1. Yıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
1. Yarıyıl
CLS181 Bilgisayar I Zorunlu 1 + 2 3
KAM101 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 + 0 4
YDL185 Yabancı Dil I (Zorunlu Hazırlık Programı Olmayan Lisans) Zorunlu 2 + 0 2
IKT105 İktisada Giriş Zorunlu 3 + 0 4
IKT111 İktisatçılar için Matematik-1 Zorunlu 3 + 0 4
ISL105 Genel Muhasebe Zorunlu 3 + 0 5
ISL101 işletme Bilimi-I Zorunlu 3 + 0 4
AIT181 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 + 0 2
TUR181 TURK DİLİ I Zorunlu 2 + 0 2
2. Yarıyıl
CLS182 Bilgisayar II Zorunlu 1 + 2 4
ISL110 Davranış Bilimleri Zorunlu 3 + 0 4
YDL184 Yabancı Dil II (Zorunlu Hazırlık Programı Olan Lisans) Zorunlu 2 + 0 2
IKT106 Mikro İktisat Zorunlu 3 + 0 4
ISL104 Envanter Bilanço Zorunlu 3 + 0 5
IKT112 İktisatçılar için Matematik-2 Zorunlu 3 + 0 4
ISL102 işletme Bilimi-II Zorunlu 3 + 0 4
AIT182 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 + 0 2
TUR182 TURK DİLİ II Zorunlu 2 + 0 2
AKTS Toplam 61
1. Yıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
CLS000 Hazırlık 0 + 0 60
2. Yıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
1. Yarıyıl
CLS201 Çalışma Ekonomisi-1 Zorunlu 3 + 0 5
CLS203 Endüstri İlişkileri-1 Zorunlu 3 + 0 4
CLS205 Sosyal Politika-1 Zorunlu 3 + 0 4
YDL285 Yabancı Dil III Zorunlu 4 + 0 4
EKN207 İstatistik-1 Zorunlu 3 + 0 4
IKT205 Makro İktisat Zorunlu 3 + 0 4
()
Seçmeli
3 + 0 5
2. Yarıyıl
CLS202 Çalışma Ekonomisi-2 Zorunlu 3 + 0 5
CLS204 Endüstri İlişkileri-2 Zorunlu 3 + 0 4
CLS206 Sosyal Politika-2 Zorunlu 3 + 0 4
YDL286 Yabancı Dil IV Zorunlu 4 + 0 4
EKN208 İstatistik-2 Zorunlu 3 + 0 4
MLY216 Türk Vergi Sistemi Zorunlu 3 + 0 4
()
Seçmeli
3 + 0 5
AKTS Toplam 60

() Seçmeli:

() Seçmeli:

2. Yıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
CLS221 Sosyal Düşünceler Tarihi 1. Yarıyıl 3 + 0 5
CLS223 İş Etüdü 1. Yarıyıl 3 + 0 5
KAM207 Anayasa Hukuku 1. Yarıyıl 3 + 0 5
KAM203 Borçlar Hukuku 1. Yarıyıl 3 + 0 4
ISL211 Şirketler Muhasebesi 1. Yarıyıl 3 + 0 5
MLY211 Maliye Teorisi 1. Yarıyıl 3 + 0 5
KAM230 İnsan Hakları 2. Yarıyıl 3 + 0 5
CLS222 Endüstri Toplumu 2. Yarıyıl 3 + 0 5
CLS224 Çevre Sorunları 2. Yarıyıl 3 + 0 5
KAM206 İdare Hukuku 2. Yarıyıl 3 + 0 4
ISL222 Finansal Yönetim 2. Yarıyıl 3 + 0 5
3. Yıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
1. Yarıyıl
CLS311 Bireysel İş Hukuku-I Zorunlu 3 + 0 5
CLS313 Çalışma Psikolojisi Zorunlu 3 + 0 4
CLS307 Türk Sosyal Politika Tarihi Zorunlu 3 + 0 4
CLS309 Sendikacılık Zorunlu 3 + 0 4
(1)
Seçmeli
3 + 0 5
(2)
Seçmeli
3 + 0 5
()
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
2. Yarıyıl
CLS314 Çalışma Sosyolojisi Zorunlu 3 + 0 4
CLS302 Bireysel İş Hukuku II Zorunlu 3 + 0 5
IKT334 Gelir Dağılımı Teorisi ve Politikaları Zorunlu 3 + 0 4
ISL302 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 + 0 4
(1)
Seçmeli
3 + 0 5
(2)
Seçmeli
3 + 0 5
()
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 60

