1. Yıl - Güz
1. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
YDL185 Yabancı Dil I (Zorunlu Hazırlık Programı Olmayan Lisans) Zorunlu 2 + 0 2
ISL101 İşletme Bilimi I Zorunlu 3 + 0 4
ISL181 Bilgisayar I Zorunlu 1 + 2 3
ISL193 İşletme Matematiği I Zorunlu 3 + 0 4
ISL107 Davranış Bilimleri Zorunlu 3 + 0 4
AIT181 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 + 0 2
TUR181 TURK DİLİ I Zorunlu 2 + 0 2
ISL105 Genel Muhasebe Zorunlu 3 + 3 5
IKT105 İktisada Giriş Zorunlu 3 + 0 4
AKTS Toplam 30
1. Yıl - Bahar
2. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
YDL186 Yabancı Dil II (Zorunlu Hazırlık Programı Olmayan Lisans) Zorunlu 2 + 0 2
IKT106 Mikro İktisat Zorunlu 3 + 0 4
ISL102 İşletme Bilimi II Zorunlu 3 + 0 4
ISL104 Envanter Bilanço Zorunlu 3 + 0 5
ISL182 Bilgisayar II Zorunlu 2 + 2 3
ISL190 İşletme Matematiği II Zorunlu 3 + 0 4
AIT182 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 + 0 2
TUR182 TURK DİLİ II Zorunlu 2 + 0 2
KAM124 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 + 0 4
AKTS Toplam 30
2. Yıl - Güz
3. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
YDL285 Yabancı Dil III Zorunlu 4 + 0 4
IKT205 Makro İktisat Zorunlu 3 + 0 4
ISL203 İşletme Yönetimi I Zorunlu 3 + 0 4
ISL211 Şirketler Muhasebesi Zorunlu 3 + 0 4
ISL233 Maliyet Muhasebesi I Zorunlu 3 + 0 5
EKN207 İstatistik I Zorunlu 3 + 0 5
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli:

3. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
ISL235 Ticaret Hukuku 3 + 0 4
ISL237 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 3 + 0 4
2. Yıl - Bahar
4. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
ISL226 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 + 0 4
ISL218 Finans Matematiği Zorunlu 3 + 0 4
ISL204 İşletme Yönetimi II Zorunlu 3 + 0 4
ISL234 Maliyet Muhasebesi II Zorunlu 3 + 0 5
EKN208 İstatistik II Zorunlu 3 + 0 5
YDL286 Yabancı Dil IV Zorunlu 4 + 0 4
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli:

4. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
ISL220 Kıymetli Evrak Hukuku 3 + 0 4
ISL228 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 3 + 0 4
3. Yıl - Güz
5. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
ISL307 Pazarlama Yönetimi I Zorunlu 3 + 0 4
ISL313 İşletme Finansı I Zorunlu 3 + 0 4
ISL319 Uluslararası İşletmecilik Zorunlu 3 + 0 4
ISL331 Yöneylem Araştırması Zorunlu 3 + 0 4
MLY317 Türk Vergi Sistemi I Zorunlu 3 + 0 3
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
(2)
Seçmeli
3 + 0 4
(3)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli:

(2) Seçmeli:

(3) Alan Dışı Serbest Seçmeli:

5. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
ISL325 Finansal Kurumlar 3 + 0 4
ISL327 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları 3 + 0 4
CLS331 Endüstri İlişkileri 3 + 0 4
ISL333 Tüketici Davranışları 3 + 0 4
KAM337 Borçlar Hukuku 3 + 0 4
ISL335 Yönetim Ekonomisi 3 + 0 4
ISL337 Ürün ve Marka Yönetimi 3 + 0 4
ISL339 Satış Yönetimi 3 + 0 4
EKN301 Ekonometri I 3 + 0 4
MLY311 Kamu Maliyesi 3 + 0 4
ISL341 Perakendecilik Yönetimi 3 + 0 4
3. Yıl - Bahar
6. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
ISL306 Üretim Yönetimi Zorunlu 3 + 0 4
ISL308 Pazarlama Yönetimi II Zorunlu 3 + 0 4
ISL314 İşletme Finansı II Zorunlu 3 + 0 4
ISL318 Finansal Modelleme Zorunlu 3 + 0 4
MLY320 Türk Vergi Sistemi II Zorunlu 3 + 0 3
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
(2)
Seçmeli
3 + 0 4
(3)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli:

(2) Seçmeli:

(3) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Bu kapsamda SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi dersi seçilecektir.

6. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
ISL320 İstatistik Analiz 3 + 0 4
ISL324 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler 3 + 0 4
ISL326 Bankacılık Muhasebesi 3 + 0 4
ISL330 Turizm İşletmeciliği 3 + 0 4
KAM306 Anayasa Hukuku 3 + 0 4
ISL332 Servislerin Pazarlaması 3 + 0 4
ISL334 Yönetimde İletişim Sistemleri 3 + 0 4
ISL336 Finansal Piyasaların Analizi ve Karar Verme Teknikleri 3 + 0 4
EKN302 Ekonometri II 3 + 0 4
SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi 1 + 2 3
4. Yıl - Güz
7. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
ISL401 Proje Değerlendirme Zorunlu 3 + 0 4
ISL403 Yönetim Muhasebesi Zorunlu 3 + 0 4
ISL405 Pazarlama Araştırması Zorunlu 3 + 0 4
ISL451 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 3 + 0 3
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
(2)
Seçmeli
3 + 0 4
(3)
Seçmeli
3 + 0 4
(4)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli:

(2) Seçmeli:

(3) Seçmeli:

(4) Alan Dışı Serbest Seçmeli:

7. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
ISL411 Bilgisayarlı Muhasebe 3 + 0 4
ISL413 Sermaye Piyasaları 3 + 0 4
ISL419 Halkla İlişkiler 3 + 0 4
ISL443 E-Pazarlama 3 + 0 4
ISL433 Yönetim Bilişim Sistemleri 3 + 0 4
ISL437 Değişim Mühendisliği 3 + 0 4
ISL441 Portföy Yönetimi 3 + 0 4
ISL455 Sayısal Yöntem Uygulamaları 3 + 0 4
ISL457 Güncel Pazarlama Yaklaşımları 3 + 0 4
ISL459 Davranışsal Finans 3 + 0 4
ISL421 Mali Tablo Analizi 3 + 0 4
EKN413 Zaman Serileri Analizi 3 + 0 4
4. Yıl - Bahar
8. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
ISL402 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası Zorunlu 3 + 0 4
ISL410 Muhasebe Denetimi Zorunlu 3 + 0 4
ISL452 Lojistik Yönetimi Zorunlu 3 + 0 4
ISL498 Diploma Çalışması Zorunlu 0 + 6 3
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
(2)
Seçmeli
3 + 0 4
(3)
Seçmeli
3 + 0 4
(4)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli:

(2) Seçmeli:

(3) Seçmeli:

(4) Alan Dışı Serbest Seçmeli:

8. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
CLS430 İş Hukuku 3 + 0 4
ISL408 Muhasebe Örnek Olay İnceleme 3 + 0 4
ISL412 Uluslararası Finansman 3 + 0 4
ISL416 Uluslararası Pazarlama 3 + 0 4
ISL426 Toplam Kalite Yönetimi 3 + 0 4
ISL428 Kantitatif Karar Verme Teknikleri 3 + 0 4
ISL430 Girişimcilik ve Rekabet 3 + 0 4
ISL436 Risk Yönetimi ve Türev Ürünler 3 + 0 4
ISL450 Sigorta Muhasebesi 3 + 0 4
ISL454 Proje Yönetimi 3 + 0 4
ISL456 Perakendecilik 3 + 0 4
ISL458 Bankacılıkta Risk Yönetimi 3 + 0 4
IKT406 Türkiye Ekonomisi 3 + 0 4