1. Yıl - Güz
1. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
SOS101 Sosyolojiye Giriş I Zorunlu 4 + 0 6
SOS103 Felsefeye Giriş Zorunlu 3 + 0 5
SOS105 Psikolojiye Giriş Zorunlu 3 + 0 5
SOS107 Sosyal Antropolojiye Giriş Zorunlu 3 + 0 5
SOS109 Bilgisayar Uygulamaları I Zorunlu 1 + 2 5
AKTS Toplam 26
1. Yıl - Bahar
2. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
SOS102 Sosyolojiye Giriş II Zorunlu 4 + 0 6
SOS104 Ekonomiye Giriş Zorunlu 3 + 0 5
SOS106 Sosyal Psikolojiye Giriş Zorunlu 3 + 0 5
SOS108 Hukuk Sosyolojisine Giriş Zorunlu 3 + 0 5
SOS110 Bilgisayar Uygulamaları II Zorunlu 2 + 2 5
AKTS Toplam 26
2. Yıl - Güz
3. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
SOS201 Klasik Sosyoloji Teorileri I Zorunlu 4 + 0 6
SOS203 Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Araştırma Teknikleri I Zorunlu 4 + 0 6
SOS205 Kurumlar Sosyolojisi Zorunlu 3 + 0 5
SOS207 Sisyasal Düşünceler ve Yönetimler Zorunlu 3 + 0 5
SOS209 Mesleki İngilizce I Zorunlu 2 + 0 3
(1)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 28

(1) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenciler 3. ve 4. yarıyıllarda danışmanının onayıyla bölümü dışından üniversitemizin herhangi bir bölümünce bu amaçla açılmış birer alan dışı serbest seçmeli ders almak zorundadırlar.

2. Yıl - Bahar
4. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
SOS202 Klasik Sosyoloji Teorileri II Zorunlu 4 + 0 6
SOS204 Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Araştırma Teknikleri II Zorunlu 4 + 0 6
SOS206 Aile İncelemeleri Zorunlu 3 + 0 5
SOS208 Nüfus Hareketleri ve Göç Zorunlu 3 + 0 5
SOS210 Mesleki İngilizce II Zorunlu 2 + 0 3
(1)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 28

(1) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenciler 3. ve 4. yarıyıllarda danışmanının onayıyla bölümü dışından üniversitemizin herhangi bir bölümünce bu amaçla açılmış birer alan dışı serbest seçmeli ders almak zorundadırlar.

3. Yıl - Güz
5. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
SOS301 Sosyal Tabakalaşma ve Hareketlilik Zorunlu 4 + 0 5
SOS303 Toplumsal Değişme ve Gelişme İncelemeleri Zorunlu 4 + 0 5
SOS305 Siyaset ve Toplum Zorunlu 4 + 0 4
SOS307 Sosyal Bilimlerde İstatistik I Zorunlu 3 + 2 5
(2)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
1 + 2 3
(3)
Seçmeli
2 + 0 3
(3)
Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 28

(2) Alan Dışı Serbest Seçmeli: (2) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenciler 5. Yarıyılda Alandışı Serbest Seçmeli ders kapsamında SSP900 kodlu Sosyal Sorumluluk Projesi (1+2) 3 AKTS dersini seçmek zorundadırlar.

(3) Seçmeli: Seçmeli: Öğrenciler 5. ve 6. yarıyıla ait seçmeli derslerden 5. ve 6. yarıyıllarda en az ikişer adet seçmek zorundadırlar.

5. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
SOS311 Endüstri Psikolojisi ve Örgütsel Davranış 3 + 0 4
SOS313 Klasik Mantık 4 + 0 4
SOS315 Tüketim Sosyolojisi 4 + 0 4
SOS317 Gençlik Sosyolojisi 3 + 0 4
3. Yıl - Bahar
6. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
SOS302 Türkiyenin Toplumsal Yapısı Zorunlu 4 + 0 5
SOS304 Kültür Teorileri Zorunlu 4 + 0 5
SOS306 Türkiyede Sosyoloji Zorunlu 4 + 0 4
SOS308 Sosyal Bilimlerde İstatistik II Zorunlu 3 + 2 5
(4)
Alan Dışı Serbest Seçmeli
2 + 0 3
(3)
Seçmeli
2 + 0 3
(3)
Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 28

(4) Alan Dışı Serbest Seçmeli: Alan Dışı Serbest Seçmeli: Öğrenciler 6. yarıyılda danışmanının onayıyla bölümü dışından üniversitemizin herhangi bir bölümünce bu amaçla açılmış bir adet alan dışı serbest seçmeli ders almak zorundadırlar.

(3) Seçmeli: Seçmeli: Öğrenciler, 5. ve 6. yarıyıllara ait seçmeli derslerden 5. ve 6. yarıyıllarda danışmanının onayıyla en az ikişer adet seçmek zorundadırlar.

6. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
SOS312 Çevre İncelemeleri 4 + 0 4
SOS314 Modern Mantık 4 + 0 4
SOS316 Kitle Psikolojisi, İletişim ve Medya 4 + 0 4
SOS318 Toplumsal Cinsiyet Kadın ve Toplum 4 + 0 4
4. Yıl - Güz
7. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
SOS401 Çağdaş Sosyoloji Teorileri I Zorunlu 3 + 0 6
SOS403 Bitirme Projesi I Zorunlu 2 + 2 8
(5)
Seçmeli
3 + 0 4
(5)
Seçmeli
3 + 0 4
(5)
Seçmeli
3 + 0 4
(5)
Seçmeli
3 + 0 5
AKTS Toplam 31

(5) Seçmeli: Seçmeli: Öğrenciler 7. ve 8. yarıyıllara ait seçmeli derslerden danışmanının onayıyla 7. ve 8. yarıyıllarda en az dörder adet seçmek zorundadırlar.

7. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
SOS407 Sosyal Problemler 3 + 0 4
SOS409 Bilgi Felsefesi ve Toplumsal Düşünce 3 + 0 4
SOS411 Kimlik Benlik ve Toplum 3 + 0 4
SOS413 Çocuk Tarih Toplum 3 + 0 4
SOS415 Sanat, Felsefe ve Toplum 3 + 0 4
SOS417 Sağlık Sosyolojisi 3 + 0 4
SOS419 Yoksulluk ve Az Gelişmişlik 3 + 0 4
4. Yıl - Bahar
8. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
SOS402 Çağdaş Sosyoloji Teorileri II Zorunlu 3 + 0 6
SOS404 Bitirme Projesi II Zorunlu 2 + 2 8
(5)
Seçmeli
3 + 0 4
(5)
Seçmeli
3 + 0 4
(5)
Seçmeli
3 + 0 4
(5)
Seçmeli
3 + 0 4
AKTS Toplam 30

(5) Seçmeli: Seçmeli: Öğrenciler 7. ve 8. yarıyıllara ait seçmeli derslerden danışmanının onayıyla 7. ve 8. yarıyıllarda en az dörder adet seçmek zorundadırlar.

8. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
SOS408 Çağdaş Felsefe Akımları 4 + 0 4
SOS410 Kent Sosyolojisi 3 + 0 4
SOS412 Suç Teorileri, Şiddet ve Toplum 3 + 0 4
SOS414 Yaşlılık ve Toplum 3 + 0 4
SOS416 Din Felsefesi, Kutsal ve Toplum 3 + 0 4
SOS418 Engelli ve Toplum 3 + 0 4
SOS420 Zonguldak Üzerine Toplumsal Araştırmalar 3 + 0 4