1. Yıl - Güz
1. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
YDL185 Yabancı Dil I (Zorunlu Hazırlık Programı Olmayan Lisans) Zorunlu 2 + 0 2
FIZ183 Fizik I (Mat) Zorunlu 4 + 0 5
MTK101 Analiz I Zorunlu 4 + 1 6
MTK141 Soyut Matematik I Zorunlu 2 + 1 4
MTK171 Bilgisayara Giriş I Zorunlu 1 + 2 4
MTK121 Lineer Cebir I Zorunlu 2 + 1 4
MTK191 Bilim Tarihi ve Felsefesi Zorunlu 2 + 0 3
TUR181 TURK DİLİ I Zorunlu 2 + 0 2
AKTS Toplam 30
1. Yıl - Bahar
2. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
YDL186 Yabancı Dil II (Zorunlu Hazırlık Programı Olmayan Lisans) Zorunlu 2 + 0 2
FIZ184 Fizik II (Mat) Zorunlu 4 + 0 5
MTK102 Analiz II Zorunlu 4 + 1 6
MTK142 Soyut Matematik II Zorunlu 2 + 1 5
MTK172 Bilgisayara Giriş II Zorunlu 2 + 2 5
MTK122 Lineer Cebir II Zorunlu 2 + 1 5
TUR182 TURK DİLİ II Zorunlu 2 + 0 2
AKTS Toplam 30
2. Yıl - Güz
3. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
MTK201 Analiz III Zorunlu 4 + 1 6
MTK261 Diferensiyel Denklemler I Zorunlu 3 + 1 4
MTK271 Programlama Dili I Zorunlu 3 + 1 4
MTK231 Analitik Geometri I Zorunlu 2 + 1 4
MTK291 Mesleki Yabancı Dil I Zorunlu 3 + 0 3
AIT281 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 + 0 2
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
(2)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Öğrenciler bu dönem bir tane seçmeli ders seçmek zorundadırlar.

(2) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenciler bu dönem bir tane serbest seçmeli ders seçmek zorundadırlar.

3. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
MTK203 Metrik Uzaylar I 3 + 0 4
MTK221 Matris Kuramı 3 + 0 4
MTK251 Olasılık ve İstatistik I 3 + 0 4
MTK275 Matematiksel Yazım Prog. I 3 + 0 4
MTK205 Fuzzy Matematiğe Giriş 3 + 0 4
2. Yıl - Bahar
4. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
MTK202 Analiz IV Zorunlu 4 + 1 6
MTK262 Diferensiyel Denklemler II Zorunlu 3 + 1 4
MTK272 Programlama Dili II Zorunlu 3 + 1 4
MTK232 Analitik Geometri II Zorunlu 2 + 1 4
MTK292 Mesleki Yabancı Dil II Zorunlu 3 + 0 3
AIT282 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 + 0 2
(1)
Seçmeli
3 + 0 4
(2)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Öğrenciler bu dönem bir tane seçmeli ders seçmek zorundadırlar.

(2) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenciler bu dönem bir tane serbest seçmeli ders seçmek zorundadırlar.

4. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
MTK204 Metrik Uzaylar II 3 + 0 4
MTK242 Ayrık Yapılar 3 + 0 4
MTK252 Olasılık ve İstatistik II 3 + 0 4
MTK276 Matematiksel Yazım Prog. II 3 + 0 4
MTK206 Fuzzy Metrik Uzaylar 3 + 0 4
3. Yıl - Güz
5. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
MTK301 Gerçel Analiz I Zorunlu 2 + 1 5
MTK303 Karmaşık Analiz I Zorunlu 3 + 1 6
MTK321 Soyut Cebir I Zorunlu 2 + 1 5
MTK311 Topoloji I Zorunlu 3 + 1 6
(1)
Seçmeli
3 + 0 5
(2)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Öğrenciler bu dönem bir tane seçmeli ders seçmek zorundadırlar.

(2) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenciler bu dönem bir tane serbest seçmeli ders seçmek zorundadırlar.

5. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
MTK341 Uygulamalı Mantık I 3 + 0 5
MTK343 Çizge Kuramı I 3 + 0 5
MTK361 Nümerik Analiz I 3 + 1 5
MTK371 Bilgisayar Uygulamaları I 2 + 2 5
MTK373 İleri Programlama 2 + 2 5
MTK467 Matematiksel Modelleme I 3 + 0 5
3. Yıl - Bahar
6. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
MTK302 Gerçel Analiz II Zorunlu 2 + 1 5
MTK322 Soyut Cebir II Zorunlu 2 + 1 5
MTK304 Karmaşık Analiz II Zorunlu 3 + 1 6
MTK312 Topoloji II Zorunlu 3 + 1 6
(1)
Seçmeli
3 + 0 5
(2)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Öğrenciler bu dönem bir tane seçmeli ders seçmek zorundadırlar.

(2) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenciler bu dönem bir tane serbest seçmeli ders seçmek zorundadırlar.

6. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
MTK342 Uygulamalı Mantık II 3 + 0 5
MTK344 Çizge Kuramı II 3 + 0 5
MTK362 Nümerik Analiz II 3 + 1 5
MTK372 Bilgisayar Uygulamaları II 2 + 2 5
MTK374 Matematiksel Yazılım Tasarımı 3 + 0 5
MTK378 Sembolik Programlama 3 + 0 5
4. Yıl - Güz
7. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
MTK401 Fonksiyonel Analiz I Zorunlu 2 + 1 5
MTK461 Kısmi Türevli Denklemler I Zorunlu 3 + 0 5
MTK485 Matematik Araştırma Projesi I Zorunlu 0 + 2 5
MTK431 Diferensiyel Geometri I Zorunlu 3 + 0 5
(1)
Seçmeli
3 + 0 5
(1)
Seçmeli
3 + 0 5
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Öğrenciler bu dönem iki tane seçmeli ders seçmek zorundadırlar.

7. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
MTK403 Analizde Özel Konular 3 + 0 5
MTK407 Ölçüm Kuramı 3 + 0 5
MTK409 Fonksiyon Uzayları I 3 + 0 5
MTK411 İleri Topoloji I 3 + 0 5
MTK413 Topolojik Vektör Uzayları 3 + 0 5
MTK421 Cebirde Özel Konular 3 + 0 5
MTK433 Geometride Özel Konular 3 + 0 5
MTK441 Mantıkta Özel Konular 3 + 0 5
MTK463 Uygulamalı Matematik 3 + 0 5
MTK465 Uygulamalı Matematikte Özel Konular 3 + 0 5
MTK471 Sayısal Yöntemler I 3 + 0 5
MTK475 Veri Yapıları I 3 + 0 5
MTK477 Bilgisayar Uygulamalı Matematikte Özel Konular 3 + 0 5
MTK405 Fonksiyonel Analizde Özel Konular 3 + 0 5
MTK423 Sayılar Kuramı 3 + 0 5
MTK469 Adi Dif. Denk. İçin Nümerik Metotlar 3 + 0 5
MTK473 Bilgisayar Cebiri I 3 + 0 5
4. Yıl - Bahar
8. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
MTK402 Fonksiyonel Analiz II Zorunlu 2 + 1 5
MTK486 Matematik Araştırma Projesi II Zorunlu 0 + 2 5
(1)
Seçmeli
3 + 0 5
(1)
Seçmeli
3 + 0 5
(1)
Seçmeli
3 + 0 5
(1)
Seçmeli
3 + 0 5
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Öğrenciler bu dönem dört tane seçmeli ders seçmek zorundadırlar.

8. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
MTK404 Analizde İleri Konular 3 + 0 5
MTK408 Lebesgue İntegrali 3 + 0 5
MTK412 İleri Topoloji II 3 + 0 5
MTK414 Lie Grupları 3 + 0 5
MTK422 Cebirde İleri Konular 3 + 0 5
MTK434 Geometride İleri Konular 3 + 0 5
MTK442 Mantıkta İleri Konular 3 + 0 5
MTK462 Kısmi Türevli Denklemler II 3 + 0 5
MTK464 İntegral Dönüşümleri 3 + 0 5
MTK466 Uygulamalı Matematikte İleri Konular 3 + 0 5
MTK472 Sayısal Yöntemler II 3 + 0 5
MTK476 Veri Yapıları II 3 + 0 5
MTK406 Fonksiyonel Analizde İleri Konular 3 + 0 5
MTK410 Fonksiyon Uzayları II 3 + 0 5
MTK432 Diferensiyel Geometri II 3 + 0 5
MTK468 Matematiksel Modelleme II 3 + 0 5
MTK470 Kısmi Dif. Denk. İçin Nümerik Metotlar 3 + 0 5
MTK474 Bilgisayar Cebiri II 3 + 0 5