1. Yıl - Güz
1. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
YDL185 Yabancı Dil I (Zorunlu Hazırlık Programı Olmayan Lisans) Zorunlu 2 + 0 2
AIT181 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 + 0 2
TUR181 TURK DİLİ I Zorunlu 2 + 0 2
KAM101 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 + 0 4
KAM103 Sosyoloji Zorunlu 3 + 0 4
KAM105 Siyaset Bilimi I Zorunlu 3 + 0 4
IKT105 İktisada Giriş Zorunlu 3 + 0 5
KAM107 Yönetim Bilimi Zorunlu 3 + 0 4
KAM181 Bilgisayar I Zorunlu 1 + 2 3
AKTS Toplam 30
1. Yıl - Bahar
2. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
YDL186 Yabancı Dil II (Zorunlu Hazırlık Programı Olmayan Lisans) Zorunlu 2 + 0 2
AIT182 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 + 0 2
TUR182 TURK DİLİ II Zorunlu 2 + 0 2
KAM102 Anayasa Hukukuna Giriş Zorunlu 3 + 0 5
KAM104 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Zorunlu 3 + 0 3
KAM106 Siyaset Bilimi II Zorunlu 3 + 0 4
IKT106 Mikro İktisat Zorunlu 3 + 0 5
ISL112 İşletme Bilimine Giriş Zorunlu 3 + 0 4
KAM182 Bilgisayar II Zorunlu 2 + 2 3
AKTS Toplam 30
2. Yıl - Güz
3. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
YDL285 Yabancı Dil III Zorunlu 4 + 0 4
KAM201 Türk Anayasa Hukuku Zorunlu 3 + 0 5
KAM209 Medeni Hukuk Zorunlu 3 + 0 5
KAM205 Siyasal Düşünceler Tarihi Zorunlu 3 + 0 4
ISL241 Genel Muhasebe Zorunlu 3 + 0 4
MLY221 Kamu Maliyesi Zorunlu 3 + 0 4
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Seçmeli Ders (Alan)

3. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
ISL235 Ticaret Hukuku 3 + 0 4
KAM213 Kent Ekonomisi 3 + 0 4
KAM211 Türk Dış Politikası 3 + 0 4
2. Yıl - Bahar
4. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
YDL286 Yabancı Dil IV Zorunlu 4 + 0 4
KAM202 Borçlar Hukuku Zorunlu 3 + 0 4
KAM204 Siyasi Tarih Zorunlu 3 + 0 4
KAM206 İdare Hukuku Zorunlu 3 + 0 5
EKN240 İstatistik Zorunlu 3 + 0 5
IKT232 Makro İktisat Zorunlu 3 + 0 4
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Seçmeli Ders (Alan)

4. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
YDL286 Yabancı Dil IV 3 + 0 4
KAM208 Yönetim Psikolojisi 3 + 0 4
KAM210 Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri 3 + 0 4
MLY232 Devlet Bütçesi 3 + 0 4
ISL236 Envanter Bilanço 3 + 0 4
3. Yıl - Güz
5. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
KAM305 Devlet ve Bürokrasi Kuramları Zorunlu 3 + 0 5
KAM307 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 3 + 0 4
KAM309 Kentleşme ve Konut Politikaları I Zorunlu 3 + 0 5
KAM311 Yerel Yönetimler Zorunlu 3 + 0 5
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
(2)
Seçmeli
3 + 0 4
(3)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Seçmeli Ders I (Alan)

(2) Seçmeli: Seçmeli Ders II (Alan)

(3) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Alan Dışı Serbest Seçmeli Derslerden Bir tanesi SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi olarak kodlanacaktır.

5. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
KAM303 Uluslararası Hukuk 3 + 0 4
KAM319 Bölgesel Gelişme Politikaları 3 + 0 4
ISL353 Kıymetli Evrak Hukuku 3 + 0 4
KAM315 Demokrasi Kuramları 3 + 0 4
KAM317 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları 3 + 0 4
IKT337 İktisat Politikası 3 + 0 4
3. Yıl - Bahar
6. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
KAM304 Çağdaş Devlet Düzenleri Zorunlu 3 + 0 5
KAM306 Kentleşme ve Konut Politikaları II Zorunlu 3 + 0 5
KAM308 İdari Yargı Zorunlu 3 + 0 5
KAM312 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 + 0 4
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
(2)
Seçmeli
3 + 0 4
(3)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Seçmeli Ders I (Alan)

(2) Seçmeli: Seçmeli Ders II (Alan)

(3) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Alan Dışı Seçmeli Ders

6. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
KAM310 İnsan Hakları Hukuku 3 + 0 4
KAM322 Siyasi Partiler ve Seçimler 3 + 0 4
KAM314 Uluslararası Örgütler 3 + 0 4
KAM316 İmar Hukuku 3 + 0 4
KAM318 Kamuda Stratejik Yönetim 3 + 0 4
KAM320 Kent Sosyolojisi 3 + 0 4
4. Yıl - Güz
7. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
KAM401 Türk Siyasal Hayatı I Zorunlu 3 + 0 6
KAM403 Türk Yönetim Tarihi Zorunlu 3 + 0 6
MLY463 Vergi Hukuku Zorunlu 3 + 0 5
(1)
Seçmeli
3 + 0 5
(2)
Seçmeli
3 + 0 5
(4)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Seçmeli Ders I (Alan)

(2) Seçmeli: Seçmeli Ders II (Alan)

(4) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Alan Dışı Seçmeli Ders

7. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
KAM405 Kamu Politikaları ve Analizi 3 + 0 5
KAM409 Şehir ve Bölge Planlama 3 + 0 5
KAM411 Yerel Yönetimlerde Yeni Eğilimler 3 + 0 5
CLS439 İş Hukuku 3 + 0 5
MLY364 Maliye Politikası 3 + 0 4
IKT443 Türkiye Ekonomisi 3 + 0 5
KAM413 Türk Siyasi Düşünce Tarihi 3 + 0 5
4. Yıl - Bahar
8. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
KAM402 Çevre Sorunları ve Politikaları Zorunlu 3 + 0 6
KAM406 Türk Siyasal Hayatı II Zorunlu 3 + 0 6
KAM404 Diploma Çalışması Zorunlu 0 + 6 5
(1)
Seçmeli
3 + 0 5
(2)
Seçmeli
3 + 0 5
(4)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Seçmeli Ders I (Alan)

(2) Seçmeli: Seçmeli Ders II (Alan)

(4) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Alan Dışı Seçmeli Ders

8. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
KAM408 Ceza Hukuku 3 + 0 5
KAM410 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi 3 + 0 5
KAM412 Çevre Hukuku 3 + 0 5
KAM414 Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku 3 + 0 5
KAM416 Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi 3 + 0 5
KAM418 Kamu Yönetiminde Etik 3 + 0 5
MLY464 Türk Vergi Sistemi 3 + 0 5
CLS440 Çalışma Ekonomisi 3 + 0 5
IKT404 Kalkınma İktisadı 3 + 0 5