 + 0 4
ISL422 Logistics Management Zorunlu 3 + 0 4
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
(2)
Seçmeli
3 + 0 4
(3)
Seçmeli
3 + 0 4
(4)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Öğrenciler 8. yarıyılda danışmanının onayıyla üç tane seçmeli ders almak zorundadırlar.

(2) Seçmeli: Öğrenciler 8. yarıyılda danışmanının onayıyla üç tane seçmeli ders almak zorundadırlar.

(3) Seçmeli: Öğrenciler 8. yarıyılda danışmanının onayıyla üç tane seçmeli ders almak zorundadırlar.

(4) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenciler 5. 6. 7. ve 8. yarıyıllarda danışmanının onayıyla bölümü dışından üniversitemizin herhangi bir bölümünce bu amaçla açılmış birer alan dışı seçmeli ders almak zorundadırlar. Bu derslerden bir tanesi SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ (1+2) 3AKTS dersi olmak zorundadır. Öğrenci SSP900 dersini 5., 6., 7. ve 8. yarıyıllardan istediği bir döneminde seçebilir.

8. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
CLS430 İş Hukuku 3 + 0 4
ISL408 Muhasebe Örnek Olay İnceleme 3 + 0 4
ISL412 Uluslararası Finansman 3 + 0 4
ISL416 Uluslararası Pazarlama 3 + 0 4
ISL426 Toplam Kalite Yönetimi 3 + 0 4
ISL428 Kantitatif Karar Verme Teknikleri 3 + 0 4
ISL430 Girişimcilik ve Rekabet 3 + 0 4
ISL436 Risk Yönetimi ve Türev Ürünler 3 + 0 4
ISL450 Sigorta Muhasebesi 3 + 0 4
ISL454 Proje Yönetimi 3 + 0 4
ISL456 Perakendecilik 3 + 0 4
ISL458 Bankacılıkta Risk Yönetimi 3 + 0 4
ISL458 Total Quality Management 3 + 0 4
IKT406 Türkiye Ekonomisi 3 + 0 4
ISL468 İmalat, Bilişim ve Hizmet Süreçlerinde Teknoloji Stratejileri 3 + 0 4