1. Yıl - Güz
1. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
MLY191 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 + 0 4
ISL105 Genel Muhasebe Zorunlu 3 + 0 5
YDL185 Yabancı Dil I (Zorunlu Hazırlık Programı Olmayan Lisans) Zorunlu 2 + 0 2
IKT105 İktisada Giriş Zorunlu 3 + 0 5
KAM101 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 + 0 4
MLY103 Bilgisayar Zorunlu 2 + 2 4
MLY101 Maliye Bilimine Giriş Zorunlu 3 + 0 4
TUR181 TURK DİLİ I Zorunlu 2 + 0 2
AKTS Toplam 30
1. Yıl - Bahar
2. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
MLY104 Mali Sosyoloji Zorunlu 3 + 0 4
YDL186 Yabancı Dil II (Zorunlu Hazırlık Programı Olmayan Lisans) Zorunlu 2 + 0 2
KAM110 Anayasa Hukuku Zorunlu 3 + 0 4
ISL106 İşletme Bilimi Zorunlu 3 + 0 4
TUR182 TURK DİLİ II Zorunlu 2 + 0 2
IKT106 Mikro İktisat Zorunlu 3 + 0 5
MLY192 İktisatçılar İçin Matematik II Zorunlu 3 + 0 4
ISL104 Envanter Bilanço Zorunlu 3 + 0 5
AKTS Toplam 30
2. Yıl - Güz
3. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
MLY201 Kamu Maliyesi I Zorunlu 3 + 0 5
MLY207 Vergi Hukuku Zorunlu 3 + 0 4
AIT281 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 + 0 2
ISL219 Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 + 0 4
IKT231 Makroiktisat Zorunlu 3 + 0 4
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
(2)
Seçmeli
3 + 0 4
(3)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Öğrenciler 3. yarıyılda danışmanının onayıyla iki tane seçmeli ders almak zorundadırlar.

(2) Seçmeli: Öğrenciler 3. yarıyılda danışmanının onayıyla iki tane seçmeli ders almak zorundadırlar.

(3) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenciler, 3. 4. 5. ve 6. yarıyıllarda danışmanının onayıyla bölümü dışından üniversitemizin herhangi bir bölümünce bu amaçla açılmış birer alan dışı seçmeli ders almak zorundadırlar.

3. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
MLY203 Maliye Tarihi 3 + 0 4
KAM207 Çağdaş Devlet Düzenleri 3 + 0 4
KAM203 Borçlar Hukuku 3 + 0 4
IKT205 İktisat Tarihi 3 + 0 4
YDL285 Yabancı Dil III 3 + 0 4
2. Yıl - Bahar
4. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
MLY202 Kamu Maliyesi II Zorunlu 3 + 0 5
KAM202 İdare Hukuku Zorunlu 3 + 0 4
AIT282 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 + 0 2
MLY204 Devlet Borçları Zorunlu 3 + 0 4
EKN210 İstatistik Zorunlu 3 + 0 4
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
(2)
Seçmeli
3 + 0 4
(3)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Öğrenciler 4. yarıyılda danışmanının onayıyla iki tane seçmeli ders almak zorundadırlar.

(2) Seçmeli: Öğrenciler 4. yarıyılda danışmanının onayıyla iki tane seçmeli ders almak zorundadırlar.

(3) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenciler, 3. 4. 5. ve 6. yarıyıllarda danışmanının onayıyla bölümü dışından üniversitemizin herhangi bir bölümünce bu amaçla açılmış birer alan dışı seçmeli ders almak zorundadırlar.

4. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
IKT208 İktisadi Düşünce Tarihi 3 + 0 4
ISL206 Şirketler Muhasebesi 3 + 0 4
MLY208 İnsan Hakları 3 + 0 4
CLS230 İş Hukuku 3 + 0 4
YDL286 Yabancı Dil IV 3 + 0 4
3. Yıl - Güz
5. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
MLY305 Kamu Ekonomisi I Zorunlu 3 + 0 5
MLY327 Türk Vergi Sistemi I Zorunlu 3 + 0 6
MLY325 Kamu Bütçesi Zorunlu 3 + 0 6
EKN311 Ekonometri Zorunlu 3 + 0 6
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
(2)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Öğrenciler 5. yarıyılda danışmanının onayıyla bir tane seçmeli ders almak zorundadırlar.

(2) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenciler, 3. 4. 5. ve 6. yarıyıllarda danışmanının onayıyla bölümü dışından üniversitemizin herhangi bir bölümünce bu amaçla açılmış birer alan dışı seçmeli ders almak zorundadırlar.

5. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
MLY309 Parafiskal Gelirler ve Kurumlar 3 + 0 4
MLY313 Uluslararası Maliye 3 + 0 4
KAM301 Avrupa Birliği Hukuku 3 + 0 4
IKT307 Uluslararası İktisat Teorisi 3 + 0 4
MLY319 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlama ve Yön. 3 + 0 4
3. Yıl - Bahar
6. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
MLY328 Türk Vergi Sistemi II Zorunlu 3 + 0 6
MLY322 Kamu Ekonomisi II Zorunlu 3 + 0 6
MLY314 Mahalli İdareler Maliyesi Zorunlu 3 + 0 5
IKT312 Para Teorisi ve Politikası Zorunlu 3 + 0 6
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
(2)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Öğrenciler 6. yarıyılda danışmanının onayıyla bir tane seçmeli ders almak zorundadırlar.

(2) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenciler 6. yarıyıda danışmanının onayıyla SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ (2+0) 3 AKTS dersi olmak zorundadır.

6. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
MLY312 Kamu Harcamaları Hukuku 3 + 0 4
KAM312 Ceza Hukuku 3 + 0 4
IKT308 Uluslararası İktisat Politikası 3 + 0 4
MLY316 Türkiye'nin Mali Yapısı 3 + 0 4
ISL316 Kıymetli Evrak Hukuk 3 + 0 4
4. Yıl - Güz
7. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
MLY401 Vergi Ceza Hukuku Zorunlu 3 + 0 5
MLY453 Araştırma ve Yöntem Teknikleri Zorunlu 3 + 0 5
MLY403 Maliye Politikası I Zorunlu 3 + 0 5
(1)
Seçmeli
3 + 0 5
(2)
Seçmeli
3 + 0 5
(3)
Seçmeli
3 + 0 5
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Öğrenciler 7. yarıyılda danışmanının onayıyla üç tane seçmeli ders almak zorundadırlar.

(2) Seçmeli: Öğrenciler 7. yarıyılda danışmanının onayıyla üç tane seçmeli ders almak zorundadırlar.

(3) Seçmeli: Öğrenciler 7. yarıyılda danışmanının onayıyla üç tane seçmeli ders almak zorundadırlar.

7. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
MLY409 Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat 3 + 0 5
MLY405 Vergi Teorisi ve Politikası 3 + 0 5
MLY417 Vergi Denetimi 3 + 0 5
MLY413 Hazine İşlemleri 3 + 0 5
MLY421 Vergi Muhasebesi 3 + 0 5
IKT455 Ekonomik Entegrasyon 3 + 0 5
ISL411 Bilgisayarlı Muhasebe 3 + 0 5
ISL421 Mali Tablolar Analizi 3 + 0 5
ISL427 Muhasebe Denetimi 3 + 0 5
CLS413 Çalışma Ekonomisi 3 + 0 5
4. Yıl - Bahar
8. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
MLY404 Maliye Politikası II Zorunlu 3 + 0 5
MLY454 Vergi İcra Hukuku Zorunlu 3 + 0 5
MLY416 Diploma Çalışması Zorunlu 0 + 6 5
(1)
Seçmeli
3 + 0 5
(2)
Seçmeli
3 + 0 5
(3)
Seçmeli
3 + 0 5
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Öğrenciler 8. yarıyılda danışmanının onayıyla üç tane seçmeli ders almak zorundadırlar.

(2) Seçmeli: Öğrenciler 8. yarıyılda danışmanının onayıyla üç tane seçmeli ders almak zorundadırlar.

(3) Seçmeli: Öğrenciler 8. yarıyılda danışmanının onayıyla üç tane seçmeli ders almak zorundadırlar.

8. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
MLY424 Yoksulluk ve Kamu Maliyesi 3 + 0 5
IKT406 Türkiye Ekonomisi 3 + 0 5
MLY408 Avrupa Birliği ve Türkiye 3 + 0 5
MLY410 Gümrük Mevzuatı 3 + 0 5
MLY406 Vergi Uygulamaları 3 + 0 5
MLY422 Mali Denetim 3 + 0 5
MLY420 Kamu Maliyesinde Güncel Gelişmeler 3 + 0 5
IKT404 Kalkınma İktisadı 3 + 0 5
ISL446 Sermaye Piyasaları 3 + 0 5
ISL450 Girişimcilik 2 + 2 5
ISL424 Bankacılık ve Sigorta Muh. 3 + 0 5
ISL412 Uluslararası Finansman 3 + 0 5