1. Yıl - Güz
1. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
YDL183 Yabancı Dil I (Zorunlu Hazırlık Programı Olan Lisans) Zorunlu 2 + 0 2
TUR181 TURK DİLİ I Zorunlu 2 + 0 2
TDE101 Türkiye Türkçesi I Zorunlu 3 + 0 5
TDE103 Osmanlı Türkçesine Giriş I Zorunlu 3 + 0 5
TDE105 Türk Dili Tarihi Zorunlu 3 + 0 4
TDE107 Klasik Türk Edebiyatı I Zorunlu 3 + 0 5
TDE109 Yeni Türk Edebiyatı I Zorunlu 3 + 0 5
TDE111 Bilgisayara Giriş 1 Zorunlu 1 + 2 2
AKTS Toplam 30
1. Yıl - Bahar
2. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
YDL184 Yabancı Dil II (Zorunlu Hazırlık Programı Olan Lisans) Zorunlu 2 + 0 2
TUR182 TURK DİLİ II Zorunlu 2 + 0 2
TDE102 Türkiye Türkçesi II Zorunlu 3 + 0 5
TDE104 Osmanlı Türkçesine Giriş II Zorunlu 3 + 0 5
TDE106 Metin Çözümlemelerine Giriş Zorunlu 3 + 0 4
TDE108 Klasik Türk Edebiyatı II Zorunlu 3 + 0 5
TDE110 Yeni Türk Edebiyatı II Zorunlu 3 + 0 5
TDE112 Bilgisayara Giriş 2 Zorunlu 2 + 2 2
AKTS Toplam 30
2. Yıl - Güz
3. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
AIT281 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 + 0 2
TDE201 Türkiye Türkçesi III Zorunlu 3 + 0 5
TDE203 Osmanlı Türkçesi Grameri I Zorunlu 2 + 0 2
TDE205 Klasik Türk Edebiyatı III Zorunlu 3 + 0 5
TDE207 Yeni Türk Edebiyatı III Zorunlu 3 + 0 5
TDE209 Tarihi Türk Lehçeleri I Zorunlu 3 + 0 5
(1)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
(1)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenciler 3. ve 4. yarıyıllarda danışmanının onayıyla bölümü dışından üniversitemizin herhangi bir bölümünce bu amaçla açılmış birer alan dışı serbest seçmeli ders almak zorundadırlar.

2. Yıl - Bahar
4. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
AIT282 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 + 0 2
TDE202 Türkiye Türkçesi IV Zorunlu 3 + 0 5
TDE204 Osmanlı Türkçesi Grameri II Zorunlu 2 + 0 2
TDE206 Klasik Türk Edebiyatı IV Zorunlu 3 + 0 5
TDE208 Yeni Türk Edebiyatı IV Zorunlu 3 + 0 5
TDE210 Tarihi Türk Lehçeleri II Zorunlu 3 + 0 5
(2)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
(2)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(2) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenciler 3. ve 4. yarıyıllarda danışmanının onayıyla bölümü dışından üniversitemizin herhangi bir bölümünce bu amaçla açılmış birer alan dışı serbest seçmeli ders almak zorundadırlar.

3. Yıl - Güz
5. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
TDE301 Tarihi Türk Lehçeleri III Zorunlu 3 + 0 4
TDE303 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Zorunlu 3 + 0 4
TDE305 Klasik Türk Edebiyatı V Zorunlu 3 + 0 3
TDE307 Yeni Türk Edebiyatı V Zorunlu 3 + 0 4
TDE309 Türk Halk Edebiyatı I Zorunlu 3 + 0 4
TDE311 19.Yüzyıl Yeni Türk Edebiyatı Metinleri I Zorunlu 2 + 0 3
(3)
Seçmeli
3 + 0 4
(3)
Seçmeli
3 + 0 4
AKTS Toplam 30

(3) Seçmeli: Öğrenciler 5. ve 6. yarıyıla ait seçmeli derslerden 5. ve 6. yarıyıllarda en az ikişer adet seçmek zorundadırlar.

5. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
TDE313 ELEŞTİRİ YÖNTEMLERİ 3 + 0 4
TDE315 YAZIM TEKNİKLERİ 3 + 0 4
TDE317 TÜRK DİYALEKTOLOJİSİNE GİRİŞ 3 + 0 4
TDE319 EDEBİYAT BİLİMİ 3 + 0 4
TDE321 DİVAN ŞİİRİNDE METİN ŞERHİ 3 + 0 4
TDE323 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR 3 + 0 4
TDE325 TÜRK KASİDE EDEBİYATI 3 + 0 4
TDE327 Türk Halk Bilimi I 3 + 0 5
3. Yıl - Bahar
6. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
TDE302 Tarihi Türk Lehçeleri IV Zorunlu 3 + 0 4
TDE304 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Zorunlu 3 + 0 4
TDE306 Klasik Türk Edebiyatı VI Zorunlu 3 + 0 3
TDE308 Yeni Türk Edebiyatı II Zorunlu 3 + 0 4
TDE310 Türk Halk Edebiyatı II Zorunlu 3 + 0 4
TDE312 19. Yüzyıl Yeni Türk Edebiyatı Metinleri II Zorunlu 2 + 0 3
(4)
Seçmeli
3 + 0 4
(4)
Seçmeli
3 + 0 4
AKTS Toplam 30

(4) Seçmeli: Öğrenciler 5. ve 6. yarıyıla ait seçmeli derslerden 5. ve 6. yarıyıllarda en az ikişer adet seçmek zorundadırlar.

6. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
TDE314 YARATICI YAZARLIK 3 + 0 4
TDE316 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 + 0 4
TDE318 TÜRK DİLİ COĞRAFYASI 3 + 0 4
TDE320 TÜRK DİL İLİŞKİLERİ 3 + 0 4
TDE322 TÜRK TEZKİRE EDEBİYATI 3 + 0 4
TDE324 TASAVVUFİ METİNLER ŞERHİ 3 + 0 4
TDE328 Türk Halk Bilimi II 3 + 0 5
TDE330 Anonim Türk Halk Edebiyatı 3 + 0 4
4. Yıl - Güz
7. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
TDE401 Tarihi Türk Lehçeleri V Zorunlu 2 + 0 3
TDE403 Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 + 0 3
TDE405 Bitirme Projesi I Zorunlu 1 + 2 8
(5)
Seçmeli
3 + 0 4
(5)
Seçmeli
3 + 0 4
(5)
Seçmeli
3 + 0 4
(5)
Seçmeli
3 + 0 4
AKTS Toplam 30

(5) Seçmeli: Öğrenciler 5. ve 6. yarıyıla ait seçmeli derslerden 5. ve 6. yarıyıllarda en az ikişer adet seçmek zorundadırlar.

7. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
TDE407 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİ 3 + 0 4
TDE409 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ 3 + 0 4
TDE413 EDEBİYAT VE SİNEMA 3 + 0 4
TDE415 METİN DİLBİLİM 3 + 0 4
TDE411 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT 3 + 0 4
TDE417 TÜRK MİTOLOJİSİ 3 + 0 4
TDE419 TÜRK ÇOCUK EDEBİYATI TARİHİ 3 + 0 4
TDE421 ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI 3 + 0 4
TDE423 GÖSTERGE BİLİM I 3 + 0 4
TDE425 TÜRK DİLİNİN SÖZ VARLIĞI 3 + 0 4
TDE427 DİKSİYON I 3 + 0 4
TDE429 METİN ŞERHİ I 3 + 0 4
TDE431 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ 3 + 0 4
TDE433 Türk Halk Şiiri I 3 + 0 5
TDE435 Türk Tasavvuf Edebiyatı I 3 + 0 5
4. Yıl - Bahar
8. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
TDE402 Tarihi Türk Lehçeleri VI Zorunlu 2 + 0 3
TDE404 Modern Eleştiri Kuramları Zorunlu 2 + 0 3
TDE406 Bitirme Projesi II Zorunlu 1 + 2 8
(6)
Seçmeli
3 + 0 4
(6)
Seçmeli
3 + 0 4
(6)
Seçmeli
3 + 0 4
(6)
Seçmeli
3 + 0 4
AKTS Toplam 30

(6) Seçmeli: Öğrenciler 5. ve 6. yarıyıla ait seçmeli derslerden 5. ve 6. yarıyıllarda en az ikişer adet seçmek zorundadırlar.

8. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
TDE410 EDEBİYAT VE MEDYA 3 + 0 4
TDE422 YORUMBİLİM 3 + 0 4
TDE408 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 3 + 0 4
TDE412 DÜNYA EDEBİYATI 3 + 0 4
TDE414 EDEBİYATTA KADIN TEMSİLLERİ 3 + 0 4
TDE416 EDEBİ AKIMLAR 3 + 0 4
TDE418 SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ 3 + 0 4
TDE420 TÜRK ANLAM BİLİMİ 3 + 0 4
TDE424 GÖSTERGE BİLİM II 3 + 0 4
TDE426 KADIN DİLİ 3 + 0 4
TDE428 DİKSİYON II 3 + 0 4
TDE430 METİN ŞERHİ II 3 + 0 4
TDE434 Türk Halk Şiiri II 3 + 0 5
TDE436 Türk Tasavvuf Edebiyatı II 3 + 0 5
TDE438 Âşık Edebiyatı 3 + 0 4