1. Yıl - Güz
1. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
KAM101 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 + 0 4
YDL185 Yabancı Dil I (Zorunlu Hazırlık Programı Olmayan Lisans) Zorunlu 2 + 0 2
IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 + 0 5
IKT111 İktisatçılar için Matematik I Zorunlu 3 + 0 5
IKT113 Bilgisayar I Zorunlu 1 + 2 3
ISL105 Genel Muhasebe Zorunlu 3 + 0 5
AIT181 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 + 0 2
TUR181 TURK DİLİ I Zorunlu 2 + 0 2
ISL111 İşletme Bilimine Giriş Zorunlu 3 + 0 3
AKTS Toplam 31
1. Yıl - Bahar
2. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
ISL104 Envanter Bilanço Zorunlu 3 + 0 5
YDL186 Yabancı Dil II (Zorunlu Hazırlık Programı Olmayan Lisans) Zorunlu 2 + 0 2
IKT102 İktisada Giriş II Zorunlu 3 + 0 5
IKT112 İktisatçılar için Matematik II Zorunlu 3 + 0 5
IKT114 Bilgisayar II Zorunlu 2 + 2 3
AIT182 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 + 0 2
TUR182 TURK DİLİ II Zorunlu 2 + 0 2
KAM116 Anayasa Hukuku Zorunlu 3 + 0 3
IKT186 İktisat Sosyolojisi Zorunlu 3 + 0 4
AKTS Toplam 31
2. Yıl - Güz
3. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
IKT207 Makroiktisat I Zorunlu 3 + 0 5
IKT201 Mikroiktisat I Zorunlu 3 + 0 6
YDL285 Yabancı Dil III Zorunlu 4 + 0 4
IKT209 İktisat Tarihi Zorunlu 3 + 0 4
EKN207 İstatistik I Zorunlu 3 + 0 4
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
(2)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli:

(2) Alan Dışı Serbest Seçmeli:

3. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
KAM203 Borçlar Hukuku 3 + 0 4
IKT217 Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi 3 + 0 4
ISL219 Maliyet Muhasebesi 3 + 0 4
2. Yıl - Bahar
4. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
IKT208 İktisadi Düşünce Tarihi Zorunlu 3 + 0 4
IKT206 Makroiktisat II Zorunlu 3 + 0 5
IKT202 Mikroiktisat II Zorunlu 3 + 0 6
YDL286 Yabancı Dil IV Zorunlu 4 + 0 4
EKN208 İstatistik II Zorunlu 3 + 0 4
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
(2)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
3 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli:

(2) Alan Dışı Serbest Seçmeli:

4. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
KAM206 İdare Hukuku 3 + 0 4
IKT222 Enerji Ekonomisi 3 + 0 4
IKT220 Türk İktisat Tarihi 3 + 0 4
ISL236 Yönetim ve Organizasyon 3 + 0 4
3. Yıl - Güz
5. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
IKT307 Uluslararası İktisat Teorisi Zorunlu 3 + 0 6
EKN301 Ekonometri I Zorunlu 3 + 0 6
MLY311 Kamu Maliyesi Zorunlu 3 + 0 5
(1)
Seçmeli
3 + 0 5
(2)
Seçmeli
3 + 0 5
(3)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli:

(2) Seçmeli:

(3) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Bu derslerden bir tanesi SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi olarak kodlanacaktır.

5. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
ISL345 Ticaret Hukuku 3 + 0 5
IKT337 İktisat Politikası 3 + 0 5
IKT317 Politik İktisat 3 + 0 5
IKT339 Matematiksel İktisat I 3 + 0 5
ISL313 İşletme Finansı 3 + 0 5
MLY317 Türk Vergi Sistemi 3 + 0 5
3. Yıl - Bahar
6. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
IKT308 Uluslararası İktisat Politikası Zorunlu 3 + 0 6
EKN302 Ekonometri II Zorunlu 3 + 0 6
IKT338 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 3 + 0 5
(1)
Seçmeli
3 + 0 5
(2)
Seçmeli
3 + 0 5
(3)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
1 + 2 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli:

(2) Seçmeli:

(3) Alan Dışı Serbest Seçmeli:

6. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
ISL316 Kıymetli Evrak Hukuku 3 + 0 5
IKT336 Dünya Ekonomisi 3 + 0 5
IKT328 Teknoloji ve Yenilik İktisadı 3 + 0 5
IKT440 Gelir Dağılımı Politikaları 3 + 0 5
IKT340 Matematiksel İktisat II 3 + 0 5
MLY322 Maliye Politikası 3 + 0 5
4. Yıl - Güz
7. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
IKT401 Para Teorisi Zorunlu 3 + 0 5
IKT403 Büyüme Teorileri Zorunlu 3 + 0 5
CLS413 Çalışma Ekonomisi Zorunlu 3 + 0 5
(1)
Seçmeli
3 + 0 5
(2)
Seçmeli
3 + 0 5
(3)
Seçmeli
3 + 0 5
()
Mesleki Seçmeli
3 + 0 5
AKTS Toplam 35

(1) Seçmeli:

(2) Seçmeli:

(3) Seçmeli:

() Mesleki Seçmeli: Ulusal İnovasyon Sistemleri

7. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
IKT455 Ekonomik Entegrasyon 3 + 0 5
IKT439 Uluslararası Politik Ekonomi 3 + 0 5
IKT411 Uygulamalı İktisat 3 + 0 5
IKT457 Çağdaş İktisadi Sistemler 3 + 0 5
IKT407 Sanayi İktisadı 3 + 0 5
IKT417 Bölgesel İktisat 3 + 0 5
IKT443 Bankacılık ve Sigortacılık 3 + 0 5
ISL421 Mali Tablolar Analizi 3 + 0 5
IKT419 Tarım Ekonomisi 3 + 0 5
MLY415 Devlet Borçlanması 3 + 0 5
MLY451 Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat 3 + 0 5
4. Yıl - Bahar
8. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
IKT402 Para Politikası Zorunlu 3 + 0 5
IKT404 Kalkınma İktisadı Zorunlu 3 + 0 5
IKT406 Türkiye Ekonomisi Zorunlu 3 + 0 5
IKT498 Diploma Çalışması Zorunlu 0 + 6 5
(1)
Seçmeli
3 + 0 5
(2)
Seçmeli
3 + 0 5
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli:

(2) Seçmeli:

8. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
IKT428 Uluslararası Finans 3 + 0 5
IKT458 Avrupa Birliği ve Türkiye 3 + 0 5
IKT462 Ortadoğu Ekonomileri 3 + 0 5
IKT466 Mikro Ekonometri 3 + 0 5
EKN412 Zaman Serileri Analizi 3 + 0 5
IKT410 Finansal Piyasalar 3 + 0 5
IKT460 Regülasyon Ekonomisi 3 + 0 5
MLY418 Kamu Ekonomisi 3 + 0 5
ISL444 Girişimcilik 3 + 0 5
ISL446 Bankacılık ve Sigortacılık Muhasebesi 3 + 0 5
Ulusal İnovasyon Sistemleri T+U AKTS