(1) Seçmeli:

(2) Seçmeli:

() Alan Dışı Serbest Seçmeli:

(1) Seçmeli:

(2) Seçmeli:

() Alan Dışı Serbest Seçmeli:

3. Yıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
CLS325 Labor Market Management 1. Yarıyıl 3 + 0 5
KAM327 Kamu Personel Yönetimi 1. Yarıyıl 3 + 0 5
CLS329 İşgücü Piyasasında Enformalleşme 1. Yarıyıl 3 + 0 5
ISL343 Maliyet Muhasebesi 1. Yarıyıl 3 + 0 5
ISL345 Ticaret Hukuku 1. Yarıyıl 3 + 0 5
IKT337 İktisat Politikası 1. Yarıyıl 3 + 0 5
SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi 2. Yarıyıl 1 + 2 3
CLS320 Ergonomi 2. Yarıyıl 3 + 0 5
CLS322 Industrial Democracy 2. Yarıyıl 3 + 0 5
ISL340 Kariyer Geliştirme 2. Yarıyıl 3 + 0 5
CLS326 Ücret Teorileri ve Politikası 2. Yarıyıl 3 + 0 5
ISL316 Kıymetli Evrak Hukuku 2. Yarıyıl 3 + 0 5
IKT308 Uluslararası İktisat Politikası 2. Yarıyıl 3 + 0 6
4. Yıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
1. Yarıyıl
CLS409 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 3 + 0 4
CLS411 İstihdam ve İşsizlik Zorunlu 3 + 0 4
CLS405 Sosyal Güvenlik Teorisi Zorunlu 3 + 0 5
CLS417 Sendikalar Hukuku Zorunlu 3 + 0 5
(1)
Seçmeli
3 + 0 5
(2)
Seçmeli
3 + 0 4
()
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
2. Yarıyıl
CLS402 Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 3 + 0 4
CLS404 Diploma Çalışması Zorunlu 0 + 6 3
CLS416 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Zorunlu 3 + 0 4
CLS410 Türkiyenin Toplumsal Yapısı Zorunlu 3 + 0 3
CLS408 Toplu Pazarlık Hukuku Zorunlu 3 + 0 4
(1)
Seçmeli
3 + 0 5
()
Seçmeli
3 + 0 4
()
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 60

(1) Seçmeli:

(2) Seçmeli:

() Alan Dışı Serbest Seçmeli:

(1) Seçmeli:

() Seçmeli:

() Alan Dışı Serbest Seçmeli:

4. Yıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
CLS421 Çalışma Hayatında Kadın 1. Yarıyıl 3 + 0 5
CLS423 Toplu Pazarlık Ekonomisi 1. Yarıyıl 3 + 0 5
CLS427 Productivity Management 1. Yarıyıl 3 + 0 4
CLS463 Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi 1. Yarıyıl 3 + 0 5
CLS429 İktisadi ve Sosyal Açıdan Günümüz Türkiyesi 1. Yarıyıl 3 + 0 4
CLS403 Diploma Çalışması 1. Yarıyıl 0 + 6 3
IKT455 Ekonomik Entegrasyon 1. Yarıyıl 3 + 0 4
CLS430 AB Sosyal Politikası 2. Yarıyıl 3 + 0 5
ISL404 Strategic Management and Business Policy 2. Yarıyıl 3 + 0 4
MLY404 Maliye Politikası 2. Yarıyıl 3 + 0 5
IKT406 Türkiye Ekonomisi 2. Yarıyıl 3 + 0 5
CLS426 Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri 2. Yarıyıl 3 + 0 4
ISL470 Mali Tablolar Analizi 2. Yarıyıl 3 + 0 4