1. Yıl - Güz
1. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
YDL183 Yabancı Dil I (Zorunlu Hazırlık Programı Olan Lisans) Zorunlu 2 + 0 2
FIZ183 Fizik I (Mat) Zorunlu 4 + 0 5
MTK101 Analiz I Zorunlu 4 + 1 6
MTK141 Soyut Matematik I Zorunlu 2 + 1 4
MTH121 Linear Algebra I Zorunlu 2 + 1 4
MTK171 Bilgisayara Giriş I Zorunlu 1 + 2 4
MTH191 History and Philosophy of Science Zorunlu 2 + 0 3
TUR181 TURK DİLİ I Zorunlu 2 + 0 2
AKTS Toplam 30
1. Yıl - Bahar
2. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
YDL184 Yabancı Dil II (Zorunlu Hazırlık Programı Olan Lisans) Zorunlu 2 + 0 2
FIZ184 Fizik II (Mat) Zorunlu 4 + 0 5
MTK102 Analiz II Zorunlu 4 + 1 6
MTH122 Linear Algebra II Zorunlu 2 + 1 5
MTK142 Soyut Matematik II Zorunlu 2 + 1 5
MTK172 Bilgisayara Giriş II Zorunlu 2 + 2 5
MTK122 Lineer Cebir II Zorunlu 2 + 1 5
TUR182 TURK DİLİ II Zorunlu 2 + 0 2
AKTS Toplam 35
2. Yıl - Güz
3. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
MTK201 Analiz III Zorunlu 4 + 1 6
MTH231 Analytic Geometry I Zorunlu 2 + 1 4
MTK261 Diferensiyel Denklemler I Zorunlu 3 + 1 4
MTK271 Programlama Dili I Zorunlu 3 + 1 4
MTH291 Vocational Foreign Language I Zorunlu 3 + 0 3
MTK231 Analitik Geometri I Zorunlu 2 + 1 4
MTK291 Mesleki Yabancı Dil I Zorunlu 3 + 0 3
AIT281 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 + 0 2
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
(2)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 37

(1) Seçmeli: Öğrenciler 3. yarıyılda bir tane ingilizce seçmeli ders almak zorundadırlar.

(2) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenciler 3., 4., 5. ve 6. yarıyıllarda danışmanının onayıyla bölümü dışından üniversitemizin herhangi bir bölümünce bu amaçla açılmış birer alan dışı seçmeli ders almak zorundadırlar. Bu dersleden bir tanesi SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ (1+2) 3AKTS dersi olmak zorundadır. Öğrenci SSP900 dersini 5. ve 6. yarıyıllardan istediği bir dönemde seçebilir.

3. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
MTH203 Metric Spaces I 3 + 0 4
MTH221 Matrix Theory 3 + 0 4
MTH251 Probability and Statistics I 3 + 0 4
MTH275 Mathematical Word Proc. Programs I 3 + 0 4
MTK203 Metrik Uzaylar I 3 + 0 4
MTK221 Matris Kuramı 3 + 0 4
MTK251 Olasılık ve İstatistik I 3 + 0 4
MTK275 Matematiksel Yazım Prog. I 3 + 0 4
2. Yıl - Bahar
4. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
MTK202 Analiz IV Zorunlu 4 + 1 6
MTH232 Analytic Geometry II Zorunlu 2 + 1 4
MTK262 Diferensiyel Denklemler II Zorunlu 3 + 1 4
MTK272 Programlama Dili II Zorunlu 3 + 1 4
MTH292 Vocational Foreign Language II Zorunlu 3 + 0 3
MTK232 Analitik Geometri II Zorunlu 2 + 1 4
MTK292 Mesleki Yabancı Dil II Zorunlu 3 + 0 3
AIT282 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 + 0 2
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
(2)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 37

(1) Seçmeli: Öğrenciler 4. yarıyılda bir tane ingilizce seçmeli ders almak zorundadırlar.

(2) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenciler 3., 4., 5. ve 6. yarıyıllarda danışmanının onayıyla bölümü dışından üniversitemizin herhangi bir bölümünce bu amaçla açılmış birer alan dışı seçmeli ders almak zorundadırlar. Bu dersleden bir tanesi SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ (1+2) 3AKTS dersi olmak zorundadır. Öğrenci SSP900 dersini 5. ve 6. yarıyıllardan istediği bir dönemde seçebilir.

4. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
MTH204 Metric Spaces II 3 + 0 4
MTH242 Discrete Structures 3 + 0 4
MTH252 Probability and Statistics II 3 + 0 4
MTH276 Mathematical Word Proc. Programs II 3 + 0 4
MTK204 Metrik Uzaylar II 3 + 0 4
MTK242 Ayrık Yapılar 3 + 0 4
MTK252 Olasılık ve İstatistik II 3 + 0 4
MTK276 Matematiksel Yazım Prog. II 3 + 0 4
3. Yıl - Güz
5. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
MTH311 Topology I Zorunlu 3 + 1 6
MTK301 Gerçel Analiz I Zorunlu 2 + 1 5
MTK303 Karmaşık Analiz I Zorunlu 3 + 1 6
MTK321 Soyut Cebir I Zorunlu 2 + 1 5
(1)
Seçmeli
3 + 0 5
(2)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Öğrenciler 5. yarıyılda bir tane seçmeli ders almak zorundadırlar.

(2) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenciler 3., 4., 5. ve 6. yarıyıllarda danışmanının onayıyla bölümü dışından üniversitemizin herhangi bir bölümünce bu amaçla açılmış birer alan dışı seçmeli ders almak zorundadırlar. Bu dersleden bir tanesi SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ (1+2) 3AKTS dersi olmak zorundadır. Öğrenci SSP900 dersini 5. ve 6. yarıyıllardan istediği bir dönemde seçebilir.

5. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
MTK341 Uygulamalı Mantık I 3 + 0 5
MTK343 Çizge Kuramı I 3 + 0 5
MTK361 Nümerik Analiz I 3 + 1 5
MTK371 Bilgisayar Uygulamaları I 2 + 2 5
MTK373 İleri Programlama 2 + 2 5
3. Yıl - Bahar
6. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
MTK302 Gerçel Analiz II Zorunlu 2 + 1 5
MTH304 Complex Analysis II Zorunlu 3 + 1 6
MTH312 Topology II Zorunlu 3 + 1 6
MTK322 Soyut Cebir II Zorunlu 2 + 1 5
(1)
Seçmeli
3 + 0 5
(2)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Öğrenciler 6. yarıyılda bir tane seçmeli ders almak zorundadırlar.

(2) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenciler 3., 4., 5. ve 6. yarıyıllarda danışmanının onayıyla bölümü dışından üniversitemizin herhangi bir bölümünce bu amaçla açılmış birer alan dışı seçmeli ders almak zorundadırlar. Bu dersleden bir tanesi SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ (1+2) 3AKTS dersi olmak zorundadır. Öğrenci SSP900 dersini 5. ve 6. yarıyıllardan istediği bir dönemde seçebilir.

6. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
MTK342 Uygulamalı Mantık II 3 + 0 5
MTK344 Çizge Kuramı II 3 + 0 5
MTK362 Nümerik Analiz II 3 + 1 5
MTK372 Bilgisayar Uygulamaları II 2 + 2 5
MTK374 Matematiksel Yazılım Tasarımı 3 + 0 5
MTK378 Sembolik Programlama 3 + 0 5
4. Yıl - Güz
7. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
MTK401 Fonksiyonel Analiz I Zorunlu 2 + 1 5
MTH431 Differential Geometry I Zorunlu 3 + 0 5
MTK461 Kısmi Türevli Denklemler I Zorunlu 3 + 0 5
MTK485 Matematik Araştırma Projesi I Zorunlu 0 + 2 5
(1)
Seçmeli
3 + 0 5
(2)
Seçmeli
3 + 0 5
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Öğrenciler 7. yarıyılda bir tane seçmeli ders almak zorundadırlar.

(2) Seçmeli: Öğrenciler 7. yarıyılda bir tane İngilizce seçmeli ders almak zorundadırlar.

7. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
MTK403 Analizde Özel Konular 3 + 0 5
MTH405 Special Topics in Functional Analysis 3 + 0 5
MTK407 Ölçüm Kuramı 3 + 0 5
MTK409 Fonksiyon Uzayları I 3 + 0 5
MTK411 İleri Topoloji I 3 + 0 5
MTK413 Topolojik Vektör Uzayları 3 + 0 5
MTK421 Cebirde Özel Konular 3 + 0 5
MTH423 Number Theory 3 + 0 5
MTK433 Geometride Özel Konular 3 + 0 5
MTK441 Mantıkta Özel Konular 3 + 0 5
MTK463 Uygulamalı Matematik 3 + 0 5
MTK465 Uygulamalı Matematikte Özel Konular 3 + 0 5
MTH467 Mathematical Modelling I 3 + 0 5
MTH469 Numerical Methods for Ordinary Differential Equations 3 + 0 5
MTK471 Sayısal Yöntemler I 3 + 0 5
MTH473 Computer Algebra I 3 + 0 6
MTK475 Veri Yapıları I 3 + 0 5
MTK477 Bilgisayar Uygulamalı Matematikte Özel Konular 3 + 0 5
MTK405 Fonksiyonel Analizde Özel Konular 3 + 0 5
4. Yıl - Bahar
8. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
MTK402 Fonksiyonel Analiz II Zorunlu 2 + 1 5
MTK486 Matematik Araştırma Projesi II Zorunlu 0 + 2 5
(1)
Seçmeli
3 + 0 5
(1)
Seçmeli
3 + 0 5
(2)
Seçmeli
3 + 0 5
(2)
Seçmeli
3 + 0 5
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Öğrenciler 8. yarıyılda iki tane seçmeli ders almak zorundadırlar.

(2) Seçmeli: Öğrenciler 8. yarıyılda iki tane İngilizce seçmeli ders almak zorundadırlar.

8. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
MTK404 Analizde İleri Konular 3 + 0 5
MTH406 Advanced Topics in Functional Analysis 3 + 0 5
MTK408 Lebesgue İntegrali 3 + 0 5
MTH410 Function Spaces II 3 + 0 5
MTK412 İleri Topoloji II 3 + 0 5
MTK414 Lie Grupları 3 + 0 5
MTK422 Cebirde İleri Konular 3 + 0 5
MTH432 Differential Geometry II 3 + 0 5
MTK434 Geometride İleri Konular 3 + 0 5
MTK442 Mantıkta İleri Konular 3 + 0 5
MTK462 Kısmi Türevli Denklemler II 3 + 0 5
MTK464 İntegral Dönüşümleri 3 + 0 5
MTK466 Uygulamalı Matematikte İleri Konular 3 + 0 5
MTH468 Mathematical Modelling II 3 + 0 5
MTH470 Numerical Methods for Partial Differential Equations 3 + 0 5
MTK472 Sayısal Yöntemler II 3 + 0 5
MTH474 Computer Algebra II 3 + 0 5
MTK476 Veri Yapıları II 3 + 0 5