1. Yıl - Güz
1. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
ISL105 Genel Muhasebe Zorunlu 3 + 0 5
YDL185 Yabancı Dil I (Zorunlu Hazırlık Programı Olmayan Lisans) Zorunlu 2 + 0 2
ISL101 İşletme Bilimi I Zorunlu 3 + 0 4
ISL107 Davranış Bilimleri Zorunlu 3 + 0 4
AIT181 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 + 0 2
TUR181 TURK DİLİ I Zorunlu 2 + 0 2
UTI103 Bilgisayar I Zorunlu 1 + 2 3
IKT115 İktisada Giriş Zorunlu 3 + 0 5
ISL193 İşletme Matematiği I Zorunlu 3 + 0 3
AKTS Toplam 30
1. Yıl - Bahar
2. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
YDL186 Yabancı Dil II (Zorunlu Hazırlık Programı Olmayan Lisans) Zorunlu 2 + 0 2
ISL102 İşletme Bilimi II Zorunlu 3 + 0 4
AIT182 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 + 0 2
TUR182 TURK DİLİ II Zorunlu 2 + 0 2
KAM124 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 + 0 4
UTI106 Bilgisayar II Zorunlu 2 + 2 3
IKT106 Mikro İktisat Zorunlu 3 + 0 5
ISL104 Envanter Bilanço Zorunlu 3 + 0 5
ISL190 İşletme Matematiği II Zorunlu 3 + 0 3
AKTS Toplam 30
2. Yıl - Güz
3. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
IKT205 Makro İktisat Zorunlu 3 + 0 4
YDL285 Yabancı Dil III Zorunlu 4 + 0 4
ISL221 İşletme Finansı I Zorunlu 3 + 0 4
ISL215 Pazarlama I Zorunlu 3 + 0 4
ISL235 Ticaret Hukuku Zorunlu 3 + 0 3
ISL219 Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 + 0 4
EKN207 İstatistik I Zorunlu 3 + 0 4
(1)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Alan Dışı Seçmeli Ders

2. Yıl - Bahar
4. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
ISL226 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 + 0 4
EKN208 İstatistik II Zorunlu 3 + 0 4
YDL286 Yabancı Dil IV Zorunlu 4 + 0 4
ISL206 Yönetim Muhasebesi Zorunlu 3 + 0 4
ISL214 Pazarlama II Zorunlu 3 + 0 4
ISL220 Kıymetli Evrak Hukuku Zorunlu 3 + 0 3
ISL222 İşletme Finansı II Zorunlu 3 + 0 4
(1)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Alan Dışı Seçmeli Ders

3. Yıl - Güz
5. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
ISL331 Yöneylem Araştırması Zorunlu 3 + 0 4
UTI303 Risk Yönetimi Zorunlu 3 + 0 5
UTI307 Dış Ticaret Muhasebesi Zorunlu 3 + 0 5
IKT307 Uluslararası İktisat Teorisi Zorunlu 3 + 0 5
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
(2)
Seçmeli
3 + 0 4
(3)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Seçmeli Ders I

(2) Seçmeli: Seçmeli Ders II

(3) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Alan Dışı Seçmeli Ders

5. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
UTI309 Uluslararası Ticaret Hukuku 3 + 0 4
UTI313 Uluslararası İlişkiler 3 + 0 4
UTI315 Uygarlık Tarihi 3 + 0 4
ISL305 Uluslararası Pazarlama 3 + 0 4
UTI317 Ticarileşme 3 + 0 4
3. Yıl - Bahar
6. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
UTI306 Uluslararası Lojistik ve Ulaştırma Zorunlu 3 + 0 5
UTI308 Sermaye Piyasaları Zorunlu 3 + 0 5
UTI310 Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı Zorunlu 3 + 0 3
IKT308 Uluslararası İktisat Politikası Zorunlu 3 + 0 4
(1)
Seçmeli
3 + 0 5
(2)
Seçmeli
3 + 0 5
(3)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Seçmeli Ders I

(2) Seçmeli: Seçmeli Ders II

(3) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Alan Dışı Seçmeli Ders

6. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
UTI312 Risk ve Sigorta 3 + 0 5
UTI316 Kantitatif Karar Verme Teknikleri 3 + 0 5
UTI318 Endüstriler Arası İktisat 3 + 0 5
MLY318 Uluslararası Ticarette Vergilendirme 3 + 0 5
IKT312 Para Teorisi ve Politikası 3 + 0 5
4. Yıl - Güz
7. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
UTI401 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 + 0 4
UTI403 Uluslararası Finans Zorunlu 3 + 0 6
UTI405 Tedarik Zinciri Yönetimi Zorunlu 3 + 0 5
(1)
Seçmeli
3 + 0 5
(2)
Seçmeli
3 + 0 5
(3)
Seçmeli
3 + 0 5
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Seçmeli Ders I

(2) Seçmeli: Seçmeli Ders II

(3) Seçmeli: Seçmeli Ders III

7. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
ISL421 Mali Tablolar Analizi 3 + 0 5
IKT413 Sınır Ticareti 0 + 0 5
UTI407 Halkla İlişkiler 3 + 0 5
UTI411 Çok Uluslu İşletmeler ve Yabancı Yatırımlar 3 + 0 5
UTI409 Uluslararası İşletmecilik 3 + 0 5
IKT423 İktisat Politikası 3 + 0 5
MLY411 Kamu Maliyesi 3 + 0 5
IKT455 Ekonomik Entegrasyon 3 + 0 5
4. Yıl - Bahar
8. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
UTI402 Gümrük Mevzuatı Zorunlu 3 + 0 6
UTI498 Diploma Çalışması Zorunlu 0 + 5 5
IKT430 Dünya Ekonomisi Zorunlu 3 + 0 4
(1)
Seçmeli
3 + 0 5
(2)
Seçmeli
3 + 0 5
(3)
Seçmeli
3 + 0 5
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Seçmeli Ders I

(2) Seçmeli: Seçmeli Ders II

(3) Seçmeli: Seçmeli Ders III

8. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
IKT406 Dış Ticaretin Finansmanı 0 + 0 5
IKT418 Uluslararası Sermaye Hareketleri 0 + 0 5
UTI408 Finansal Risk Yönetimi 3 + 0 5
IKT402 Avrupa Birliği ve Türkiye 3 + 0 5
ISL408 e-Ticaret 3 + 0 5
MLY416 Türk Vergi Sistemi 3 + 0 5
ISL424 Girişimcilik ve İş Tasarımı 3 + 0 5
IKT410 Türkiye Ekonomisi 3 + 0 5
Ticarileşme T+U AKTS