1. Yıl - Güz
1. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
SNO101 Temel Matematik I Zorunlu 2 + 0 6
SNO103 Genel Biyoloji Zorunlu 2 + 0 6
SNO105 Uygarlık Tarihi Zorunlu 2 + 0 4
SNO141 Türkçe I:Yazılı Anlatım Zorunlu 2 + 0 2
SNO143 Atatürk İlk.ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 + 0 2
SNO145 Yabancı Dil I Zorunlu 3 + 0 3
SNO147 Bilgisayar I Zorunlu 2 + 2 4
SNO171 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 + 0 3
AKTS Toplam 30
1. Yıl - Bahar
2. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
SNO102 Temel Matematik II Zorunlu 2 + 0 5
SNO104 Genel Kimya Zorunlu 2 + 0 5
SNO106 Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 + 0 3
SNO108 Genel Coğrafya Zorunlu 2 + 0 3
SNO142 Türkçe II:Sözlü Anlatım Zorunlu 2 + 0 2
SNO144 Atatürk İlk.ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 + 0 2
SNO146 Yabancı Dil II Zorunlu 3 + 0 3
SNO148 Bilgisayar II Zorunlu 2 + 2 4
SNO172 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 + 0 3
AKTS Toplam 30
2. Yıl - Güz
3. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
SNO201 Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgisi Zorunlu 2 + 0 3
SNO203 Genel Fizik Zorunlu 2 + 0 4
SNO205 Müzik Zorunlu 1 + 2 4
SNO207 Beden Eğitimi ve Spor Kültürü Zorunlu 1 + 2 4
SNO209 Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları I Zorunlu 0 + 2 3
SNO211 Çevre Eğitimi Zorunlu 2 + 0 3
SNO241 Felsefe Zorunlu 2 + 0 3
SNO243 Sosyoloji Zorunlu 2 + 0 3
SNO271 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 + 0 3
AKTS Toplam 30
2. Yıl - Bahar
4. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
SNO202 Türk Dili II: Cümle ve Metin Bilgisi Zorunlu 2 + 0 3
SNO204 Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 + 0 3
SNO206 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Zorunlu 3 + 0 3
SNO208 Sanat Eğitimi Zorunlu 1 + 2 2
SNO210 Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları II Zorunlu 0 + 2 2
SNO212 Müzik Öğretimi Zorunlu 1 + 2 2
SNO214 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Zorunlu 1 + 2 3
SNO216 Güzel Yazı Teknikleri Zorunlu 1 + 2 2
SNO242 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 + 0 4
SNO272 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 + 2 6
AKTS Toplam 30
3. Yıl - Güz
5. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
SNO307 Matematik Öğretimi I Zorunlu 3 + 0 5
SNO301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Zorunlu 3 + 0 4
SNO303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Zorunlu 3 + 0 5
SNO305 Hayat Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 + 0 4
SNO309 Drama Zorunlu 2 + 2 4
SNO371 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 + 0 5
SNO373 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 + 0 3
AKTS Toplam 30
3. Yıl - Bahar
6. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
SNO308 Matematik Öğretimi II Zorunlu 3 + 0 3
SNO302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Zorunlu 3 + 0 4
SNO304 Türkçe Öğretimi Zorunlu 3 + 0 4
SNO306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 + 0 4
SNO310 Erken Çocukluk Eğitimi Zorunlu 2 + 0 3
SNO342 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 + 2 6
SNO372 Okul Deneyimi Zorunlu 1 + 4 6
AKTS Toplam 30
4. Yıl - Güz
7. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
SNO401 Görsel Sanatlar Öğretimi Zorunlu 1 + 2 3
SNO403 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi Zorunlu 2 + 0 4
SNO405 Trafik ve İlkyardım Zorunlu 2 + 0 3
SNO407 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Zorunlu 2 + 0 3
SNO441 Etkili İletişim Zorunlu 3 + 0 3
SNO471 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 + 6 8
SNO473 Rehberlik Zorunlu 3 + 0 3
SNO475 Özel Eğitim Zorunlu 2 + 0 3
AKTS Toplam 30
4. Yıl - Bahar
8. Yarıyıl Ders Planı
Kod Ders Adı Z / S T+U AKTS
SNO402 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Zorunlu 2 + 0 6
SNO442 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 + 0 3
SNO444 İlköğretimde Kaynaştırma Zorunlu 2 + 0 3
SNO472 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 + 6 8
SNO474 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 + 0 4
(1)
Seçmeli
2 + 0 3
(2)
Seçmeli
2 + 0 3
AKTS Toplam 30

(1) Seçmeli: Seçmeli A

(2) Seçmeli: Seçmeli MB

8. Yarıyıl Seçmeli Dersler T+U AKTS
SNO404 Çocuk Ruh Sağlığı 2 + 0 3
SNO406 Aile ve Çocuk Eğitimi 2 + 0 3
SNO408 İlköğretimde Konuşma Eğitimi 2 + 0 3
SNO410 İnsan Hakları ve Demokrasi 2 + 0 3
SNO412 İlköğretim Programlarında Yeni Yaklaşımlar 2 + 0 3
SNO414 İlköğretimde Görsel Dil 2 + 0 3
SNO416 Mesleki İngilizce 2 + 0 2
SNO418 Güncel Fen Uygulamaları 2 + 0 3
SNO420 Motor Gelişimi 2 + 0 3
SNO422 Yaşantımızdaki Kimya 2 + 0 3
SNO424 Güncel Matematik 2 + 0 3
SNO476 Bilgisayar Tabanlı Test Geliştirme 2 + 0 3
SNO478 Yetişkin Eğitimi 2 + 0 3
SNO480 Karşılaştırmalı Eğitim 2 + 0 3
SNO482 Resim Teknikleri 2 + 0 3
SNO484 Beden Eğitimi ve Fiziksel Uygunluk 2 + 0 3
SNO486 Eğitimin Sosyal ve Felsefi Temelleri 2 + 0 3
SNO488 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 2 + 0 3
SNO490 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 2 + 0 3
SNO492 Davranışların Biyolojik Nedenleri 2 + 0 3
SNO494 Eğitimde Program Geliştirme 2 + 0 3